(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2012
Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.


(119kB)
MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE X/2012

"Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu"
(Łk 2,19)

Poświęcenie Najświętszemu Sercu Maryi

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce MaryiKościół od wieków pragnie poświęcić się Maryi, tej Skarbnicy nieskończonych łask. (997-1038) Święty Stefan król Węgier ogłosił Maryję Królową Węgier, (1139-1185) Pierwszy król Portugalii ogłosił swą ziemię "Ziemią Świętej Maryi", (1638) Francja, (1647) Austria i (1656) Polska - Król Jan Kazimierz ogłasza Maryję Królową Polski.

Niepokalane Serce Maryi ukazywali nam święci i mistycy; Św. Gertruda (1302), św. Brygida (1374). A siedemnasty wiek to; mistyk Jan Eudes i Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort głoszący akt osobistego poświecenia się Sercu Maryi jako ideę "świętej niewoli". Serce Maryi to jedność duszy i ciała, rozumu i woli, myśli i czynów, to harmonia z Bogiem. Maryja wielokrotnie przypominała nam tę utraconą przez nas tajemnicę raju i osobiście wskazywała na swe Niepokalane Serce; w Paryżu -św. Katarzynie Laboure (1830), w Lourdes (1858), w Fatmie (1917). Tam też powtórzyła słowa św. Ludwika ,wypowiedziane dwa wieki wcześniej, iż chce być bardziej znana i miłowana. Także, Kościół po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (1854), słowami Papieża Piusa XII, w "Ad caeli Reginam", nauczał:

Bądźmy wszyscy apostołami Maryi, by zjednoczyła nas wspólna modlitwa, przez którą ponownie oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi - Sercu, które jest nam schronieniem i drogą, która zaprowadzi nas do Boga.

Zawierzona Maryi Portugalia została ocalona od wojny. To na zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi, w 14 rocznicę objawień fatimskich, przez Piusa XII , niebo odpowiedziało łaską. I znamienne, że większość klęsk wojsk niemieckich przypadło w święta i wspomnienia Maryi; rozpoczynając od Stalingradu -w święto Ofiarowania Pańskiego - czyli Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1943r. Po ostateczne zwycięstwo i koniec wojny to 15 sierpnia 1945r. w uroczystość Wniebowzięcia NMP(kapitulacja Japonii).

A w Polsce wielokrotnie oddawano Naród opiece Maryi, by ratować go przed zalewą komunistyczną. To zawierzenie Maryi ocaliło Naród w dzień Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 1920 roku - "Cud nad Wisłą".

To kard. August Hlond, w duchu orędzia fatimskiego, 8 września 1946 r. wraz z całym Episkopatem w obecności miliona Polaków, na Jasnej Górze, dokonał aktu poświęcenia całej Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. To Prymas Stefan Wyszyński i Jasnogórskie Śluby Narodu (1956) w 300-lecie Ślubów króla Jana Kazimierza. I to Milenijny Akt Oddania Maryi (1966) całego Narodu i Polski w Jej macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie.

"Odtąd Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas Polaków jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzia w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła świętego".

(13kB)A ówczesny kardynał Wojtyła już żył oddaniem się Matce Najświętszej według wskazań św. Ludwika - "Totus Tuus".

Po latach, Maryja jeszcze raz zwróciła uwagę na orędzie fatimskie, ocalając życie tego, który był "Cały Jej". A on, Papież Jan Paweł II, wypełnił warunki orędzia, zawierzył Maryi świat ( 25 marca 1984) w duchowej łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła. I doświadczyliśmy wielkich przemian, doświadczyliśmy, że Bóg jest Panem dziejów, On może przemienić kamienie w synów Abrahama.

Dziękujemy Matko, że przypomniałaś nam, iż Bóg w całej historii zbawienia udziela łask przez Twoje wstawiennictwo i że wielkość ich mierzy głębokością naszego zawierzenia Tobie.

W naszych czasach, zło jest już tak silne, iż pokonać go możemy jedynie jednocząc się z Twoim Niepokalanym Sercem - tym schronieniem i azylem przed grzechem i o tym mówi nam Bóg w orędziu fatimskim.

Zawierzyć, to być całą dla Boga, jak Maryja oddać to co najcenniejsze. Ona oddała swego Syna, a razem z Nim oddała całą siebie, godząc się na cierpienie, na wszystko cokolwiek Bóg ześle.

Zawierzyć Maryi - Tej najgroźniejszej nieprzyjaciółce szatana, to oddać Jej władzę nad swoim życiem, to wejść w krąg łask i odnowy duchowej, wiodącej wprost do Jezusa Chrystusa. Jej Serce to Łuk Przymierza z Bogiem.

Zawierzyć, że przy Jej Sercu będziemy bezpieczni w naszej drodze do Chrystusa. Zawierzyć to oddać się w niewolę miłości Jezusowej w Maryi, to zjednoczyć się za Jej pośrednictwem z Eucharystyczną Ofiarą Jezusa Chrystusa, która dla nas nieustannie wynagradza Ojcu Przedwiecznemu za grzechy całej ludzkości. Zawierzyć, to nie koniecznie wiedzieć, rozumieć, ale bezgranicznie zaufać.

Zawierzenie - to nie jednorazowy akt pobożności, ale to stanięcie w prawdzie i odrzucenie wszystkiego co nie należy do Boga, to nawrócenie wyrażające się w wyrzeczeniu się swego "ja", zmysłowości, egoizmu, wygodnictwa, grzechu. Dlatego Łucja pisze, że cały świat ma stać się Fatimą, by ludzie odnowieni przez pokutę i modlitwę zapragnęli przychodzić do Źródła Wody Żywej, które daje życie wieczne. Ks. Kardynał Ratzinger zauważył, że nasze serca oczyszczone i zjednoczone z Sercem Maryi, otwarte na Boga, są silniejsze niż karabiny i wszelka broń.

Armia Niepokalanej