(113kB)
(13kB)Jego Eminencja kardynała Tarcisio Bertone Sekrtarz Stanu

"Zamach zmienił Papieża radykalnie, dotknął go jako namiestnika Chrystusa na ziemi, jako pasterza Kościoła powszechnego; cały Kościół męczeński ucieleśnił się w osobie Jana Pawła II i złączył z jego cierpieniem".
Armia Niepokalanej