(113kB)
(20kB)Abp. Andrzej Dzięga, Metropolita szczecińsko-kamieński
z Homilii wygłoszonej w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze, 15 sierpnia 2011 r.

"Razem z całym Niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Oto Ona:
- Niewiasta zapowiedziana Adamowi i Ewie, ale także zapowiedziana szatanowi;
- Oto Niepokalanie Poczęta;
- Oto pełna łaski, z którą - zgodnie ze słowami anielskiej modlitwy - jest Pan;
- Oto wierna Służebnica Pańska, powtarzająca: Niech mi się stanie według Twego słowa;
- Oto Matka Syna Bożego, a naszego Zbawiciela, której duszę miecz przeniknął, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu;
- Oto Niewiasta obecna z czujną miłością w Kanie Galilejskiej i wypraszająca u swojego Syna początek znaków, aby uwierzyli w Niego Jego uczniowie;
- Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod Krzyżem, gdzie - w osobie umiłowanego ucznia Pańskiego - przyjęła nas za swoje dzieci, byśmy też wkraczali na drogę miłości Boga i człowieka;
- Oto Matka przyjmująca wraz ze wspólnotą apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świętego - trwale odmieniający oblicze tej ziemi;
- Oto Wniebowzięta Matka Kościoła i nasza Matka. Królowa Nieba i Ziemi.

Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy:
Oto Matka i Królowa poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach wiary;
- w kolejnych objawieniach przypominająca nam o potrzebie powracania w każdym pokoleniu na drogę wierności Bogu;
- zachęcająca, by ratować dusze biednych grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą modlitwę różańcową;
- upominająca, by nie obrażać więcej Boga;
- ostrzegająca o realności kary za grzechy i realności piekła;
- z miłością pokazująca drogę ku Niebu."

Armia Niepokalanej