(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2014

„Królestwo moje na ziemi jest
- życie moje w duszy ludzkiej” (Dz. 1784).


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(6kB)Usłyszałam, Chrystus już zbawił świat, my już nie musimy go zbawiać.

A, Jezus mówi do Św. Siostry Faustyny:
"Córko moja, pomóż mi zbawić konającego grzesznika; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy (...). Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie" (Dz. 1565).

Wiarę traktujemy jak baśń, którą się opowiada, nie wchodzimy w jej głębię, nie żyjemy nią. Nie możemy nazywać się chrześcijanami, jeżeli nie mamy świadomości, że wiara to obecność Boga w nas.

My wszyscy przez chrzest jesteśmy członkami Zmartwychwstałego Pana - Kościołem, którego zadaniem jest przedłużać dzieło Chrystusa, a tym dziełem jest zbawienie świata.

Karmiąc się Ciałem Chrystusa jesteśmy jedno z Nim, jesteśmy mieszkaniem Boga przez Ducha.

Jezus mówił do Siostry Faustyny "Królestwo moje na ziemi jest
- życie moje w duszy ludzkiej" (Dz. 1784).

Ale, by Pan mógł zamieszkać w naszej duszy, musimy też tego pragnąć, ponieważ Bóg nigdy nie zniewala i musimy prosić; Panie, żyj we mnie, kochaj moim sercem, by Twoja Miłość objawiła się we mnie i przeze mnie w świecie. I ufać, że tak się stanie. Ufność, bowiem, jest naczyniem , którym czerpie się łaski. "Jezu ufam Tobie".

Zostawmy swoje "ja", swoją samowystarczalność, a Pan ożyje w nas i mocą Ducha Świętego, będziemy mogli wyznać -Słudzy nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy tylko to, co powinniśmy wykonać.

(10kB)A tak o darach Ducha Świętego mówił Metropolita Ignacy - Patriarcha Antiochii, w 1968 r.)

Bowiem , "Bez Ducha Świętego - Bóg jest daleko; Chrystus - pozostaje w przeszłości; Ewangelia jest martwą literą; Kościół - zwyczajna organizacja; autorytet - panowaniem; misja - propagandą; kult - zaklęciem, a działanie chrześcijańskie - moralnością dla niewolników.

Ale mocą Ducha Świętego, kosmos jest podnoszony i wydaje z łona królestwo; człowiek walczy przeciw ciału; Chrystus jest obecny; Ewangelia jest mocą życia; Kościół znakiem komunii trynitarnej; misja - pięćdziesiątnicy; liturgia - pamiątki i antycypacji; działanie ludzkie jest przebóstwione.

Darem mądrości - żyjemy zgodnie z wolą Boga w bezpośredniej relacji z Nim. Poznajemy nasze życie i świat w Jego świetle, otwieramy się na działanie Ducha Świętego, aby On kształtował w nas Chrystusa.

Darem rozumu - rozróżniamy prawdę od kłamstwa, dobro od zła, wzrastamy w wierze i miłości w całkowitym zawierzeniu Bożemu planowi zbawienia, czyniąc go swym na wieczność.

Darem rady i pobożności - zanurzeni w modlitwie umiejętnie podejmujemy decyzje, odczytujemy Boże znaki czasu.

(18kB)Darem męstwa - otrzymujemy siłę, moc i czyn do składania "duchowych ofiar", do przynoszenia Bogu - Stwórcy i Ojcu - daru z całego stworzenia i z siebie w mocy i w imię Chrystusa.

Darem wiedzy - otwieramy się na uczestnictwo w Bogu, na Jego wolę, na dar trwania w Jego miłości, by przedłużać Chrystusa i Jego dzieło w świecie.

Darem bojaźni Bożej - pokładamy ufność w Bogu, a to korona wszelkiej mądrości.

Szczęśliwy ten człowiek, który zaufał Bogu. Bez tego zaufania trudno żyć w dzisiejszym świecie, który zachorował na brak Prawdy. Ma być radośnie i spokojnie - nie ma znaczenia, czy w prawdzie, czy też nie. Prawda, burzy układy, zależności finansowe, więc nie teraz, nie teraz. Bardziej boimy się narazić ludziom, nie myśląc, że obrażamy Boga.


A tak pisał o tym Święty Jan Paweł II / Notatki osobiste 1962-2003/:

- prawdą jest to, czego chcę - nie: chcę tego, co jest prawdą.

darmowy przekaz. Prawda nie jest do kupienia. Gdzie głos ma pieniądz, Ewangelia milczy.

- głoszenie prawdy jest pierwszym wyrazem miłości.

Odwaga prawdy pochodzi z męstwa ducha. /23 II 1994/

Zawierzmy Maryi - Ona jest cała Darem Łask, z Nią nigdy nie zbłądzimy. Natomiast, bez Maryi można się trudzić całe życie, a trud okazuje się bezowocny.

Armia Niepokalanej