(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca" (J14,6-7)

"Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi ,że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie- wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! ". (J14,10-11)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiBóg stwarzając nas odcisnął w naszych sercach i sumieniach swoje podobieństwo. Bóg ma do nas prawo.

Czy nasze życie ukierunkowane jest na Boga?

Czy spostrzegamy Jego dzieła, czy wrażliwi jesteśmy na Jego znaki?

Ewangelia Janowa odnotowała, iż uczniowie Jezusa uwierzyli w Niego, gdy Jezus na prośbę Maryi, objawił Swą chwałę przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej.

(34kB)Maryja wiedziała jak wielkie rzeczy Bóg Jej uczynił. W swoim ciele doświadczyła, spełnienia się obietnic Bożych, gdy mocą Ducha Świętego poczęła Syna - wcieloną Miłość Boga. Ona pełnią łaski zjednoczona z Bogiem, wiedziała, że Syn ma moc uczynić cud.

Teraz łatwiej nam zrozumieć, dlaczego na uwagę Matki: "Nie mają już wina", Jezus odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina Moja?" (J 2,4). Innymi słowy, Matko, Ty wiesz, że to wola Ojca musi się wypełnić, ten cud którego dokonam, będzie oznaczał przyśpieszenie dzieła zbawienia, przyspieszenie mojej męki i śmierci na krzyżu. Matko, czy już jesteś gotowa przyjąć cierpienie, które zapowiedział Ci Symeon?

Maryja odpowiada Synowi zwracając się do sług. "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" I Jezus dokonał cudu i objawił swoją Boską chwałę jak czytamy w Ewangelii i uwierzyli w Niego jego uczniowie. To przez Maryję, Bóg Ojciec mocą Ducha Świętego objawia światu Swoje Oblicze w swym Synu - Bogu człowieku, który stał się Ciałem za życie świata.

Jestem drogą do Ojca, mówi Jezus. On, żywe Słowo Boga, dzięki ofierze, którą za nas złożył, dał nam poznać Ojca i otworzył drogę do Niego. Chrystus jest także drogą do mnie samego i do bliźniego. A tak mówił o tym św. Jan Paweł II 2 czerwiec 1979 r. na Placu Zwycięstwa w Warszawie/.

"Człowieka do końca nie można zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek do końca nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie".

To Chrystus wyzwala nas z egoizmu, otwiera na drugiego człowieka, uczy bezinteresowności, poświęcenia, szacunku, uczy służby w prawdzie. Cóż to jest prawda, pytał Piłat? Jedna ze współczesnych definicji podaje, że to zgodna z rzeczywistością treść słów.

To Chrystus wcielone Słowo Boga objawia nam prawdę o Bogu, który jest Miłością. Jego Ewangelia ukazuje nam też prawdę o nas, weryfikuje nasze życie, tu widzimy czy żyjemy w świetle, czy w ciemności.

Bardzo cenimy sobie życie, troszczymy się o nie. Ale Chrystus daje nam nadzieję, że ono nie kończy śmiercią, że w Nim, Zmartwychwstałym trwa wiecznie. Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie, mówi o Sobie. Tak więc życie w zjednoczeniu z Chrystusem jest uczestnictwem w życiu samego Boga. Ta Miłość większa niż grzech pozostała z nami w Eucharystii, byśmy mogli stawać się jedno z Jezusem na podobieństwo Jego jedności z Ojcem. Kto spożywa Moje Ciało, trwa we Mnie a Ja w nim.

Ale nie wystarczy wiedzieć, trzeba wierzyć, że Chrystus Zmartwychwstał, trzeba doświadczyć Jego żywej obecności w swoim życiu, w codzienności w wypełnianiu Jego przykazań i nie lękać się, zawierzyć jak Maryja.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej