(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE X/2014

"Świętych obcowanie"

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(18kB)"Wspólnota świętych, to zjednoczenie Kościoła - Mistycznego Ciała Chrystusa na ziemi, w czyśćcu i w niebie.
Módlmy się wzajemnie, wszyscy, którzy jesteśmy synami Bożymi i stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie.

LITANIA NARODU POLSKIEGO
(do prywatnego odmawiania) uwspółcześniona 22 sierpnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, i opatrzona imprimatur 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże
zmiłuj się nad nami
Nad Polską, Ojczyzną naszą
zmiłuj się, Panie
Nad narodem męczenników
zmiłuj się, Panie
Nad ludem zawsze wiernym Tobie
zmiłuj się, Panie
Jezu nieskończenie miłosierny
zmiłuj się nad nami
Jezu nieskończenie mocny
zmiłuj się nad nami
Jezu, Nadziejo nasza
zmiłuj się nad nami

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski
módl się za nami
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny
módl się za nami
Święty Wojciechu, patronie Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki męczenniku, autorze ślubów lwowskich Jana Kazimierza
módl się za nami
Święci pierwsi męczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie
módlcie się za nami
Święty Brunonie, apostole ziem polskich
módl się za nami
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie
módlcie się za nami
Święty Ottonie, apostole Pomorza
módl się za nami
Świeci Cyrylu i Metody, apostołowie Słowian
módlcie się za nami
Święty Kazimierzu, patronie Litwy
módl się za nami
Święty Jozafacie, patronie Rusi
módl się za nami
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej
módl się za nami
Święty Florianie, patronie Krakowa
módl się za nami
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi
módl się za nami
Święta Jadwigo, Królowo, Matko Narodów
módl się za nami
Święta Kingo, patronko Polski i Litwy oraz górników
módl się za nami
Święta Jadwigo, patronko Śląska
módl się za nami
Święty Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego
módl się za nami
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów
módl się za nami
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc
módl się za nami
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi
módl się za nami
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy
módl się za nami
Święty Stanisławie Kaźmierczyku, duszpasterzu krakowski
módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży
módl się za nami
Święty Rafale Kalinowski, patronie Sybiraków
módl się za nami
Święty Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej
módl się za nami
Święty Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, męczenniku z Auschwitz
módl się za nami
Święta Tereso Benedykto od Krzyża (Edyto Stein), pochodząca z piastowskiej ziemi wrocławianko, męczennico nazizmu i współpatronko Europy
módl się za nami
Święta Faustyno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia
módl się za nami
Święta Urszulo Ledóchowska, apostołko służby Bożej
módl się za nami
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego, obrońco Kościoła przed masonerią
módl się za nami
Święty Józefie Bilczewski, bogaty wiedzą i świętością
módl się za nami
Święty Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Bożego Miłosierdzia
módl się za nami
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, obrońco praw narodu, niecofający się przed więzieniem
módl się za nami
Święty Janie Pawle II, Mojżeszu przełomu tysiącleci, wielki Papieżu z rodu Polaków
módl się za nami
Wszyscy święci i święte Kościoła
módlcie się za nami

Błogosławiony Bogumile, patronie archidiecezji gnieźnieńskiej
módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski
módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, patronie Wrocławia
módl się za nami
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego
módl się za nami
Błogosławiony Sadoku wraz z czterdziestoma ośmioma męczennikami sandomierskimi
módlcie się za nami
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka
módl się za nami
Błogosławiona Jolanto, patronko Gniezna
módl się za nami
Błogosławiona Doroto z Mątowów, patronko Prus
módl się za nami
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa
módl się za nami
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, patronie Warszawy
módl się za nami
Błogosławiona Regino Protmann, adorująca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
módl się za nami
Błogosławiony Rafale Chyliński, patronie ubogich i chorych
módl się za nami
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, świecki apostole ludu
módl się za nami
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma męczennikami unickimi z Pratulina
módlcie się za nami
Błogosławiona Angelo Truszkowska, patronko doskonałego posłuszeństwa Bogu
módl się za nami
Błogosławiona Kolumbo Gabriel, apostołko heroicznej posługi miłości
módl się za nami
Błogosławiona Franciszko Siedliska, apostołko życia w szkole Najświętszej Rodziny z Nazaretu
módl się za nami
Błogosławiona Marcelino Darowska, apostołko Bożej obecności w działaniu
módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewico i męczennico
módl się za nami
Błogosławiony Wacławie Honoracie Koźmiński, troskliwy opiekunie powołań zakonnych
módl się za nami
Błogosławiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkańska
módl się za nami
Błogosławiona Tereso Ledóchowska, matko Afrykanów
módl się za nami
Błogosławiona Bernardyno Jabłońska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczęśliwych
módl się za nami
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie
módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sługo Kościoła
módl się za nami
Błogosławiony Michale Kozalu, męczenniku obozów koncentracyjnych
módl się za nami
Błogosławiona Bolesławo Lament, apostołko wśród prawosławnych
módl się za nami
Błogosławiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu więźniów w obozach koncentracyjnych
módl się za nami
Błogosławieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliński, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej błogosławieni męczennicy, świadkowie wiary z czasów II wojny światowej
módlcie się za nami
Błogosławiona Stello Mardosewicz ze swymi współsiostrami, męczennicami z Nowogródka, które ofiarowałyście swe życie za ojców rodzin
módlcie się za nami
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadłych niewiast
módl się za nami
Błogosławiony Janie Beyzymie, apostole wśród trędowatych na Madagaskarze
módl się za nami
Błogosławiona Sancjo Janino Szymkowiak, świadomie dążąca do świętości
módl się za nami
Błogosławieni Jozafacie Kocyłowski i Grzegorzu Łakoto, grekokatoliccy biskupi z Przemyśla, męczennicy sowieckiego komunizmu
módlcie się za nami
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, apostole słowa drukowanego
módl się za nami
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, apostole trzeźwości
módl się za nami
Błogosławiony Władysławie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczenniku komunizmu w Polsce
módl się za nami
Błogosławiony Stanisławie Papczyński, obrońco życia poczętego
módl się za nami
Błogosławiona Mario Merkert, apostołko miłosierdzia na Śląsku
módl się za nami
Błogosławiona Celino Borzęcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstańców
módl się za nami
Błogosławiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej miłości bliźniego
módl się za nami
Błogosławiony Michale Sopoćko, duchowy kierowniku św. Faustyny Kowalskiej
módl się za nami
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, opiekunie prześladowanych robotników, apostole "Solidarności", męczenniku bezbożnego komunizmu
módl się za nami
Błogosławiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla młodzieży żeńskiej
módl się za nami
Błogosławiona Małgorzato Łucjo Szewczyk, posługująca chorym i opuszczonym
módl się za nami
Błogosławiony Gerardzie Hirschfelderze, z ziemi kłodzkiej, męczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu,
módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso od św. Józefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastów
módl się za nami

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej wybaw nas, Panie
Od kajdan niewoli wybaw nas, Panie
Od godziny zwątpienia wybaw nas, Panie
Od podszeptów zdrady wybaw nas, Panie
Od gnuśności naszej wybaw nas, Panie
Od ducha niezgody wybaw nas, Panie
Od nienawiści i złości wybaw nas, Panie
Od wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie

Winy królów naszych przebacz, o Panie
Winy magnatów naszych przebacz, o Panie
Winy szlachty naszej przebacz, o Panie
Winy rządzących krajem przebacz, o Panie
Winy kierujących ludem przebacz, o Panie
Winy pasterzy naszych przebacz, o Panie
Winy ludu naszego przebacz, o Panie
Winy ojców i matek naszych przebacz, o Panie
Winy braci i sióstr naszych przebacz, o Panie
Winy całego Narodu Polskiego przebacz, o Panie

Głos krwi męczenników naszych usłysz, o Panie
Głos krwi żołnierzy naszych usłysz, o Panie
Brzęk pękających kajdan naszych usłysz, o Panie
Płacz matek i żon usłysz, o Panie
Płacz wdów i sierot usłysz, o Panie
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz usłysz, o Panie
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny usłysz, o Panie
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi usłysz, o Panie
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu usłysz, o Panie
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen Narodu usłysz, o Panie
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów usłysz, o Panie
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia i kopalni "Wujek" usłysz, o Panie

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych daj nam, o Panie
Nadzieję na zwycięstwo dobrej sprawy daj nam, o Panie
Miłość Polski, Ojczyzny naszej daj nam, o Panie
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność daj nam, o Panie
Wolność, chwałę, szczęście i pokój daj nam, o Panie
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi daj nam, o Panie
Wszystkie dary Ducha Świętego daj nam, o Panie

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie
Przez Najświętsze Życie Twoje żyć dobrze naucz nas, o Panie
Przez Krzyż i Mękę Twoją cierpienia nasze daj mężnie znosić, o Panie
Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie
Przez Wniebowstąpienie Twoje Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie
Przez Ducha Świętego Zesłanie ducha dobrego daj nam, o Panie
Przez Miłosierdzie Twoje ducha i tradycję Narodu daj nam zachować, o Panie
Przez Bogurodzicę Ojca Świętego i naszych pasterzy na długie lata zachowaj nam, o Panie
Przez Anioła - Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny, daj nam, o Panie
Przez czystą św. Jadwigi Królowej ofiarę w jedności i suwerenności naszą Polskę zachowaj, o Panie
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie
Boże Piastów i Jagiellonów nie opuszczaj nas, o Panie
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie
Boże ojca Kordeckiego, księdza Skargi i św. ojca Kolbego nie opuszczaj nas, o Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzałeś nas na nowo wolnością i pokojem.
W obecnych czasach, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
Boże Ojcze, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "bierzmowania dziejów", udzielonego Narodowi przez św. Jana Pawła II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Armia Niepokalanej