(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2014

Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat" (J 16, 33)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi



Karol Wojtyła, 1944
Pieśń o słońcu niewyczerpanym.

"I mówiłeś:
Uniżę się, bracie, uniżę,
nie osamotnię nigdy twoich oczu,
naprzód ukryję się w krzyżu,
potem chlebem w dojrzałym zbożu."
pełny tekst Pieśni...

Jezus, polecił Siostrze Faustynie namalować Siebie jako Zmartwychwstałego, jednakże o spojrzeniu takim jak z krzyża (Dz. 326) .Wskazał też, iż szczęśliwy, kto Mu zaufa i w cieniu Jego łaski żyć będzie. Jezu ufam Tobie

Miłosierdzie - Łaska, to Boża moc objawiona w Chrystusie, od której pochodzi zbawienie - dwa promienie wypływające z Jego przebitego Serca; blady, oznaczający wodę, która usprawiedliwia dusze i czerwony, oznaczający krew, która jest życiem dusz.

A w Dialogach Eucharystycznych Jezus mówi:
-To jest to, co uczyniłem na krzyżu, a teraz czynię w Eucharystii: składam aż po kres wieków ofiarę miłości i wynagrodzenia Ojcu, składając Mu przez ofiarę dowód największej miłości:

- Ufaj! Mój Ojciec wysłuchuje mej prośby za ofiary przebłagalne, prośby, która tryska z mego krwawego Serca eucharystycznego. Ojcze! Ofiaruję się Tobie, aby i oni ofiarowali się Tobie, ze Mną, w prawdzie.

- Szczęśliwe dusze, które są posłuszne memu wezwaniu i idą za Mną drogą przebłagania przez miłość. Mają bowiem udział w mojej mocy zbawczej i wraz z moją Matką stają się współodkupicielami ludzkości. Ja, Głowa, nadaję wartość wszystkim ofiarom dusz, które łączą się ze Mną, z moją ofiarą liturgiczną i jej przedłużeniem w tabernakulum.

Tak Chrześcijaństwo jest religią Bożego działania i oraz ludzkiego działania" /Św. Jan Paweł II/.

Matka Najświętsza, jest wzorem życia przebłagania przez miłość.

Posłuszni wezwaniu Jezusa, umysłem i sercem bądźmy jedno z Maryją. Ona utwierdzi nas w dobru, uczyni duszę mężną i jako Matka Eucharystii wskaże drogę i zjednoczy nas w zbawczej mocy Jej Syna.

Zauważmy, że na te trudne czasy, niszczące rodzinę, Bóg dał nam szczególnego orędownika rodziny, wielkiego czciciela Maryi i Różańca - Św. Jana Pawła II. Za Jego wstawiennictwem, ratujmy nasze rodziny, wypraszajmy łaski dla zagubionych, poranionych brakiem wiary, otaczajmy Modlitwą Różańcową także Ojczyznę, nasze wspólnoty.

Bowiem, tam gdzie dzieci Maryi wierne miłości Jezusowej, zjednoczone choćby w jednej Róży Różańcowej, osłaniają parafię, życiem i modlitwą przebłagania przez miłość, tam sekty nie mają czego szukać. I tu nie chodzi o poprawienie statystyki- o ilość róż, ważne by to były dzieci zawierzenia Sercu Niepokalanej. Maryja, wskaże miejsca, które szczególnie należy otoczyć modlitwą. Słuchajmy głosu Matki.

Różaniec, to modlitwa, którą może odmawiać każdy, zarówno dorosły, jak i dziecko, niewidomy, ten biegnący i ten jadący autobusem. Wystarczy 10 palców i troszkę miłości, by zacząć żyć dla Boga. Nie marnujmy czasu, wynagradzajmy Bogu za zło, które już systemowo niszczy świat. A Maryja przyjdzie z darami.

Dziesiątka Różańca, to na początek, na rozsmakowanie się w tym orężu miłości. Modlitwa ta, wymaga wytrwałości.

                                                                                        *

Objęłam modlitwą Różańcową, osobę, którą znałam tylko z widzenia, która odeszła z pracy poczuciem krzywdy i w wielkim rozgoryczeniu. Po półtora rocznej wytrwałej modlitwie, spotkałam ją na dużym zgromadzeniu modlitewnym, spytałam jak czuje się w nowym miejscu. Była zadziwiona, próbowała odszukać w pamięci moją twarz, ale tłum rozdzielił nas. Po chwili, w tym tłumie utworzyła się droga, na końcu której osoba ta odwrócona do mnie, z uniesionymi i machającymi rękoma, kilkakrotnie wykrzyknęła - Jestem szczęśliwy. Tego wieczoru nie czułam już potrzeby modlitwy za tę osobę, jej miejsce zajął ktoś inny, potrzebujący pomocy.

                                                                                        *

Radujemy się, bowiem rozradowało się Serce Matki Bożej Królowej Polski - 7 czerwca, na Jasnej Górze, wszystkie koła Żywego Różańca w Polsce włączyły się w Wielką Nowennę Fatimską, w wypełnienie Orędzia i propagowanie wynagradzającego nabożeństwo pierwszych sobót.

Ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca wyraża życzenie, by w parafiach Żywy Różaniec był filarem, który te nabożeństwa będzie wspierać, prowadzić, organizować. Członkowie Żywego Różańca będą zachęcać do uczestnictwa w nich i sami będą dla innych przykładem.

                                                                                        *

Pytacie, cóż to za wspólnota Armia Niepokalanej?

To jedyna armia świata, która nie ma struktur. To armia serc, których miarą jest Miłość miłosierna, które odpowiedziały na wezwanie Maryi z Fatimy: całkowitym zawierzeniem Jej Niepokalanemu Sercu, wypełnieniem prośby Boga - to jest życiem przebłagania przez miłość.
Witamy w Armii Niepokalanej.

Armia Niepokalanej