(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE II/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to? (J11,25-26)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiWierzysz w to?
w Słowo, które było u Boga, i Bogiem było Słowo,
w Słowo, które w miłości Ducha Świętego Bóg wypowiedział i wszystko dla Niego i przez Niego się stało,
w Słowo Wcielone, zrodzone z Dziewicy Maryi,
w Słowo umęczone, zmartwychwstałe,
w Słowo obecne w Eucharystii w Sakramentach Świętych, w Piśmie Świętym,
w Słowo w świętych obcowaniu, w grzechów odpuszczeniu, w ciała zmartwychwstaniu i w życiu wiecznym w chwale.

To Słowo - Jezus, jest Drogą, Prawdą, Życiem, jest źródłem prawdy i wiary, która łączy chrześcijan miedzy sobą.
Ta wiara, to życie na ziemi, w czyśćcu i w chwale Królestwa Boga bez końca.
Ta wiara, to łączność i wymiana duchowa.
Ta Boża łączność, pomaga nam żyjącym nieść pomoc tym, którzy odeszli do Ojca, a także przyjmować wypraszane przez nich łaski.

(58kB) Świętych obcowanie, jakże to wielki dar, korzystajmy z tego pięknego życia w świecie Ducha Bożego, dla którego nie istnieje czas i przestrzeń.

Pamiętajmy jednak, że w chrześcijaństwie nie ma miejsca na wędrówkę duszy, na reinkarnację jako stan samorealizacji przez kolejne wcielenia. Nie ma też miejsca na wyzwolenie się z cielesności, na rozpłynięcie się w nicości jako bóstwu bezosobowym. Nie ma miejsca na magię, wróżbiarstwo, horoskopy, wywoływanie duchów.

Praktyki te są niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego, a prowadzą do utraty wiary, choroby psychicznej, zniewolenia przez złego ducha.

Nigdy też nie przywołujmy zmarłych, by móc ich zobaczyć, natomiast możemy prosić ich o wstawiennictwo u Boga i w nadziei zmartwychwstania oczekiwać na spotkanie z nimi. One oczekują naszej pomocy, a Kościół, daje nam taką możliwość, w postaci odpustów, związanych z adoracją Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, modlitwą całego Kościoła-Liturgią Godzin, z rozważaniem Słowa Bożego, z odprawieniem Drogi Krzyżowej, z Różańcem.

Ale największy dar jaki możemy ofiarować duszom, to dar Eucharystii, tą miłość wiecznie stwarzającą świat, to serce świata w którym Pan daje nam prawdziwy Chleb z nieba - Swoje Ciało.

To w Eucharystii uobecnia się nasze Odkupienie, poprzez całe misterium zbawienia, mękę i śmierć, zmartwychwstanie Jezusa i Jego realną obecność pośród nas w Chlebie, Słowie Życia i Sakramentach.

Karmienie się Ciałem Pana, rozważanie Jego Słowa, to zjednoczenie się z Jego Zbawczą Ofiarą, to nadzieja na życie wieczne w chwale nieba.

Jezus, mówi do siostry Faustyny, że modlitwa o nawrócenie grzeszników jest Mu najmilsza i zawsze będzie wysłuchana.

Miłosierdziu Bożemu polecajmy szczególnie tych, którzy nagle odeszli do Ojca. Nie mówmy - przynajmniej nie cierpieli. Kościół daje nam modlitewną wskazówkę "Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas Panie"

Matka Boża, podczas czwartego objawienia fatimskiego 19 sierpnia 1917 r. prosi "Módlcie sie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

Panie, zanurzam w Twojej Zbawczej Ofierze wszystkie dusze, które postawiłeś na mojej drodze życia, by nie uobecniała się skarga z przed sadzawki Siloe, iż nie ma człowieka do pomocy.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej