(113kB)
DOGMATY MARYJNE

I. "O Bożym Macierzyństwie Maryi" Sobór Powszechny -Cesarz Teodozjusz II-Efez- 431r.

Święta Dziewica jest Matką Boga ponieważ według ciała porodziła słowo Boże, które ciałem się stało. Ogłosił on, że Maria jest Matką Chrystusa - Boga.

II. "O Maryi zawsze Dziewicy" Synod Laterański - Rzym- Papież Marcin I- 649 r.

Maryja poczęła Jezusa przez moc Ducha Świętego, bez udziału człowieka. Jezus jest naturalnym Synem Ojca przez Bóstwo i naturalnym Synem Maryi przez człowieczeństwo, właściwym Synem Bożym w obydwu naturach i w jednej Boskiej Osobie.

III. "O Niepokalanym Poczęciu Maryi" Papież Piusa IX w 1854r.

Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej. Cztery lata po ogłoszeniu Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, podczas objawień w Lourdes, Najświętsza Maryja Panna potwierdziła Dogmat, mówiąc do św. Bernadetty: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

IV. "O Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny" Papież Pius XII- 1950r.

"Na koniec, Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy grzechu pierworodnego, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą, wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci". Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestnictwem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan".


Kult maryjny wpisany w plany Boże

Jeszcze raz, spodobało się Bogu uczynić Niepokalane Serce Maryi błogosławieństwem i ratunkiem dla świata.

I dał nam Bóg pomoc w postaci wynagradzającego Nabożeństwa Pierwszych Sobót, byśmy Różańcem i miłością zjednoczeni z Jej Niepokalanym Sercem, służyli pomocą tym, którym z wróg naszego zbawienia zamknął drogę do nieba.
Byśmy przez bolesne Serce Maryi, jednoczyli się z Jezusem w Ofierze Eucharystycznej, którą On- Baranek ołtarzy, nieustannie składa Ojcu, jako najwyższą ofiarę przebłagalną, nieskończenie zadość czyniącą za grzechy nasze i całego świata.
                                                                                          *
Matka Boża objawiając się w Fatimie, w lipcu 1917 r. nazwała się Matką Bożą Różańcową i nauczyła dzieci modlitwy, którą poleciła odmawiać na zakończenie dziesiątków Różańca.

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia".

Ojciec Św. Jan Paweł II mówił, że chrześcijaństwo jest religią działania Bożego i ludzkiego, a więc koniec z biernością. Objawienia Fatimskie ukazują współpracę Boga i człowieka, ukazują przyszłość świata uzależnioną od wyboru człowieka, od tego czy wybierze Boga, czy też fałszywie pojętą wolność bez rozumu, bez miłości, bez odpowiedzialności.

Sprawmy, by Maryja była bardziej znana i miłowana, ofiarujmy siebie Jej Niepokalanemu Sercu, jedni drugich brzemiona nośmy, przyjmujmy małe codzienne krzyże w akcie wynagrodzenia i modlitwą przebłagalną wypraszajmy łaski nawrócenia dla grzeszników, budujmy cywilizację miłości.

Armia Niepokalanej