(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2012
Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2012

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Bracia:
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
List do Rzymian (14,7-9)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiJedynie wiara działająca przez miłość ma moc wynagradzać, bo nie unika ofiary. Dar i ofiara z życia dla miłości Bożej ma moc przebłagania wiecznej sprawiedliwości Ojca, a jednocześnie daje życie wieczne. Dlatego, w chwili gdy z miłością przyjmujemy Komunię Świętą jednocząc się z ofiarą Jezusa, On daje nam moc ekspiacji przyjmując nas jako ofiarę wynagradzającą.

Boskim sensem zadośćuczynienia jest Eucharystia, w której Zmartwychwstały Jezus, Odkupiciel świata, w miłości wynagradza Bogu Ojcu i Trójcy Odwiecznej, ofiarą krzyża za grzechy wszystkich ludzi.

A my zanurzeni przez chrzest w śmierci Jezusa, dzięki wierze żyjemy Jego nowym życiem, życiem Zmartwychwstałego i jako członki Jego Mistycznego Ciała, mamy udział w jego zbawczej mocy przebłagania przez miłość.

(45kB) Dlatego jednoczmy się, jako ofiary ekspiacji, z Ciałem Mistycznym Jezusa w Komunii Świętej i ofiarujmy Jezusa Ojcu, bowiem tylko Jego wynagrodzenie ma nieskończoną wartość i jest jedyną drogą zadośćuczynienia i przebłagania za nasze grzechy.

Jakże bardzo mocno orędzie fatimskie zakorzenione jest w Ewangelii, bowiem jednym z jego elementów jest naśladowanie Maryi w miłości do Boga, by wraz z Jej Przeczystym Sercem wynagradzać za grzechy, otwierać świat na łaskę, jednocząc się z najwyższą ofiarą ekspiacyjną, jaką Jezus składa Ojcu i błaga o przebaczenie dla nas. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią"

I my, będąc świadkami objawienia nam przez Jezusa miłości miłosiernej Boga, zanurzenia nas w życie wieczne, mamy wspomagać siebie nawzajem na drodze wiary, bowiem nie jest ona naszą sprawą prywatną, mamy się dzielić nią; o tym przypomniał nam Ojciec Święty Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2011r.

Uczyńmy całe nasze życie ofiarą miłości w duchu Jezusa i z Jego najwyższym wynagrodzeniem połączmy wszystko co Pana nam ześle; swoje cierpienia, cierpienia Kościoła i całej ludzkości. W duchu Jezusa, to znaczy zgodnie z Jego wolą.

Uczyńmy nabożeństwo pierwszych sobót nabożeństwem ekspiacyjnym za grzechy nasze i świata i błagalnym o nawrócenie grzeszników.

Czy pamiętamy, że wypełnienie woli Boga przekazanej nam w Fatimie otwiera świat na łaskę?

Czy pamiętamy, że jedynie przez pośrednictwo Maryi, przez to "krystaliczne źródło, źródło życia, łaski i światła", Bóg pragnie udzielać nam wszelkich łask?

Zawierzmy Maryi.

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i zjednocz nas z Nim.

Hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na rok 2011 r.
"Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata".

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej