(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE II/2010
Cześć trzecia bolesna Różańca Św.
Tajemnica czwarta - Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

INTENCJA:
Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciw Jej DziewictwuDuchu Święty, osłoń nasze serca, daj usłyszeć głos Serca Maryi

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3,16-17)

"Zanim zmrok zapadnie nad naszą historią, Bóg odrzucony i odepchnięty przez człowieka przygotowuje mu schronienie. Tak jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz zawierza ludzkość Maryi, swojej i naszej Matce". /Jan Paweł II 1997r. w 80 rocznicę objawień pisał do biskupa diecezji Leiria-Fatima/

Bóg jest Miłością, miłość wpisał w struktury świata i z miłości pozostał z nami do końca. A człowiek stworzony na podobieństwo Boże, winien miłować Boga w imieniu wszystkich stworzeń, odpowiadać miłością na miłość z całej mocy: sumieniem, umysłem, wolą i sercem. Ale człowiek wzgardził miłością Boga, zgrzeszył, sam dla siebie chciał być Bogiem.

"Dlatego Syn Boży stał się jednym z nas, ażeby w całym wszechświecie stworzonym z miłości, ktoś wreszcie odpowiedział taką samą miłością" /św. Jan Paweł II/. (32kB)

Pan poświęcił za nas samego siebie i my, którzy przez chrzest staliśmy się Mistycznym Ciałem Chrystusa, mocą tego poświęcenia, jesteśmy powołani do zjednoczenia się z Odkupieńczą Jego misją, do uczestnictwa w dziele zbawienia. Obecny świat stojący " na "krawędzi czasu", Pan, ponownie zawierza swojej Matce, bo jedynie Jej Dziewicze Niepokalane Serce, jest w stanie nam pomóc. Serce kochające Boga doskonałą miłością, Serce całkowicie zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusa, współodczuwające boleśnie każdy grzech, który odrzucając Boga uśmierca dusze. Maryja, by ratować swoje duchowe dzieci. ciągle mówi Bogu " Tak", a będąc w centrum Zbawczej misji Syna, przypomina nam Jego słowa, by z miłością wziąć swój krzyż i Go naśladować. Bowiem powołaniem człowieka stworzonym na podobieństwo Boga, jest odtwarzanie Jego obrazu w nas i odpowiedź miłością na Jego miłość.

Kto jeszcze odpowie na miłość Boga, kto umiłuje Go tak jak On nas umiłował do końca umiłował?

Bo być chrześcijaninem to znaczy uczestniczyć w Krzyżu Chrystusa.

"O niezgłębionej tajemnicy mocą, której zbawienie wielu dusz zależy od modlitwy i cierpień dobrowolnie znoszonych w tej intencji, przez członków Mistycznego Ciała Chrystusa-Kościoła", mówił Jan Paweł II już w 1997r. na Placu Defilad w Warszawie."

To my, dzieci Kościoła, jesteśmy radością lub cierpieniem Pana. Zechciejmy z miłością jedni drugich brzemiona nosić. Cierpienie jest nośnikiem miłosierdzia, nigdy nie wiemy, która dusza skorzysta z naszego cierpienia. Jan Paweł II w "Przekroczyć próg nadziei" mówi "Bóg zawierzył ludziom zbawienie ludzi". On, wielki dar Niepokalanej dla świata, swoje życie związał całkowicie z Maryją i pod Jej macierzyńską opieką poniósł w sobie mękę Chrystusa, by ratować Kościół, życie, rodzinę i świat od zagłady.

On, otworzył nam na oścież drzwi Miłosierdzia Bożego, otworzył nasze serca dla Chrystusa przez Maryję. Ukazał nam, jak otwierać niebo, uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa w akcie wynagradzania, w akcie ekspiacji zastępczej. Cierpienie nazwał Ewangelią cierpienia. I Bóg, przyjął tę ofiarę, ukazując nam drogę ocalenia ludzkości.

(49kB)O cud, cud, cud!
Kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem,
osłoniony od Niego miłością,
osłoniony męczeństwem.
/Pieśń o Bogu ukrytym - św. Jan Paweł II/

W naszych czasach wielu neguje Boga, pomimo to, On nas kocha. Kocha nas, bo Jezus umiłował Go "do końca" i tę Zbawczą Miłość uczynił Sakramentem Kościoła - Eucharystią. Zauważmy, że Nabożeństwo Pierwszych Sobót jest ściśle związane, z tą Zbawczą Miłością wynagradzającą za grzechy świata.

Prośmy Boga, by nasze serca odkryły prawdziwą miłość, która jest otwarta na tajemnicę wiary, rozumu i objawienia, na współdziałanie z Jezusem w dziele odkupienia - taka jest wymowa Krzyża, wymowa całej Ewangelii.

Krzyż jest zawsze na "naszą miarę", ale Jezus, nie zmusza, mówi "jeśli chcesz".

Tak też, Maryja pyta dzieci fatimskie:
"Czy chcecie ofiarować się Bogu na przyjęcie ochotnym sercem wszystkich doświadczeń, jakie spodoba się Mu na was zesłać, aby wynagradzać za grzechy, jakimi Go ludzie obrażają, oraz na wynagrodzenie Sercu Maryi, za zniewagi, jakimi jest obrażane?"

Czy chcemy odpowiedzieć na miłość Boga?

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej