(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2010
Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2010
Cześć trzecia bolesna Różańca Św.
Tajemnica trzecia - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

INTENCJA:
Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu"Oto Człowiek" (11kB)
"Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili Witaj Królu Żydowski! I policzkowali Go." (J 19,1-3)
Panie Jezu, chcą Cię obwołać królem. Tak Panie, takiego króla potrzebują, króla, który zapewni im sukces. A jeśli królowanie nie będzie po ich myśli? - Czy zachowają się jak żołnierze Piłata?
A co z Bóstwem Twym Jezu? Kto Mu zaprzecza? Kto chciałby pozbawić Cię chwały, którą masz zanim powstał świat?

Co z życiem według zasad Ewangelii i nauką Kościoła?
Ludzie wielokrotnie chcieli Jezusa obwołać królem, tak jak podczas wjazdu do Jerozolimy wołali Hosanna oraz "Król Izraelski", lecz On dosiadł osiołka, zamiast złotej korony wybrał cierniową, zamiast berła trzcinę, zamiast tronu Krzyż, nie przyszedł, by Mu służono, ale by służyć i oddać swoje życie za nas byśmy mogli żyć wiecznie w Bogu.
Kto zaprzecza Jezu, że zmartwychwstałeś, że żyjesz, królujesz?

Adoracja - Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, a ty wchodząc do kościoła, bezpośrednio idziesz pokłonić się świętym. To tak, jak byś przybył z wizytą do znajomych, pan domu wychodzi ci na spotkanie, a ty nawet go nie dostrzegasz, idziesz pokłonić się jego zmarłym krewnym przedstawionym w licznych portretach. Czy dla Ciebie Jezus żyje?
Jezus mówił, że jest Królem, mówił też, że Królestwo Jego "nie jest z tego świata".

Królestwo Jezusa, to królestwo Ducha, to życie Jego Serca w naszych sercach.
Królestwo Jezusa, to zjednoczenie naszych serc w Jego Boskim Sercu.
Jezus Chrystus jest Królem całego stworzenia, Królem Wszechświata.
"Bóg wszystko poddał pod Jego stopy" (Ef 1,22).
"On jest wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie"(Kol 1,17).

11 grudnia 1925 r. uroczystość Jezusa, jako Króla Wszechświata wprowadził do liturgii papież Pius XI Encykliką Quas Primas, nakazując aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

Panowanie Jezusa nie jest z naszego wyboru. A Królestwo Jego, posiąść mogą ci na ziemi, którzy żyją nauką Jego Serca, którzy słuchają Piotra, bo to jemu Jezus dał udział w Swojej władzy-to Piotr otrzymuje "klucze Królestwa" (Mt 36,19).

Trzeba odkryć Królowanie Jezusa przez miłość.
Czy miłość Jego Serca jest moją miłością?
Czy mocą tej miłości, potrafię wyznać- O mój Jezu, O mój Królu?
Czy Jego Królestwo objawia się we mnie w pełnieniu Jego woli?
Czy wiem, że Pan Zmartwychwstając dał mi łaskę uczestniczenia w Jego królewskiej misji, dał moc zwyciężania w sobie i w świecie grzechu i panowania nad nim?

Królowanie Jezusa:
- to bijące Serce Zmartwychwstałego Pana, uobecniające się w Eucharystii, będącej centrum życia Kościoła, centrum wiary.
- to Chrystus Zmartwychwstały- żyjący, ukryty pod postacią Chleba w Najświętszym Sakramencie, który oddaje się nam, karmi nas Swoim Ciałem i przemieniając nas w Siebie, czyni nas królestwem dla Boga i prowadzi ku nowemu nieśmiertelnemu życiu.

Zachwycamy się Panie tą tajemnicą, uwielbiamy Ciebie, adorujemy,
by odnawiać naszą miłość do Ciebie

Wyznajemy, że Ty Jezu, jesteś Królem Wszechświata, Współistotny Ojcu,
wraz z Duchem Świętym - Trójjedyna Miłość, początek wszelkiego stworzenia,
Bóg życia, miłości, miłosierdzia, zbawienia, Bóg wieczności.

Dziewicza Matko Zbawiciela, Ty porodziłaś Syna, któremu Bóg dał tron Jego ojca Dawida, by panował na wieki. Weź nas za rękę Matko, ucz prawdziwego sensu życia, ukierunkowanego na wieczność, kształtuj nasze serca na wzór Najświętszego Serca Twego Syna, by miłość stała się głównym motorem naszego działania, by wzrastało Królestwo Chrystusowe w naszych duszach, w naszych rodzinach, narodzie i świecie.

Wchodzimy w drugi rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej - z hasłem "BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU - zawsze przy Maryi".

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Intronizacja

Armia Niepokalanej