(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2009
"Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej"

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy raniące Niepokalane Serce MaryiW Kanie Galilejskiej, Maryja dyskretnie ukazuje Jezusowi kłopoty nowożeńców.
- "Nie mają już wina."
- "Czyż to moja lub Twoja sprawa Niewiasto. Czyż nie nadeszła godzina moja?"

Niepokoi nas odpowiedź Jezusa. A Jezus jedynie uświadamia nam, że On, jak i Matka Jego Maryja, powołani są do pełnienia woli Ojca, że jeszcze nie czas na objawienie się Jego mocy.
W "Księdze Rodzaju" czytamy - "mężczyzną i niewiastą - stworzył ich", "Apokalipsa" natomiast ukazuje nam "Niewiastę obleczoną w słońce", Niewieście też, Bóg zawierzył z Krzyża ludzkość "Niewiasto, oto syn Twój". Tak też, forma zwrócenia się Jezusa do Matki - "Niewiasto" podkreśla godność i wielkość Maryi w dziele zbawienia.

W Kanie, Maryja mówi do sług: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie."(J 2,5).

Posłuszeństwo słowu Maryi, owocuje znakiem przemienienia przez Jezusa wody w wino, wystarczyło tylko napełnić stągwie wodą. I otrzymaliśmy od Boga, Ten Niepojęty Dar,który nieustannie uobecnia się w Świętej Eucharystii.

Jakże dramatyczna musi być obecna sytuacja świata, że Maryja używa słowa "żądam".
"Żądam poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii Św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie."

(34kB) Dlaczego nam tak trudno napełnić stągwie wodą? To grzech nie pozwala nam tego uczynić, Maryja w Fatimie ostrzega przed zniewalającym nas grzechem, ukazuje, że bardziej boimy się konsekwencji grzechu, niż samego grzechu, który obrażając Boga zabija w nas łaskę życia.

Siostra Łucja pisze, że największym złem świata jest grzech - ateizm, to życie jakby Boga nie było, wszystko inne to jego konsekwencje: nędza, głód, cierpienie, wojny. Matka Boża uświadamia nam, że to doczesne oczyszczenie jest lżejsze - niż piekielne wieczne cierpienia dusz nad którymi tak bardzo boleje i że Bóg jest jedynym, który Może nas uratować, że chce nas obdarzyć łaską nawrócenia za pośrednictwem Jej Niepokalanego Serca. Serca, pełnego łaski, które jest schronieniem przed grzechem.

Z Tym Sercem, codziennie spotykajmy się w tajemnicach różańcowych, poświęćmy się Mu w ofierze, wynagradzając za grzechy swoje i świata, Ono zaprowadzi nas do "Najwyższej Ofiary, uobecniającej się w Najświętszej Eucharystii, w której Jej Syn jest zawsze obecny".

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam jest Twoje.
Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle cała moją istotę - wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen
Z Fatimą w przyszłość - "Fundament" - Sekretariat Fatimski 2009

Triumf Niepokalanego Serca Maryi - to dusze zjednoczone w miłości ofiarnej z Jezusem w Eucharystii, gdyż to przez Eucharystię zostaliśmy pojednani z Bogiem.

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (6,54).

Fatima wzywa, byśmy stali się ludźmi Nowego Przymierza, byśmy zaczęli żyć według Chrystusowego przykazania miłości:
"Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem."

Już nie wystarczy miłować - jak siebie samego - ale jak Jezus, do końca umiłować.

Armia Niepokalanej