(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2010
Tajemnica trzecia
czwartej części Różańca Świętego

Zesłanie Ducha Świętego.

INTENCJA:
Wynagradzająca za poranione grzechami i bluźnierstwami Niepokalane Serce MaryiWieczernik - dzień Pięćdziesiątnicy
I byłaś razem z Kościołem,
Kiedy go Płomień ogarnął,
Dla uczniów Mistrza stanowiąc
Dar Jego Boskiej dobroci

Matko, Ty Mocą Ducha Świętego rodzisz nas dla Boga, otaczasz opieką tych, którzy przez miłość są członkami Pana, stanowią Jedno, są Kościołem.
Pomóż nam rozważyć pragnienie Twego Niepokalanego Serca, o którym mówiłaś siostrze Łucji tj. o "Przymierzu Trzech Serc".
(13kB) Tak jak ufność Bogu jest naczyniem, którym czerpie się Miłosierdzie Boże, tak Nabożeństwo Pierwszych Sobót jest narzędziem "Przymierza Trzech Serc": Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i naszego serca, jest przebłaganiem i zadośćuczynieniem Bogu Trójjedynemu przez Niepokalane Serce Maryi, za grzechy moje i świata, jest pomocą ginącym duszom.

Jezu, miłuję Cię w Eucharystii, jednoczę się z Tobą w Twojej miłości do Ojca razem z Twoją Matką, z całym Kościołem niebem, ziemią, całym wszechświatem i ofiaruję Bogu Ojcu Ciebie, jako miłość najwyższą za całą ludzkość.

Bowiem wynagrodzenie i zadośćuczynienie za grzechy dokonuje się nie naszą mocą, ale zawsze w zjednoczeniu Odkupieńczym dziełem Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem i wstawiennictwem Maryi.
Dlaczego zjednoczenie serc? Dlaczego ofiara serc?

- Serce Jezusa - to obraz boskiej miłości Syna Bożego do Ojca, to Serce zjednoczone z sercem Maryi, przebite włócznią na Krzyżu, jako Odkupieńcza miłość i miłosierdzie dla człowieka,
- Serce Maryi - kochające i pełniące wolę Boga, zjednoczone z Jezusem w miłości i cierpieniu, wyrażające doskonałość duszy, ciała, rozumu myśli i czynów, ukierunkowane na tajemnicę Chrystusowego Zbawienia człowieka, Serce podziwiane i uwielbiane, pełne łaski i pokory, źródło łask.
- Serce ludzkie - symbol miłości i życia, symbol wolności i wolnej woli, którą Bóg wszczepił w człowieka. I mocą tej wolnej woli, serce może zamknąć się na łaskę Boga, wzgardzić nią, ale może też zaprosić Boga by zamieszkał w nim i wówczas Pan obficie składa w nim swe dary.
Ojciec św. Jan Paweł II mówił: Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. " (1Sm 16,7)
Już w proroctwie Symeona, mówiącym o mieczu, który przenika Serce Maryi, a które wypełniło się pod krzyżem, dostrzegamy tę jedność Serc Jezusa i Jego Matki. Dlatego też grzechy i bluźnierstwa raniące Jezusa, sprawiają Sercu Maryi wielki ból, a zniewagi i bluźnierstwa obrażające Maryję, zawsze są zwrócone przeciwko Jezusowi, przeciwko Bogu, Stwórcy najdoskonalszego dzieła swojej miłości i świętości - Niepokalanej.
"Kościół ustanowił uroczystość Najświętszego Serca Jezusa w1765r. a Niepokalanego Serca Maryi 1944 r.
Od 1969 r. oddajemy cześć i wynagradzamy sercom Jezusa i Maryi, dzień po dniu. W bieżącym roku: jest to piątek 11 i sobota 12 czerwca.
Ale kult maryjny, nie może się ograniczać do praktyk zewnętrznych, tu trzeba zaangażować serce. To ma być miłość całkowicie zawierzająca Maryi, bezinteresowna wyrażająca zgodę na wszystko, czym Bóg zechce mnie obdarzyć, nie wyłączając cierpienia, upodobniająca swoje serce do Jej Serca, uciekająca się do Niego, a przez Niego do Serca Jezusa. Prośmy Maryję by pomogła nam odnaleźć drogę do Jezusa i zachwycić się Jego miłością, bo kluczem do "Przymierza Serc" jest miłość.

(16kB) Kalendarium Fatimskie

Fatima 13.VI.1917 r. drugie objawienie Maryi w Cova de Iria - Dolinie Pokoju

Maryja zapewniła Łucję, że nigdy jej nie opuści, że Jej Niepokalane Serce będzie dla niej ucieczką i drogą do Boga, że Bóg pragnie posłużyć się Nią, aby Maryja była bardziej znana i miłowana.
Maryja tego dnia, ukazuje Swoje Niepokalane Serce z wbitymi w Nie cierniami. Dzieci zrozumiały, że to bardzo cierpiące Serce prosi o pokutę i zadośćuczynienie.
Jezus, siedem lat później określa te ciernie, jako pięć zniewag i bluźnierstw:
Przeciw Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, przeciw Maryjnemu wychowaniu dzieci, przeciw Maryjnym wizerunkom i prosi o wynagrodzenie za nie, Niepokalanemu Sercu Maryi w formie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej