(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Ty jesteś Piotr - Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół"

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiPowołaniem następcy Piotra jest umacnianie braci w wierze, budowanie Kościoła Chrystusowego otrzymanym od Boga Ojca błogosławieństwem wiary.

"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Mocą tego błogosławieństwa wiary Maryja uwierzyła w słowa powiedziane jej od Pana. Mocą tego błogosławieństwa wiary, Szymon wyznał "Ty jesteś Chrystus Syn Boga żywego" I Jego to Chrystus nazwał - Piotrem czyli - Skałą i na niej buduje swój Kościół.

Katechizm Kościoła Katolickiego tak określa misję Papieża.

"Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskup i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę."

Zachwycamy się Piotrem naszych czasów, Św. Janem Pawłem II, jego przyjęciem błogosławieństwa wiary, jego całkowitemu zawierzeniu Maryi, by w wolności serca oddać się miłości Jezusowej. Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii beatyfikacyjnej mówił. " Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa".

Zastępcą być Chrystusowym
Przywilej to niesłychany,
Piotr Święty służbę w okowach
Cenił dla Pana nad Pany.

/Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort/

(14kB)Jego cierpienie zjednoczone z Chrystusem mówiło więcej światu niż wtedy gdy był w pełni sił. Nie lękał się, całkowicie otworzyć się na miłość Boga i nas uczył jak otwierać serca, myśli, czyny, systemy, granice państw, otwierać się na Prawdę, by być prawdziwie wolnym.

Tak wielu przyprowadził do Chrystusa, odmienił bieg historii, ukazał moc modlitwy różańcowej i realność świętości każdych warunkach; w pracy, w rodzinie w polityce. Tak wielu dał nadzieję ukazując, że to człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą każdego człowieka. Bez Chrystusa życie człowieka pozbawione jest sensu, tylko zakorzenieni w Bogu, w dialogu z Nim rozumiemy siebie.

Przypomniał Zbawczą moc Krzyża Chrystusowego, a cierpieniu z Nim zjednoczonemu nadał ewangeliczną moc, uczył, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, ukazał godność człowieka i piękno świętości życia zakorzenionego w Bogu. Ukazał moc przebaczenia i Miłosierdzia Bożego, przypomniał światu, że Eucharystia jest sercem i życiem świata, umocnił w nas wiarę w realną obecność Chrystusa w Niej. Jednoczył ludzi świata, modlitwą otwierał niebo i budował Ciało Twoje - Twój Kościół Chryste. Tak wiele wzorów nam ukazał w postaciach świętych i błogosławionych, a my w jego posłudze, w jego życiu widzieliśmy Ciebie Jezu i Twoją Ewangelię.

Brzmią jeszcze słowa "Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi" i przypomina się nam Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort - gdy pewnego wieczora spotkał nędzarza trędowatego, pokrytego wrzodami i ranami, wziął go na plecy i przyniósł aż do drzwi misjonarzy. Jako,że było późno i drzwi zamknięte - stukał wołając po wiele razy: "Otwórzcie drzwi Jezusowi Chrystusowi!... Otwórzcie drzwi Jezusowi Chrystusowi!..."

I my naszą wiarę i rozum otwórzmy na Bożą mądrość, nauczmy się czuć i myśleć tak jak Św. Jan Pawel II. On wypełnił Twój testament Jezu, wziął Twą Matkę Maryję do siebie, sprawił że jest znana i kochana, ukazał światu Jej macierzyńską miłość jako niezawodną i najprostszą drogę do Boga, jako ratunek dla tych, którzy pogubili się na drodze wiary. Obecny Pasterz, Benedykt XVI w czasie audiencji generalnej w Watykanie trzeciego maja br. zachęcał Polaków, by wzorem Św. Jana Pawła II, "Totus Tuus" stało się zawołaniem, każdego z nas i całego Narodu Polskiego.

"Całym jest od Niej zależny
By cały być mego Zbawcy
Zdaję wszystko Opatrzności,
Ciało, duszę memu Sprawcy"

Idę przez Syna do Ojca
I nie będę pogardzony,
Idę do Syna przez Matkę
I nie będę odrzucony".

"Z Nią i przez Nią wszystko czynię,
To świętości tajemnica
I być zawsze wiernym Bogu
Jego woli całe życie".

/ Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort/

Armia Niepokalanej