(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

"IDŹCIE I GŁOŚCIE"

"Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10,7)


(83kB)

"Zwiastowanie", Antonio Allegri da Correggio, 1568


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE III/2017

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. (Ez 33,11)

INTENCJA: Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

(65kB)
ADORACJA - "Dialogi eucharystyczne"

Pozostałem z wami w tajemnicy miłości i we Mszy Świętej, w Komunii Świętej, we wszystkich tabernakulach świata. Pozostałem jako więzień, aby wam obficie udzielać swego życia i nauczać was adorować Mnie, a przeze Mnie- Ojca.

Popatrz ! Jestem obecny w tabernakulum. Pragnę przekształcić każdego człowieka w żywe tabernakulum eucharystyczne. Chcę tu, na ziemi, jako wiekuisty kapłan odprawiać swoją adorację przez wiarę i nadprzyrodzoną miłość ludzi. Chcę tę ich miłość udoskonalić, a następnie przekształcić w uszczęśliwiające widzenie w niebie. Chcę uczynić z całej waszej istoty i z całego waszego życia nieustanną adorację. Niech ta adoracja, nie będzie tylko przemijającym słowem, zewnętrznym poruszeniem. W adoracji powinna uczestniczyć cała osobowość człowieka.

Pragnę istot adorujących, a nie tylko pojedynczych godzin czy aktów adoracji. Wszystko, czym jesteś, wszystko, co masz, wszystko co czynisz, wszystko co ci się przydarza - niech pozostaje w nieustanej łączności za Mną. Ja zaś wielbię Ojca w Eucharystii. Nie będziesz wówczas jedynie tabernakulum zawierającym eucharystyczną Hostię; ty sama stajesz się żywą hostią, chlebem ofiarnym obdarzonym świadomością, w którym Ja sam żyję, myślę, pracuję, cierpię, poświęcam się, triumfuję.

Oto cel adoracji (a zwłaszcza Dzieła Adoracji Eucharystycznej): abyś w łączności za Mną prowadziła to samo życie, polegające na wielbieniu Boga, na dziękczynieniu, i wdzięczności, miłości Boga i ludzi; abyś wiodła życie będące ofiarą przebłagalną za grzechy świata, wypełnione modlitwą o spełnienie się planów Bożych; abym założył w tobie i w każdej duszy, w całym Kościele i w ludzkości wszystkich czasów wieczne królestwo Trójcy Świętej. Abyś prowadziła życie w skupieniu, ofierze, pełne miłości i pokoju.

A zatem adoracja nie jest forma pobożności zewnętrznej, która się przybiera przed tabernakulum i porzuca, wychodząc na ulicę, idąc do codziennej pracy, wracając do domu, będąc w teatrze czy kinie - lub też odwiedzając przyjaciół, przebywając w środowisku rodziny, klasztoru, wypełniając obowiązki społeczne.

Prawdziwa adoracja jest Duchem i prawdą! Jest wewnętrzna siłą Bożą, która ogarnia całą twoją istotę, całe twoje życie i sprawi, że stanie się ono bardziej podobne do mojego. Dzięki Duchowi Świętemu, którego udzielam ci w Eucharystii, adoracja spowoduje, że twoje myśli i twoje serce, wola wrażliwość i wszystkie twoje słowa, czyny, gesty nabiorą - zawsze i wszędzie - wartości nadprzyrodzonej.

Adoracja jest moim życiem w was i waszym we Mnie. Jest Boską poufałością ze Mną, Przyjacielem ludzi i eucharystycznym Oblubieńcem , we wszystkich okolicznościach życia.

Powtarzam tu słowa Ewangelii wypowiedziane do wszystkich ludzi wszystkich wieków, ale przede wszystkim do czcicieli Eucharystii:, tak nich świeci wasze światło, przed ludźmi…".

Godzinę adoracji spędzaj tak , jak to zawsze poddawałem swemu Kościołowi i duszom świętych. Niech głównymi punktami będą; uwielbienie Boga, dziękczynienie, miłość, przebłaganie i prośba.

Daję tę godzinę adoracji, abyście przez nią - zarówno ty, jak i wszyscy czczący Eucharystię - uczynili swoją własną moją postawę. Abyście się mogli ze Mną zjednoczyć, aby całe wasze życie stało się nieustanną adoracją…

Jeżeli czujecie się dostatecznie złączeni ze Mną i włączeni w Boży nurt mojej adoracji, zostawcie na boku wszystkie teksty i metody adorowania. Trwajcie w skupieniu z uwagą i miłością skierowana ku Mnie. Wtedy Ja sam adoruję w was i z wami. Wielbicie we Mnie i ze Mną Ojca, Boga jedynego i nierozłącznego w trzech osobach. Wówczas to Ja działam w głębi waszej duszy i sprawiam, że wszędzie i zawsze prowadzicie życie ukryte z Chrystusem w Bogu, mając za przykład wielkiego apostoła Jana rozmiłowanego we Mnie. W ten sposób unikacie niebezpieczeństwa popadnięcia w rutynę oraz adoracji jałowych, marzycielskich bez określonego przedmiotu.

Złączeni ze Mną i z moją Matką we wspólnej, powszechnej adoracji ofiarowywanej przez Kościół i ludzkość, kształtujecie siebie i całe swoje życie przeżywacie w Duchu i w prawdzie.

Ważne, abyście podczas tej godziny adoracji adorowali Mnie, powtarzając moje własne słowa, które zwracam do ciebie i wszystkich swoich czcicieli; abyście czynili to niezależnie od nastroju, w jakim jesteście: rozpromienieni, gorący czy zimni, uważni czy rozproszeni, zmęczeni czy niezmordowani w walkach życiowych. Wielbijcie Mnie mocą posłania godziny adoracji eucharystycznej, przez które napełniam was łaskami i zasługami, darami niebieskimi, wiarą, miłością ,nadzieją, udzielając wam pomocy potrzebnej do tego, abyście Mnie wielbili nieustannie.

Ten, kto adoruje Mnie, czytając, rozważając, zastanawiając się, kontemplując w skupieniu moje słowa zawarte w tej adoracji, będzie odczuwał moją obecność w swym sercu. Będzie przeżywał moją miłość eucharystyczną i usłyszy mój głos pełen wdzięku i czułości. Mówię do każdej i każdego w głębi ich dusz, dużo więcej, niż zawiera tekst adoracji eucharystycznej, a to zgodnie z możliwościami rozumienia, jakimi każda i każdy dysponuje. Dostosowuje się do umysłowości maluczkich i wielkich, intelektualistów i robotników, dzieci i młodzieży, starców, do wszystkich środowisk i wszystkich warstw społecznych świata.

Ta godzina adoracji jest tylko początkiem, ma was pociągnąć ku Mnie. Nieważne, jak długo trwacie w mojej obecności, istotne jest natomiast , w jaki sposób Mnie adorujecie. Często wystarczy pięć minut adoracji Najświętszego Sakramentu, a Ja, Bóg Wszechmogący, przyjmuję, że spędziliście nawet nie godzinę, lecz cały dzień adoracji. Lubię mieć was koło siebie! Zrozumcie Mnie: pragnę, abyście byli ze Mną - a Ja z wami - wszędzie, gdziekolwiek jesteście. Żyję w was i przez was w świecie, bo dla niego wy jesteście przykładem adoracji eucharystycznej, modlitwy i skupienia.

Godzina adoracji jest płomieniem palącym się w was, a wy przez ofiarowanie siebie wielbicie Mnie, Samotnika Ołtarzy, którego lży cały świat, którego wyparł się wasz wiek dwudziesty.

We wspólnocie, ale przede wszystkim osobiście, każdy może uwielbiać Mnie, zawsze i wszędzie, we wszelkich okolicznościach, bo wszędzie jestem obecny - ten sam Bóg…

Im głębiej będziesz Mnie wielbić, tym lepiej i jaśniej zrozumiesz tajemnicę Eucharystii i głębiej przenikniesz dar adoracji wlanej, dostępny błogosławionym w niebie.

                                                                              ***

(17kB)Maryjo, zapewniałaś siostrę Łucję, iż Twoje Niepokalane Serce będzie jej ucieczką i drogą, która doprowadzi ją do Boga.

Matko, pragniemy schronić się w Twoim Sercu, do którego zło nie ma dostępu, którego wola jest zawsze zgodna z wolą Boga:

Schronić się, by być bliżej Serca Twego Syna, by usłyszeć Jego wolę dla nas, by z Tobą Maryjo, być cali dla Boga.

Schronić się, by w cichości serca wyrazić miłość do Ciebie Matko, przez zawierzenie, współczucie, modlitwę, pokutę i wynagrodzenie cierpień Twemu Niepokalanemu Sercu, poranionemu naszym grzechem.

Schronić się, by jako Pielgrzymujący Kościół Chrystusowy być w jedności eucharystycznej Ofiary; odpowiadając na wielki dar Bożego Miłosierdzia, dar - pierwszo sobotniego nabożeństwa wynagradzającego, za grzechy nasze i świata.

Schronić się, gdy pragniemy, by droga przebłagania przez miłość - jako włączenie się w zbawcze dzieło Boga- formowała sumienia naszych serc, wypraszała łaskę nawrócenia dla grzeszników i pokój dla świata.

Schronić się, by nie zbłądzić, gdy czujemy się jak owce bez pasterzy .

Schronić się, by, nasze serca, na wzór Twego Niepokalanego Serca Maryjo, stały się żywym tabernakulum eucharystycznym.

                                                                              ***

(28kB)Transmisja na żywo z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem:
Nabożeństwo Wynagradzające - każda pierwsza sobota miesiąca - od godz. 18.25

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post

Armia Niepokalanej