(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

"IDŹCIE I GŁOŚCIE"
(24kB)


"Oto Matka twoja" (J 19,26-27)

Maryja, bez zmazy pierworodnej poczęta - Niepokalana


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2017

"Ponieważ Bóg tak chce"

INTENCJA: Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

Dziękujemy Maryi, za dar rozważań zbawczych dzieł Boga, w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej /Od 13 maja 2009 r. do 13 maja 2017 r./

Nowenna otworzyła nasze serca na pomoc tym, którzy nie mają sił zmagać się z grzechem. Tym, którzy dopiero teraz dostrzegają jak materializują się i nasilają zagrożenia, przed którymi ostrzegała Maryja, wskazując drogę ratunku dla świata oddalającego się od Boga.

Wierny wskazaniom Maryi, Ojciec Święty Jan Paweł II, w jedności ze wszystkimi biskupami świata zawierzył ludzkość Jej Niepokalanemu Sercu i aktem tym wypełnił pierwszą część orędzia. Drugiej części, dotyczącej wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót, też nie wypełnimy bez Kościoła i bez kapłanów. To kapłani - alter Christus - oczyszczają nasze dusze, jednoczą z Ofiarą Chrystusa w Eucharystii, udzielają Sakramentów, karmią nas Słowem i Ciałem Pana. Jakże wielka odpowiedzialność spoczywa na kapłanach, by Kościół mógł wypełnić prośbę Boga, przekazaną nam przez Maryję w Fatimie, by poraniony grzechem świat poznał orędzie, by mógł odzyskać nadzieję zbawienia i pokoju. Prośmy Pana o okulary duszy, a On w swej hojności obdarzy nas teleskopem. Mocą Ducha Świętego zjednoczy w Mistycznym Ciele Chrystusa - Kościele, poprowadzi, wskaże jak żyć życiem przebłagania przez miłość.

Orędzie z Fatimy przypomina:
- o jedności w Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa,
- o Kościele jako Bramie do Nieba,
- o roli Maryi w dziejach zbawienia,
- o grzechu niszczącym świat i warunkach jego ocalenia,
- o jedności Kościoła w zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi,
- o jedności we wzajemnym noszeniu brzemion- nabożeństwie wynagradzającym za grzechy nasze i świata i codziennej modlitwie różańcowej,
- o jedności ze zbawczą eucharystyczną Ofiarą Chrystusa,
- o jedności w Duchu Świętym, przez Komunię Świętą.

„Zbawcza skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni, kiedy w Komunii przyjmujemy Ciało i Krew Pana. Ofiara eucharystyczna sama z siebie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas, wierzących, z Chrystusem przez Komunię: otrzymujemy Tego, który ofiarował się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, którą przelał za wielu (...) na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28)” - Encyklika Ecclesia de Eucharistia JPII

                                                                              ***

(11kB)Episkopat Polski odnowi Akt Poświęcenia Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Akt ten zostanie następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą - na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy - stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi - w naszej pasterskiej posłudze - będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy - poprzez autentycznie chrześcijański styl życia - przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest "Drogą i Prawdą i Życiem" (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi - jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

(79kB) Homilia Ojca św. Franciszka wygłoszona podczas mszy św. w Fatimie, podczas której Ojciec Święty dokonał kanonizacji rodzeństwa Marto: bł. Hiacynty i bł. Franciszka - 13 maja 2017

Homilia Franciszka wygłoszona podczas Mszy św., na placu Kennedy'ego w Genui.28 maja 2017 r.

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Niepokalanej, ku ratowaniu dusz

Armia Niepokalanej