(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE V/2014

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiZanurzmy się w duchowości maryjnej św. Jana Pawła II /"Notatki Osobiste 1962-2003"/

-"Maryja- Początek lepszego świata: ten nowy wspaniały świat, który Bóg stworzył w Niej, Niepokalanej, który trwa i promieniuje, w którego krąg wchodzimy, aby stawać się nowymi ludźmi". 9.VII.1977

-"Chrystus mówi: idę przygotować wam miejsce w domu Ojca

Maryja: idę przygotować wam miejsce w Sercu Syna". 28.VI.1978

- "Uczestnictwo w wierze Maryi jest jedyną drogą wobec niebezpieczeństwa i zagrożenia wiary". 3.IX.1964

-"Nie potrafimy też być prawdziwymi świadkami Chrystusa, jeśli zabraknie przy nas Maryi". 22.II.1988

-"Msza św. objawiła mi się, jako Tajemnica Mesjasza, akt Odkupiciela, w którym jest On sam z Ojcem i wobec Ojca. Równocześnie Matka umożliwiła ten akt - stwarza, więc wciąż jakby obręb, w którym Akt ten się urzeczywistnia. Ona też najgłębiej w nim uczestniczy od pierwszego "fiat". Najpełniej go "dopełnia" i najobficiej z niego czerpie, Totus Tuus. Maryja może najprościej i najdojrzalej wprowadzić w uczestnictwo Aktu Odkupiciela, Sacramentum Messiae. 7.XI.1970

Tak, więc

(34kB)- Chrześcijanin nie może być tylko obserwatorem dramatu Zbawienia. Wyzwanie apostolskie. 4.III.1993

-Tak, więc trzeba "wracać" do ofiarowania daru z Chrystusem. Królestwo Boże jest już obecne w świecie. Dopiero w Panu Zmartwychwstałym, w Królestwie transcendentnym, które jest darem Bożym, znajduje swoje wypełnienie wszystko, co ludzkie. Bez tego- pozostaje zawsze duchowy głód. 13.III.1987

-Kościół - posłuszny Chrystusowi; w ślad za tym "odczuwać z Kościołem", jako wyraz posłuszeństwa w Kościele. Nie chodzi o posłuszeństwo "formalistyczne", ale na bazie prawdy wolności ducha. Obyśmy mogli w posłuszeństwie i miłości naśladować Niepokalaną. 23.II.1988

- "Matka Boża pozostaje w jakiejś szczególnej relacji do "Tajemnicy Ojca". Ona przyjmuje w siebie Jego udzielanie się światu, człowiekowi - Łaskę, w sposób najpełniejszy ze wszystkich stworzeń. Stąd pierwsze słowo wypowiedziane do Maryi: "łaski pełna", Ona też nadaje temu udzielaniu się, Łasce, ludzki kształt. W tej swojej misji staje się stale i wciąż jest Matką Kościoła". 10.VIII.1973

-Maryja była w pełni świadoma takiego właśnie "autorytetu" Chrystusa, swego Syna: autorytet zbawczy, który służy zbawieniu ludzi: nie przeszedłem sądzić, ale zbawiać. Zbawienie - to dzieło miłości miłościwej: Maryja uczestniczy w tym dziele jako Matka miłosierdzia.

Golgota; "Niewiasto, oto Twój syn" "oto twoja matka"[ : "Niewiasta"] - Proklamacja macierzyństwa duchowego Maryi

- "Niewiasta" - Oblubienica: Maria - Kościół "nowa Ewa" w Maryi Kościół znajduje swa doskonałość. Jan otrzymał szczególną misję: wziąć Maryję za Matkę / z nim cały Kościół/.Jesteśmy w sercu Przymierza

Matka Kościoła - Matka Ciała Mistycznego

- Złączona nie tylko z człowieczeństwem Słowa Wcielonego, ale także z Jego misją. 10.III.1990

Tak, więc

- Wieczność już weszła w czas

z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym "czas się wypełnił"

z Chrystusem zmartwychwstałym weszliśmy już w pełnię czasu. 21.II.1997

- Solidarność zbawienia

Zjednoczenie wszystkiego na nowo w Chrystusie

Przeznaczenie wszystkich zawisa na jednym ("fiat" Maryi) 26.II.1996

Nasze zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, to zjednoczenie się z Jej "fiat", to nasze życie w "pełni czasu", w uobecniającej się Ofierze Eucharystycznej, jako ekspiacji za grzechy świata. I to jest sedno nabożeństwa pierwszych sobót.

Niektórzy z nas, w związku z niepokojem na Ukrainie, podważają prawidłowość zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, przez Jana Pawła II.

Nie traktujmy wiary magicznie. Raczej zastanówmy się, dlaczego do tej pory nie wypełniliśmy drugiego z warunków "Orędzia Pokoju", to jest - nabożeństwa pierwszych sobót. A najwyższy czas, by "wyobraźnia wynagradzania za grzechy" stała się bardzo ważną częścią wiary, by przekładała się na nasze codzienne życie. A dla wielu, jest nieznana, bo skąd mają wiedzieć, skoro tak niewielu im głosi. "Wynagrodzenie" to też lekarstwo dla tych, którzy zagubili poczucie grzechu.

Pierwszą część Orędzia, wypełnił Jan Paweł II, potwierdziła to Siostra Łucja, a niebo łaskami i znakami. Jednak w całości nie wypełniliśmy prośby Boga, przekazanej nam przez Maryję w Fatimie i nie dziwmy się, że świat ponownie jest na krawędzi wojny.

Mówimy, przecież są Nabożeństwa Fatimskie, każdego 13 dnia miesiąca, i pięknie. Ale to nie jest wynagradzające nabożeństwo pierwszych sobót - przecież sama nazwa wskazuje, pierwsza sobota miesiąca - zgodnie z wolą Boga.

Armia Niepokalanej