(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2012
Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2012

Jezus w Eucharystii

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce MaryiJezus prosi, by dziękować Ojcu za to, że zbawia przez Jego eucharystyczną Krew i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Jego Matki Maryi. "Dialogi Eucharystyczne"

Oto odpowiedź na nasze wątpliwości:

- dlaczego Maryja, dlaczego to ciągłe przypominanie nam o grzechu?

Świat stacza się po równi pochyłej, zatracił poczucie grzechu, grzech nazwa błędem, przewinieniem, pomyłką.Cierpi Kościół, cierpią ludzie, zagrożona jest wiara, zagrożony człowiek wiecznym potępieniem. Ale też, budzą się sumienia milionów pragnących prawdy, upominających się o wolność słowa i godność człowieka. Ludzie protestują, bo zło już niszczy szyderczo i systemowo. Przeraża nas powracające barbarzyństwo, poszukujemy nowych dróg ewangelizacji, by ukazać i przybliżyć ludziom Boga, by ratować tych, którzy Go zagubili.

A ku zaskoczeniu wielu, niebo już wskazało ratunek - kult Niepokalanego Serca Maryi. Tak, Fatima do dziś jest aktualna i niewypełniona. Zapomnieliśmy, o słowach Jezusa, że Jego błogosławieństwo jest przy Niepokalanym Sercu Jego Matki. To Maryję Jan Paweł II nazwał Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Na nic zdadzą się nasze wysiłki. Nie ukażemy ludziom Boga, nie zbudujemy domu i nie obronimy go bez błogosławieństwa Bożego.

(5kB)A trzeba tylko jednego - słuchać głosu Boga i pełnić Jego wolę, korzystać z narzędzi zbawienia, na które wskazuje niebo w orędziu fatimskim.

Trzeba zauważyć tą szczególną wynagradzającą cechę tegoż orędzia i w tym duchu jednoczyć nasze serca w modlitwie różańcowej z Niepokalanym Sercem Maryi i z wynagradzającą Ojcu, Ofiarą Eucharystyczną Jezusa Chrystusa.

A mamy za co przepraszać i wynagradzać, zarówno za grzechy osobiste, naszych rodzin, Narodu. Czy przeprosiliśmy Boga za publicznie wypowiedzianą w Warszawie deklarację - Nie chcemy Jezusa, tylko Barabasza? I nie mówmy, że to nie my. To, też sprawa naszych wyborów. A ilu z nas zaprotestowało? Ilu stanęło w obronie Krzyża? Ilu zawiesiło krzyże na swojej piersi? Jeśli protestujemy, to buntem i złością nie sprawiajmy złu radości, ale weźmy do rąk różańce, zauważmy wagę i moc modlitwy.

Żaden grzech nie jest obojętny dla świata. Nie wolno nam zostawiać ludzi, którzy zagubili drogę do Boga, ale wzorem Jezusa ratować tych, którzy się źle mają. Trzeba stanąć po stronie Boga i współpracować z Nim dla ich zbawienia, zanurzać całą nędzę świata przez Serce Maryi w zbawczej Ofierze Jezusa, i tylko to zjednoczenie z Jego życiem Eucharystycznym przyniesie zbawienne owoce.

Trzeba nam prosić Ducha Świętego o światło, jednoczyć serca, wzajemnie nosić brzemiona i nasze prośby przedstawiać Bogu. I nie dajmy się zwieść tym, których drażnią głośno wypowiadane przez nas intencje modlitewne. Mówią oni, przecież Bóg i tak wszystko wie.

A Ojciec Św. Benedykt XVI, w Środowej Audiencji Generalnej 16 maja 2012 mówił:

-Modlitwa, wsparta przez Ducha Świętego, który modli się w naszym wnętrzu, nigdy nie pozostaje zamknięta sama w sobie, ale otwiera się na współdzielenie "jęków", cierpień naszych czasów. Staje się w ten sposób wstawiennictwem za innych, kanałem nadziei dla całego stworzenia, wyrazem tej miłości Boga, która rozlana jest w naszych sercach, dzięki Duchowi, który został nam dany (por Rz 5, 5).

-Modlitwa ożywiana przez Ducha Świętego prowadzi także nas, do przeżywania naszej codziennej wędrówki życia z jego próbami i cierpieniami, w pełnej nadziei i ufności pokładanej w Bogu.

Zbliża się 100 rocznica objawień fatimskich, najwyższy czas wypełnić wolę Boga, dostrzec moc błogosławieństwa Bożego w wynagradzającym nabożeństwie pierwszych sobót. Jak wiadomo, 13 maja 1930 r. Kościół oficjalnie potwierdził wiarygodność tych objawień.

W tym roku, podobnie jak w ubieglym, 13 maja nad Fatimą pojawiło się niezwykłe zjawisko atmosferyczne - słońce otoczone różnokolorową obręczą. Znaki te ukazały się w czasie dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II w 2011 r. a w tym roku w trakcie dziękczynienia za dar " Orędzia Nadziei" w 95. rocznicę objawień. Rozważmy- o czym Niebo nam przypomina?

Armia Niepokalanej