(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VIII/2010
Tajemnica piąta
czwartej części Różańca Świętego

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiPapież, Pius XII 11 października1954 r. wydał Encykikę "Ad caeli Reginam" (Do Królowej Niebios).

Natomiast Sobór Watykański II, z 1964r., w Konstytucji dogmatycznej podaje nam do wierzenia:

".../ Maryja / wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego i zwycięzcy grzechu."

Maryja jest Królową - Matką Króla królów, Królową nieba i ziemi, Królową Wszechświata, bowiem ponad Maryją tylko Bóg, po Niej dopiero wszelkie byty widzialne i niewidzialne.

"Pani Królowo naszego narodu,
Jesteś od wieków ostoją i mocą
Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję, Bogurodzico".

1382 r. zamieszkałaś Matko pośród braci paulinów, w miejscu założonym wolą księcia opolskiego Władysława, na "Cześć Wszechmogącego Boga i na chwałę oraz pamięć Narodzenia Najchwalebniejszej Dziewicy, Jego Matki, Maryi".

Sześć lat później, miejsce to dokumentem starosty olsztańskiego otrzymało imię - Clarus Mons-Jasna Góra.

Maryjo, tak wiele łask wypraszałaś u Boga, że król Władysław Jagiełło informował o nich Papieża Marcina V, a w miejscu cudów, w 1429-1450 r. wybudowano gotycką kaplicę, która zachowała do naszych czasów.

Legenda mówi, że Twój wizerunek jest dziełem św. Łukasza Ewangelisty, i że powstał On na blacie stołu z Twego domu Matko.

Tym sama prosiłaś by zwano Cię Królową Polski.

(119kB)14 sierpnia 1608 r. w wigilię Wniebowzięcia i rocznicę śmierci Stanisława Kostki, włoski jezuita o. Giulio Mancinlli, prosił Matkę Bożą, by mu objawiła jakim jeszcze tytułem chciałaby być wielbiona w Litanii Loretańskiej. Matka Boża z Dzieciątkiem i klęczącym u Jej stóp Stanisławem Kostką ukazując się ojcu Giulio powiedziała "A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie pałają jego synowie".

O. Giulio mając już 72 lata wybrał się pieszo z Włoch do Polski, by ujrzeć to królestwo umiłowane przez Maryję. W katedrze wawelskiej witał go król Zygmunt III Waza, tam też podczas Eucharystii ponownie ukazała się Maryja, w wielkim majestacie, potwierdziła, iż jest Królową Polski, prosiła by w Krakowie był widzialny znak Jej królowania. Uczyniono taki znak, to korona maryjna zamontowana w 1628 r. na wieży bazyliki mariackiej.

Matko 1 kwietnia 1656 r. - król Jan Kazimierz, po cudownej obronie Jasnej podczas potopu szwedzkiego, ślubując Ci Matko w imieniu Narodu, tak mówił: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja Jan Kazimierz król, Ciebie dziś na Patronkę moją i za Królową Państwa obieram."

W 10.rocznicę tychże ślubów 1666 r., na iglicy bazyliki mariackiej umieszczono okazalszą pozłacaną koronę, o średnicy 4 metrów, jako dziękczynienie i dowód Twego nam królowania Maryjo.

Twój, wizerunek Królowej Polski z Jasnej Góry był pierwszym w świecie poza Rzymem, koronowanym uroczyście diademami papieża Klemensa XI. 8 września 1717 r. Kronikarze odnotowali, że wówczas 200 tysięcy pątników oddawało Ci Maryjo cześć i hołd. A tak wielbiono Cię pieśnią Konfederatów Barskich Witaj Jutrzenko rano powstająca.

Pamiętaj Panno na Polską Koronę
Którąś raz wzięła pod swoja obronę
Wszakżeś jest polską Maryja Królową
Której Bóg oddal za tron Częstochowę

Przez wieki Naród Polski ponawiał słowa poddaństwa Tobie Królowo.

8 września 1946 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem J. Em. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski poświęcił Naród Polski Niepokalanemu Twemu Sercu, by jak papież Pius XII, który w 1942 r. zawierzył świat Sercu Maryi, wypełnić Jej życzenia przekazane w Fatimie.

Tą wielką uroczystość na Jasnej Górze, poprzedziło przygotowanie każdej parafii w uroczystość Królowej Korony Polskiej - 3 maja.

- 7 lipca, w uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - wspólnym aktem zawierzenia oddały się Niepokalanemu Jej Sercu wszystkie parafie.

- 15 sierpnia, w dzień Wniebowzięcia Matki Bożej - wszystkie polskie diecezje

I na koniec, 8 września, w dzień narodzin Najświętszej Dziewicy - cały kraj i Naród Polski.

O wieków, bowiem byłaś nam obroną i obecnie, nie pozwól Matko, by nas zwyciężało zło, ale pomóż zło dobrem zwyciężać. Ukształtuj i ukaż Synowi, tych sprawiedliwych, którzy okryci Twoim płaszczem jednoczą swoje cierpienia z Jego zbawczym cierpieniem. Tych, którzy nie pozwalają zapomnieć światu o jego Stwórcy i Odkupicielu, a chcą być pomocą w jego ocaleniu, wiedząc że, "... bez Jezusa, krzyż jest nie do wytrzymania, a bez krzyża nie można rościć sobie prawa do bycia z Jezusem" (Droga Krzyżowa w Koloseum, 2008).

Kalendarium Fatimskie

19 sierpnia 1917 r. - czwarte objawienie Maryi w Cova de Iria (Dolinie pokoju)

Matka Boża ukazała się kilka dni później, gdyż 13 sierpnia dzieci zostały porwane, uwięzione w miejskim więzieniu i przesłuchiwane przez masona, sprawującego wówczas władzę. To zło, tak jak każde inne, nie pozostało obojętne dla świata, oddaliło dzień spotkania i zmniejszyło wielkość zapowiadanych przez Maryję łask.

Ona nadal prosi, by dzieci przychodziły każdego trzynastego dnia miesiąca, codziennie odmawiały Różaniec i czyniły ofiary za grzeszników, gdyż idą oni na wieczne potępienie, a nie ma nikogo kto by się za nich modlił i ofiarował. Zapowiada też, że w ostatnim miesiącu uczyni cud, aby wszyscy uwierzyli.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej