(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XI/2009
Cześć trzecia bolesna Różańca Św.
Tajemnica pierwsza
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

INTENCJA:
Wynagradzająca za obelgi i bluźnierstwa przeciw Twemu Niepokalanemu Sercu Maryjo - Sercu, od poczęcia grzechem nie tkniętego, pokornego, pełnią łask obdarowanego, gotowego pełnić wolę Bożą w dziele zbawienia. Serca ponawiającego Bogu "fiat" wobec proroctwa wielkiego cierpienia i podczas jego wypełnienia. Serca przybitego wraz z Chrystusem do Krzyża, radującego się z Jego Zmartwychwstania, a tęsknotą objętego przy Jego Wniebowstąpieniu. Obdarowanego łaskami przy Zesłaniu Ducha Świętego, nad świętych wywyższonego i chwałą ukoronowanego.(19kB)Jezus w Ogrójcu tak się modlił.

"Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł wiec do Piotra: "Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną." (Mt 26,39-40)

Żadne dysputy nawet te najwznioślejsze, nie mogą równać się z modlitewnym czuwaniem z Panem. To w modlitwie i na adoracji najlepiej poznajemy Boga, nawiązujemy więź serc, odpowiadamy miłością na niepojętą miłość Stwórcy.

Woli Bożej najlepiej szukać nie w dyskusjach, ale na kolanach.

Kiedy w ciszy ostatnio adorowałem Pana, kiedy słuchałem co do mnie mówi? Jakimi słowami modli się moje serce? Czy jestem gotowy na wszystko czego zażąda Pan?

Matko, przytuleni do Twego Serca, pragniemy uwielbić Boga słowami Jego sług.

Św. Teresa z Avila:

Twoją jestem na zawsze,
Od Ciebiem życie wzięła,
Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?

Błogosławiona Matka Celina Borzęcka założycielka Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek:

"Życie wyłącznie Bogu poświecone każe przyjmować pociechy i zawody, a czuwając, stać się gotowymi na wszystko, w modlitwie zaś leży poznanie woli Bożej, nawet w rzeczach najmniejszych."

Modlitwa to rozmowa serca z Bogiem.

Ale, jak mówić o modlitwie różańcowej do kogoś, kto nie widzi sensu w wielokrotnym powtarzaniu słów.

Różaniec to modlitwa zakochanych - Matka zawsze z miłością wysłuchuje swego dziecka, a kochające dziecko, zawierza Jej swe radości i smutki.

To z obfitości serca mówią nasze usta - Różaniec to nie bezmyślne powtarzanie słów. Rozważmy to. Starajmy się, by słowa tej pięknej modlitwy były zgodne z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego.

KATECHIZM

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,
błogosławionaś Ty
błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus
Święta Maryjo
Matko Boża
w godzinę śmierci

Chwała Ojcu (...) jak była na początku

CZĘSTO MÓWIMY BŁĘDNIE

Zdrowaś Mario,
łaskis pełna,
błogosławionaśty
błogosławion Owoc żywota Twojego Jezu
Święta Mario
Matko Boga
w godzinie śmierci

Chwała Ojcu (...) jak było na początku

A, czy pamiętamy modlitwę, której słowa zmieniły świat, modlitwę przyjętą przez niebo, a skierowaną do Maryi w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1984r.Wówczas to na placu św. Piotra w Rzymie, Ojciec Św. Jan Paweł II, wraz z wszystkimi biskupami świata, w modlitwie zawierzył świat i Rosję Niepokalanemu Jej Sercu.

A oto fragment tej modlitwy:
"Prosimy Cię Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga.
Prosimy: "Od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać"
Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, wybaw nas!
Przyjmij, nasza Matko, to nasze wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej postaci: w nas i wokół nas.
Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą,aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosierniej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym, odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei! Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat."

"Modlitewnik Serca" - Sekretariat Fatimski 2009

Módlmy się i czuwajmy, byśmy nie ulegli pokusie.

Amen.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej