(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2014

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał (J.24, 5-6)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiMożna zobaczyć pusty grób, usłyszeć, że Jezus Zmartwychwstał i nie wierzyć, że żyje. A to znaczy, że nie wierzymy w samego Boga, w Jego wszechmoc. Bez wiary, nawet życie Sakramentalne traktujemy jak magiczne praktyki.

Jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony (por. Rz 10,9).

Zmartwychwstały czyni wszystko nowe, nadaje sens naszemu życiu, cierpieniu , śmierci. Prośmy Pana, by przymnożył nam wiary, byśmy potrafili otworzyć się na to nowe życie, pozwolić się kształtować Panu, żyć Jego życiem, być jednością z Nim w Ofierze Eucharystycznej składanej Ojcu. Pozwólmy, by łaską Ducha Świętego, Jezus żył w nas i przez nas w świecie. Bo, być chrześcijaninem, to mieć w sobie tę radosną ufność, która jest owocem Bożej obecności, nie wesołkowatość, ale pewność, że bez względu na okoliczności, jestem w ręku Boga. Być chrześcijaninem, to nie zatrzymywać się tylko na głoszeniu radości zmartwychwstania, gdy tak wielu ginie przez grzech, ale będąc jedno z Panem, ratować dusze. I to jest samo sedno radości paschalnej.

Oto słowa Jezusa - "Dialogi Eucharystyczne":
- Ja, Mistrz i Pasterz, który przelewa krew nowej Kalwarii - w Eucharystii. Ofiaruję się jako najwyższa ofiara przebłagalna, nieskończenie zadośćuczyniąca. Łącz się więc ze Mną, Zbawcą i Ofiarą, przez bolesne Serce mej Matki. Łącz się ze Mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, którą nieustannie składam Ojcu, Ja broczący krwią Baranek ołtarzy.

- Ja, Głowa Ciała Mistycznego, chcę, żeby moje członki towarzyszyły Mi na mej nowej Kalwarii.

Maryjo, w każdej Ofierze Eucharystycznej uobecnia się Twoje "Fiat", dlatego, tak bardzo pragniemy zawierzyć Ci swoje życie i życie Kościoła, by z Tobą być jedno w zbawczej Ofierze Chrystusa. Matko, daj nam także doznać tej radości, gdy witałaś Zmartwychwstałego Syna, radości jednoczenia się Apostołów wokół Ciebie w dzień Pięćdziesiątnicy, radości tworzącego się Kościoła, ożywionego Duchem Świętym, gotowego do przekazywania nowego życia w Chrystusie i nadziei na wieczność w Nim.

Dzisiaj, podzielamy radość Twego Niepokalanego Serca Maryjo i dziękujemy, że ukazujesz nam świętość tego, który był "Cały Twój". Zjednoczeni z Tobą w modlitwie różańcowej, wielbimy Boga za wielkie rzeczy, które nam uczynił i przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II wołamy - Mane nobiscum, Domine! ("Urbi et Orbi" - Orędzie JPII z okazji świętej Paschy Roku Eucharystii).

1. Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29)!
Pierwszego dnia po szabacie -
tego dnia, w którym wydarzyła się
rzecz niewiarygodna -
tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali
tajemniczego Wędrowca,
by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już
ku zachodowi.
Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą,
lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli.
Niemniej słowa, które słyszeli w drodze
z ust Wędrowca,
coraz bardziej rozpalały ich serca.
Dlatego prosili Go: "Zostań z nami".
Później, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy,
rozpoznali Go przy "łamaniu chleba".
A On zaraz potem zniknął.
Pozostał im przełamany chleb,
a w sercach słodycz Jego słów.

(46kB)2. Umiłowani Bracia i Siostry,
Słowo i Chleb Eucharystii,
tajemnica i dar paschalny,
pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!
Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy
z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami, Jezu,
ukrzyżowany i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo
ludzkości kroczącej drogami czasu!
Ty, żywe Słowo Ojca,
napełnij ufnością i nadzieją tych, którzy szukają
prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka
głodnego prawdy, wolności,
sprawiedliwości i pokoju.

3. Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca,
naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią
i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;
pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki,
gdzie nadal przelewa się tyle krwi;
pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi
niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego,
łamany i dzielony między współbiesiadników:
obdarz i nas siłą
potrzebną do wielkodusznej solidarności
z rzeszami, które jeszcze dzisiaj
cierpią i umierają z nędzy i głodu,
są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie
czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania
niech i one staną się uczestnikami nowego życia.

4. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego
(por. J 6, 68).

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!

Armia Niepokalanej