(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

(27kB)
"IDŹCIE I GŁOŚCIE"MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I 2017

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną. (J 10, 27)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

(17kB) Niepokalane Serce Maryi, zjednoczone z Sercem Jezusa to doskonała jedność w miłości Boga i człowieka /Ratzinger/

Strzeżemy dróg swego serca, a Pan w Dialogach eucharystycznych, mówi:

-Daj Mi swoje serce. Zamykam je w swoim boskim Sercu i daję ci udział w całej mocy mojej niewypowiedzianej miłości.

-Złóż swoje serce w Sercu Niepokalanym Matki. Ona Cię zjednoczy z moim Sercem eucharystycznym.

-Prawdziwa miłość nie może znieść obelg wymierzonych przeciw honorowi osoby ukochanej i za wszelką cenę, nawet za cenę życia, chce je naprawić.

- Złącz się ze Mną przede wszystkim w ofierze mego Ciała i Krwi, które dokonuje się gdy przyjmujesz Komunię Świętą.(17kB) Orędzie fatimskie - O jedności serc Jezusa i Maryi, mówiła Hiacynta do Łucji, tuż przed śmiercią.

"Już niedługo pójdę do nieba .Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, że Bóg chce wprowadzić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy, nadejdzie czas, aby o tym mówić, nie kryj się. Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serce Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Maryi. Niech proszą o pokój Niepokalane Serce Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzył pokój na świecie. Ach, gdybym mogła włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi mojego serca i który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi!"A tak, o zjednoczeniu serc, mówił Jezus do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec:

- Zatapiaj się w głębiach miłości mojej, Sercu moim.

- Ofiara i miłość, to jest jedność. W ofierze i miłości streszcza się życie człowieka.

-Taka jest potęga miłości mojej i twojej, że gdy się razem zejdą, dźwigniemy świat cały.

- Grzesznicy przeszywają włócznią moje Serce przez zgorszenia. Nie tylko moje, ale i Serce mojej Matki przeszywają nowymi mieczami. Gdyby nie ofiara Mszy św. i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość moją.

- Córko moja, czcij dziś i pocieszaj Matkę moją i wynagradzaj krzywdy Jej wyrządzone

- Przez nieustanne zjednoczenie oddajemy chwałę Ojcu w Duchu Świętym. Przez to uwielbiamy Boga, składamy dziękczynienie i wynagradzamy krzywdę wyrządzoną przez grzeszników.

                                                                             ***

(19kB)Nabożeństwo Pierwszych Sobót, jest "Przymierzem Trzech Serc": Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i naszego serca. To przymierze wyraża się życiem przebłagania przez miłość w jedności z Eucharystyczną Ofiarą Jezusa Chrystusa.14 listopada 2016 r. - za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, została dokonana ekshumacja, kanoniczne rozpoznanie przeniesienie doczesnych szczątków "Kundusi" z cmentarza parafii pw. św. Anny w Stryszawie do kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek w Siwcówce - przysiółka beskidzkiej wsi położonej u stóp Babiej Góry. Proces beatyfikacyjny sługi Bożej Kunegundy Siwiec (1876-1955), który rozpoczął w 2007 r., znajduje się obecnie na etapie rzymskim, zmierzającym do udowodnienia cnót kandydatki na ołtarze.

                                                ***

Aktualność objawień fatimskich 1

Aktualność objawień fatimskich 2

Aktualność objawień fatimskich 3

Aktualność objawień fatimskich 4

Aktualność objawień fatimskich 5

                                                                              ***

Orędzie Pokoju Papieża Franciszka na Dzień Pokoju 2017 r.

Armia Niepokalanej