(113kB)
(72kB)Ojciec Święty Jan Paweł II

"Świat współczesny w wieloraki sposób jest zagrożony. Jest zagrożony może bardziej niż kiedykolwiek w ciągu historii. Trzeba więc, ażeby Kościół czuwał u stóp Tego, który sam jeden jest Panem dziejów i Księciem przyszłego wieku. Pragnę zatem czuwać wraz całym Kościołem, zanosząc wołanie do Serca Niepokalanej Matki. Wszystkich proszę, aby w duchu łączyli się ze mną". (9 maja 1982 r. podczas modlitwy Anioł Pański)

"Moja siła od Jezusa, przez Ciebie Maryjo, przez twoje Serce, przez Twoje boleści, przez Twoje łzy, przez Twoją miłość." (Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

"Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa echo Jej "fiat." (Loretto, 19 czerwca 1993 r.)

"Bez Maryi Ewangelia staje się bezcielesna i bezkształtną, przemienia się w ideologię, w duchowy racjonalizm." (Watykan, 8 września 1993 r.)

"Maryja jest Niewiastą, którą Bóg postawił przy każdym człowieku na drodze do zbawienia. Maryja jest drogą do Bożej prawdy. Drogą Konieczną: IANUA Coeli - Brama Niebios!" (Watykan, 8 grudnia 1989 r.)

"Maryja jest wspaniałą i jedyną Nosicielką Chrystusowego Okupienia; uprzywilejowana Przekazicielka Jego laski, jedyną Drogą, przez którą łaska spływa na ludzi w niezwyklej i cudownej obfitości. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje laska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy człowieka." (Castel Gandolfo, 19 lipca 1987 r.)

"Będąc w chwale Twojego Syna, nie przestajesz wstawiać się za nami, grzesznymi. Czuwasz nad Kościołem, któremu jesteś Matką. Czuwasz nad każdym ze swych dzieci. Otrzymujesz dla nas od Boga te łaski, które symbolizują świetliste promienie wychodzące z Twych otwartych rąk. Pod jednym warunkiem; że odważymy się Ciebie o nie prosić, że iść będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą". (Paryż, 31 maja 1980 r.)

"Służebnico! Pokorna i przemożna zarazem, od początku uwikłana w walkę z tym, który jest ojcem kłamstwa, który zwodzi wszystek świat. W poczęciu Niepokalanym jest dla nas zapowiedź zwycięstwa." (z Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego poczęcia Maryi Panny - dzień V - 3 grudnia)

"Spoglądać na Maryję - oznacza zawsze widzieć swoje odbicie we wzorze, który dał nam sam Bóg dla naszego wyniesienia i uświęcenia." (Watykan, 8 września 1980 r.)

"Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję? Chrystus przez Nią zwycięży, bo chce, aby zwycięstwa Kościoła w świecie współczesnym i przyszłym łączyły się z Nią." (Testament)

KAROL WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II "Jestem bardzo w rękach Bożych" NOTATKI OSOBISTE 1962-2003

Maryja w życiu Jana Pawła II

2 IX 1962
"Jestem bardzo w rękach Bożych- zawartość owego "totus Tuus""[ cały Twój] otwarła się niejako w nowym miejscu. Gdy jakakolwiek sprawa "moja" staje się w ten sposób własnością Maryi, można się jej podejmować, choćby nawet zawierała w sobie ryzyko (chociaż nie wolno szarżować: po ludzku, tj. od strony człowieka, musi ona także być rzetelnie opracowana). Od pewnego jednakże miejsca trzeba opuszczać rachuby ludzie i jakoś chwytać Boże wymiary każdej trudnej sprawy"

2 XI 1962
Medytacja na temat doświadczenia( pierwiastek ryzyka)
"Wszystko musi być stale w rekach Bożych i w oparciu o pomoc Bożą. Stąd nie psychologia, ale orientacja moralna, a nade wszystko religijna ( tj. w rękach Maryi)

3 XI 1962
Odkupienie
"Odkupienie zaczęło się od "Totus Tuus"; jedna jedyna istota ludzka, nowy człowiek, któremu Bóg zawierzył Siebie na własność. Bóg - Syn potrzebował Jej w wypełnieniu swojego dzieła. Bóg - Syn mógł Jej siebie zawierzyć na drodze tego dzieła, bo naprzód dokonał go w Niej i przysposobił Ją do tego Totus Tuus. Maryja podjęła owo oddanie Boga w całej jego treści odkupicielskiej, w całej dynamice"
"Najwłaściwszym skutkiem Odkupienia w człowieku są czyny, które zeń wyrastają- czyny zakorzenione w Chrystusie przez Maryję, przez to, że się jest Jej własnością (Tuus), a równocześnie obiektywnie zgodnie z prawem Chrystusa, z Jego Ewangelią- maksymalnie zgodne".

1 IX 1964
(10kB)"Mamy w rekach Matki Najświętszej tak się przeobrażać, aby poziom Kościoła w Polsce podnieść na całe wieki".

3 IX 1964
"Uczestnictwo w wierze Maryi jest jedyną drogą wobec niebezpieczeństwa i zagrożenia wiary".
"Nic dla nas nie może być groźne ani szatan, ani świat, ani grzech - jeżeli w nas jest moc Chrystusa sposobem maryjnym".

19 XII 1966
"Z kolei jako Słowa-Sądu ("Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd zostawił Synowi"), W konsekwencji faktu Wcielenia i Odkupienia ów sąd przez Słowo stanie się jakby szczególnym "samosądem" człowieka i ludzkości: osąd w świetle Słowa".

14 IX 1968
" Matce Bożej w szczególny sposób polecam i nieustannie zawierzam moje 10- lecie biskupstwa i dalsze posługiwanie, dokąd Opatrzności Bożej będzie się podobało. W szczególny sposób polecam Jej i zawierzam cała sprawę odnowy kapłaństwa".

12 VIII 1969
"Dzieło Odkupienia zaczęło się od "Totus Tuus" - z rekol. 1962. Na tym etapie uczestnictwa w dziele zbawienia, i w tych warunkach i wobec tych zadań - trzeba to samo powtórzyć. Na zasadzie "totus Tuus" znajdować drogę, rozwiązania, cierpliwość, wytrwałość, męstwo, jedność. Pan Jezus swą Matkę ukrył w swoim dziele - ale ukrył tak, że mogą Ją tam odnaleźć wszyscy, którzy bardzo pragną w nim mieć autentyczny udział".

7 XI 1970
"Ten, którego świat ogarnąć nie zdoła, w Twoim zamknął się w łonie, stawszy się człowiekiem - wydała światu światłość przedwieczną".
"Msza św. Objawiła mi się jako Sacramentum Messiae [Tajenbica Mesjasza], akt Odkupienia, w którym jest On sam z Ojcem i wobec Ojca. Równocześnie Matka umożliwiła ten akt - stwarza więc wciąż jakby obręb, w którym Akt ten się urzeczywistnia. Ona też najgłębiej w nim uczestniczy od pierwszego "fiat" [niech się stanie].Najpełniej go "dopełnia" i najobficiej z niego czerpie, Totus Tuus [ Cały Twój]. Maryja może najprościej i najdojrzalej wprowadzić w uczestnictwo Aktu Odkupiciela, Sacramentum Messiae.

2 IX 1971
"[i Medytacja]: zwracam się do Matki dusz, mojej duszy! Matki sumienia, Matki Łaski Bożej, Matki człowieka wewnętrznego, Matki wewnętrznego Misterium - w obliczu rekolekcji, które mają na nowo przejrzeć drogę duszy".
"Prośba do Matki , Kościoła, by w cierpieniu stać (Stabat Mater), a nie upadać i zachować 'Magnificat".

3 IX 1971
(17kB)"Matce Kościoła polećmy nasza umiejętność modlenia się - tej, która trwała na modlitwie w wieczerniku z apostołami".

10 VIII 1973
"Matka Boża pozostaje w jakiejś szczególnej relacji do "Tajemnicy Ojca". Ona przyjmuje w siebie Jego udzielanie się światu, człowiekowi - Łaskę, w sposób najpełniejszy ze wszystkich stworzeń. Stad pierwsze słowo wypowiedziane do Maryi: "łaski pełna", Ona tez nadaje temu udzielaniu się, Łasce, ludzki kształt. W tej swojej misji staje się stale i wciąż jest Matka Kościoła".

11 VIII 1973
"Równocześnie zaś w rozmyślaniu stale wracała jedna myśl: jak Maryja, przezywając na co dzień najbardziej "widzialność" i "historyczność" Boga w swym Synu - Człowieku, musiała zarazem przeżywać Jego Boską transcendencję. Życie zdumiewające i niepojęte".

6 IX 1974
"Św. Bernard: cały świat oczekuje odpowiedzi Maryi - oto służebnica Pańska: przez te słowa Maryja stała się Matką naszego pojednania z Bogiem - przez te słowa wypowiedziane w Nazaret, powtórzone pod Krzyżem.//Bóg pojednał świat w Chrystusie za pośrednictwem Maryi".
"Marya objawia swoje Niepokalane Poczęcie, gdy rodzi się nowy świat - nowy świat podminowany wojnami, przychodzi, aby jednać ludzi z Bogiem. Musimy Jej w tym dopomagać, z Nią współpracować // co by się stało, gdyby Maryja odpowiedziała "nie"?
"Odpowiedź serca otwartego na wiarę- wiara Maryi była okupiona ofiarą".
"Ażeby odpowiadać z Matką Najświętszą "tak" Bogu samemu, trzeba być znakiem Chrystusa poprzez modlitwę (brewiarz), sprawowanie Eucharystii, duchowość oczekiwania, powagę władzy, posługę słowa, ducha pokuty..."

5 VII 1975
"Marya uczy nas otwartości na działanie Boże. Oby ja naśladować bezbłędnie!".

22 IX 1976
" Maryja jest Matka Kościoła, jest też Matką kapłanów. Nosi w sobie szczególna pełnię i szczególna dojrzałość "królewskiego kapłaństwa" To co dla niego istotne, znajduje się w Niej nadobficie".

9 VII 1977
"Maryja- Początek lepszego świata: ten nowy wspaniały świat, który Bóg stworzył w Niej, Niepokalanej, który trwa i promieniuje, w którego krąg wchodzimy, aby stawać się nowymi ludźmi".

27 VI 1978
" W Nim jest wszystko'
Z Niego i przez Niego
Do tego Chrystusowego "wszystko" odnoszę moje małe "wszystko". Gdy mówię do Matki "wszystko, co moje, do Ciebie należy". Wszystko więc polecam - i za wszystko dziękuję; za laski Boże".

28 VI 1978
"Chrystus mówi: idę przygotować wam miejsce w domu Ojca
Marya: idę przygotować wam miejsce w Sercu Syna".

9 III 1979
"Chrystus stał się człowiekiem przez Niewiastę, a wraz z tym przyszło do ludzi zbawienie".
"Kościół rodzi się z przebitego boku Pana, aby urodzić się w dni Zesłania. - Maryja jest przy pierwszym i drugim narodzeniu. Jest w czasie oczekiwania na przyjście Ducha Św.[ Maryja i wybór nowego Apostoła, Maryja i Piotr].
Maryja w dzisiejszym Kościele: Pomaga stworzyć wspólnotę braterska jako Matka. Pomaga wszystkim służyć - sama Służebnica. Staje jako Matka na progu Kościoła. Czuwa nad jego otwarciem i zamknięciem.
Maryja i my.[Kult maryjny]. Nasza współpraca z Maryja, aby mogła być Matka Kościoła i świata. Maryja jest wzorem Kościoła. Wzorem szczególnym dla kobiety ( miejsce kobiety w Kościele) - dać kobiecie oblicze Maryi: oto nowy, współczesny kult Bogarodzicy".

20 II 1980
"Trudno mówić o całości problemu: duchowość maryjna Kaplana. Tylko kilka elementów: a) modlitwa do Maryi - kontemplacja maryjna(Claudel, Bernanos) b) Służyć Maryi, zbliżając do Niej innych c)wejść do "szkoły" Matki Bożej (Słowa Piusa XII): uczyć się od Niej poświęcać się (oddawać się) Matce Bożej-polecać Jej nasze sprawy, a nade wszystko samego siebie Jej zawierzać. Totus Tuus".

9 III 1981
"- być świadkiem = naśladować
= jakby odtwarzać w sobie rysy Chrystusa".
"Maria - najdoskonalszym świadkiem Chrystusa. Dziewica Milcząca.
Ewangelie zapisują tylko siedem zdań Maryji. Poddamy je analizie, aby potwierdzić to świadectwo
- "jak możliwe, skoro Męża nie znam"…
Dziewictwo jako świadectwo dawane Bogu
-"Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego"
Świadectwo służby, na którą czeka cale stworzenie, cały świat ( św. Bernard - świat współczesny potrzebuje autorytetu służby)".
" [szczęście // służba świat] świat oczekuje od Kościoła świadectwa służby na wzór Maryji".

11III 1981
-"mamy być świadkami historii zbawienia na wzór Maryji. Swój wkład w historię zbawienia Maryja wnosi przez "humilitas"( upokorzenie, wyniszczenie) na wzór Chrystusa. Właśnie to "kenosis" (upokorzenie) jest czynnikiem posuwającym naprzód historie zbawienia - droga trudna. Z drugiej strony radość w Bogu i uwielbienie[ nawet Koran]"
-"Maryja wskazuje, że prawdziwa radość leży w tym, co wnosimy w historię zbawienia".

12 III 1981
"Maryja- Świadek rodziny"
-"Familia/Rodzina. Tajemnica Boża: uwierz w rodzinę!".
"Karta praw Boga w rodzinie/Sakrament. Brak wiary w rodzinę jest pierwszym powodem kryzysu rodziny. Maryja- świadek rodziny z Nazaretu- Maryja buduje swą rodzinę na poszukiwaniu Chrystusa. W ten sposób wchodzi coraz głębiej w tajemnicę Jego Ojca".
"Rodzina: tajemnica Boża w Chrystusie i Kościele".
"Uwielbiamy Boga, gdy jesteśmy świadkami rodziny na wzór Maryi".

13 III 1981
"Kto potrafi wyjaśnić stopień kontemplacji eucharystycznej Maryji?

22 II 1983
Rozmyślanie refl.: oby Kościół przez tajemnicę Maryjną wpisaną w jego naturę stawał się urodzajną glebą Słowa. Obym ja sam przez zawierzenie Niepokalanej, przez "święte niewolnictwo" stawał się z dnia na dzień urodzajna glebą Słowa w Kościele".

13 III 1984
Pokusę nie - istnienia szatana zwalcza się sakramentami i nabożeństwem do NMP.

22 II 1988
- Nie może być "ewangelii" bez Chrystusa: krzyżowanego i zmartwychwstałego. Aby tego uniknąć, musimy stać przy Maryi. Wtedy Chrystus będzie dla każdego z nas Żywą Osobą (Paweł VI- cytat).
- nie potrafimy też być prawdziwymi świadkami Chrystusa, jeśli zabraknie przy nas Maryi.

(15kB)23 II 1988
-Maryja była w pełni świadoma takiego właśnie "autorytetu" Chrystusa, swego Syna: autorytet zbawczy, który służy zbawienia ludzi: nie przeszedłem sądzić, ale zbawiać. Zbawienie - to dzieło miłości miłościwej: Maryja uczestniczy w tym dziele jako Matka miłosierdzia.
-Kościół - posłuszny Chrystusowi; w ślad za tym "odczuwać z Kościołem" jako wyraz posłuszeństwa w Kościele. Nie chodzi o posłuszeństwo "formalistyczne", ale na bazie prawdy wolności ducha. Obyśmy mogli w posłuszeństwie i miłości naśladować Niepokalaną.

24 II 1988
-Posługa Kościoła względem cierpiących winna nosić cechy Maryjne; bez tego nie wnikniemy nigdy do głębi człowieka i jego cierpień; nasza "wrażliwość" zostanie powierzchowna lub jej po prostu nie będzie.
-Chrystusa trzeba zanosić jak Maryja do wszystkich wymiarów ludzkiej rzeczywistości.

26 II 1988
Kościół, idąc za Maryją - swym "pierwowzorem" stara się na wszystkich wprowadzać w tajemnice Chrystusa.

13II 1988
-Pierwsza: Ewa matka żyjących; Marya- matka życia odnowionego.
-Nasz stosunek do Maryi - synowski!

10 III 1990
Golgota; "Niewiasto, oto Twój syn" "oto twoja matka"[ : "Niewiasta"] - Proklamacja macierzyństwa duchowego Maryi
- "Niewiasta" - Oblubienica: Maria - Kościół "nowa Ewa´w Maryi Kościół znajduje swa doskonałość. Jan otrzymał szczególna misję: wziąć Maryję za Matkę / z nim cały Kościół/.Jesteśmy w sercu Przymierza
Matka Kościoła - Matka Ciała Mistycznego
Złączona nie tylko z człowieczeństwem Słowa Wcielonego, ale także z Jego misją.

Armia Niepokalanej