(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VII/2010
Tajemnica czwarta
czwartej części Różańca Świętego

Wniebowziębie Najświętszej Maryi Panny.

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce(60kB)Tylko Ten, Który z nieba zstąpił, mógł do niego wstąpić, tylko Jezus mógł to uczynić swoją mocą, wszyscy inni zostają wzięci do nieba.

Jako pierwsza dostąpiła tej łaski Dziewica Maryja - Matka Syna Bożego.

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił Papież Pius XII - 1 listopada 1950 r. w Konstytucji "Munificentissimus Deus":

"Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy i określamy jako dogmat, objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga Maryja, zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z dusza i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej".

Maryja, jest pomostem pomiędzy ludem wybranym a Bogiem, to przez Maryję Bóg mógł przyjść na grzeszny świat. To Ona pierwsza ukazuje Go światu niosąc do Elżbiety, Ona w Kanie Galilejskiej zwraca uwagę Jezusa na potrzeby ludzi, a ludziom mówi: "zróbcie wszystko cokolwiek Mój Syn wam powie".

Ona współcierpiąca na Golgocie, a w chwili gdy przebitego serca Jej Syna rodzi się Kościół, staje się Jego Matką, by w Wieczerniku mocą Ducha Świętego rozpocząć otaczanie Go macierzyńską miłością.

"Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" mówi Maryja (Łk 1,49). Ale tylko Ona, pierwszy człowiek bez jakiegokolwiek grzechu, Niepokalanie Poczęta, mogła współdziałać w dziele Zbawienia. Jej zgoda i cierpienie są dopełnieniem całości tajemnicy Odkupienia.

A gdy Jej powołanie wypełniło się, w chwale jednoczy się z Synem wielbiąc Jego bóstwo. Ją jedną Bóg obdarzył zdolnością współcierpienia ze Swym Synem w Jego Zbawczej Męce.

Jej macierzyńska opieka jest czuła i skuteczna, jest bowiem odzwierciedleniem miłości miłosiernej Boga. Bez Maryi człowiek jest półsierotą.

Spójrzmy na rok liturgiczny - w każdym miesiącu czcimy Maryję:
Styczeń - Bożej Rodzicielki Maryi
Luty - NMP z Lourdes
Marzec - Zwiastowanie NMP
Kwiecień - Matka Boża cierpiąca pod Krzyżem
Maj - NMP Królowej Polski i Matki Kościoła, a Warszawa czci Matkę Bożą Łaskawą - Jej wizerunek to pierwszy koronowany w Polsce obraz Matki Bożej
Czerwiec - Niepokalanego Serca Maryi
Lipiec - NMP z Góry Karmel - Matki Bożej Szkaplerznej
Sierpień - Wniebowzięcie NMP, Matki Bożej Częstochowskiej
Wrzesień - Narodzenie Maryi, Najświętszego Imienia Maryi
Październik - Matki Bożej Różańcowej
Listopad - Ofiarowanie NMP, Matki Bożej Ostrobramskiej
Grudzień - Niepokalane Poczęcie NMP

Maryja przenika całe nasze życie, uczy szlachetności, piękna, ufności, zawierzenia, pokory i obrony życia. Ona wszystko poświęciła dla Swego Syna i uczy nas jak kochać nasze dzieci, by na tej miłości mogły prawidłowo budować relacje z innymi.

Kalendarium Fatimskie

3 lipca 1917 r. trzecie objawienie Maryi Cova de Iria /Dolinie pokoju/
"Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi"

Maryja ukazuje dzieciom piekło: "Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postacie były wyrzucane z wielką siła wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz grozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy ku naszej Pani, szukając u Niej pomocy."

"Widzieliście piekło, aby ratować biednych grzeszników, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca .Maryja prosi o poświecenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i o Komunię Św. wynagradzającą w pierwsze soboty, prosi też o modlitwę po każdej tajemnicy Różańca "O mój Jezu ,przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej