(113kB)
(23kB)                         (6kB)

"Świat współczesny w wieloraki sposób jest zagrożony. Jest zagrożony może bardziej niż kiedykolwiek w ciągu historii. Trzeba więc, ażeby Kościół czuwał u stóp Tego, który sam jeden jest Panem dziejów i Księciem przyszłego wieku. Pragnę zatem czuwać wraz całym Kościołem, zanosząc wołanie do Serca Niepokalanej Matki.
Wszystkich proszę, aby w duchu łączyli się ze mną".

(Św. Jan Paweł II, podczas modlitwy Anioł Pański, 9 maja 1982 r.)


Od 13 maja 2009 r. do 13 maja 2017 r. trwa Wielka Nowenna Fatimska

Zbliża się 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, Armia Niepokalanej, zjednoczona z Maryją, zachęca do włączenia się w ten modlitewny dziewięcioletni szturm do nieba, w to otwarcie się na łaskę, ludzi, na życie, miłość, na pomoc tym, którzy pogubili się na drodze wiary.

Naszym życiem walka o Zwycięstwo Królestwa Bożego przez Niepokalane Serce Maryi.

Uczestnicząc w Nabożeństwie Pierwszych Sobót Miesiąca - pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy swoje i braci. Uczynić wszystko, by Maryja była bardziej znana i miłowana.
Pragniemy łączyć się w Sakramencie Pokuty i Eucharystii z naszym Odkupicielem, którego poświecenie za świat i ludzkość ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Codzienną modlitwą Różańcową wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników i łaskę pokoju dla świata.
Przy Sercu Maryi rozważać zbawcze dzieła Boże i stać się Jej pomocą w dziele zbawienia ludzi.

Hasła na kolejne lata Wielkiej Nowenny Fatimskiej:

2009r.: Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.
2010r.: Bezpieczni na krawędzi czasu - zawsze przy Maryi.
2011r.: Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.
2012r.: Nie żyjemy dla siebie - wynagradzanie za grzechy świata.
2013r.: Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.
2014r.: Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.
2015r.: Potęga rodziny - domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.
2016r.: Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.
2017r.: Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

więcej informacji - Sekretatiat Fatimski

Armia Niepokalanej