(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2016
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.

(41kB)


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2016

"A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie"
/Magnificat/


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi


Hasło Wielkiej Nowenny Fatimskiej na 2016r.
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością

(199kB)(59kB)Po Mszy św. Ojciec Święty Franciszek dokonał otwarcia Drzwi Świętych. Papież senior Benedykt XVI przeszedł przez nie jako drugi /8 grudnia 2015/

Ikona "Brama Miłosierdzia". Otwarcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia nastąpiło zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka, w obecności greckokatolickiej ikony z Polski z podpisem "Myłoserdia Dwery otwery nam" co oznacza: "Drzwi miłosierdzia otwórz nam"

Po raz pierwszy otwarto Drzwi Święte w bazylice Św. Jana na Lateranie, w Roku Świętym 1423, ogłoszonym przez papieża Marcina V.A my, jeszcze mamy w pamięci, Rok Święty 2000 ogłoszony 29 listopada 1998 przez Jana Pawła II jako Wielki Jubileusz dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. "Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

(45kB)Otwórzmy drzwi kościołów, naszych domów inaszych serc, by Pan mógł uczynić je "miejscem Swojego miłosierdzia i odpoczynku".

"MIEJSCE MOJEGO MIŁOSIERDZIA I ODPOCZYNKU",

Tak nazwał Jezus serce Sługi Bożej Kunegundy Siwiec /1833-1955/. Tym, też określeniem nazwał miejsce, w którym żyła - Stryszawę k/ Suchej Beskidzkiej.

Wsłuchajmy się w słowa Jezusa, wyjaśniające Kundusi, bo tak ją nazywano, największy przymiot Boga - Dar Miłosierdzia, a spisane przez jej spowiednika,księdza Bronisława Bartkowskiego, gdyż ta prosta góralska dziewczyna, nie umiała pisać.

- Pragnę udzielać miłosierdzia. Ono z krzyża płynie. Z miłości płynie miłosierdzie. Miłość wzgardzoną ofiaruj Ojcu Przedwiecznemu, aby wyprosić miłosierdzie Boże. I łzy moje ofiaruj Ojcu niebieskiemu przez Matkę moją dla wyjednania miłosierdzia. Wiele, dużo dusz można zbawić przez to. Swoje krzyże i cierpienia łącz z miłością moją. Radość mi sprawia takie ofiarowanie miłości wzgardzonej i wynagradza.

- Kiedy przeszkodzisz grzechowi, to miłosierdzie dla Mnie uczynisz. Gdy czynić będziesz w życiu sprawiedliwość, będziesz Mi z powrotem oddawać miłosierdzie

- Przez Komunię świętą powstrzymuję sprawiedliwość i zamieniam w miłosierdzie.

- Gdyby nie ofiara Mszy św. i mała liczba dusz, które Mnie kochają! Dla nich powstrzymuję zagładę świata! Miłosierdzie moje jest jak morze niewyczerpane. One powstrzymują sprawiedliwość Bożą.

- Jak wielki jest skarb mojej Krwi Najdroższej!...Można ją w każdej chwili ofiarować za swoje i dusz zbawienie. Zadość czyni za dusze w czyśćcu, przejednywa sprawiedliwość Bożą. W każdej sekundzie przelewam ją w ofierze Mszy świętej i przejednywam gniew Boży i wyjednywam miłosierdzie grzesznikom. Do tego morza trzeba dołączyć choć kroplę swoich cierpień - tak połączona z zasługami moimi, ileż może zbawić dusz!

- Miłosierdzie moje, a nie ręka karząca daje ludziom doświadczenia, aby zbłąkane dzieci nawróciły się!

                                                                                        *

(11kB)JEZU UFAM TOBIE

Wybrał też Jezus siostrę Faustynę, by przypomniała światu, iż jest On Miłością i Miłosierdziem samym. Siostra, na prośbę swojego spowiednika księdza Michała Sopoćki, spisywała słowa Pana Jezusa, ukazując moc Miłosierdzia Bożego w swojej duszy /Dzienniczek/

- Jestem Miłością i Miłosierdziem samym, nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się - powiększa. Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu jest najszczęśliwsza, bo Ja Sam mam o niej staranie.

- Sekretarko Moja, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników, niżeli dla sprawiedliwych. Dla nich zstąpiłem na ziemię, dla nich przelałem Krew, niech się nie lękają do Mnie zbliżyć, oni najwięcej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

- Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie

- Te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę, - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; - czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

- O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, że Jestem Miłosierdziem, nie dowierza Dobroci Mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją.

- Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego.

- Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem, dla nich mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć.

- O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją.

- Koronka do Miłosierdzia Bożego Najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

- Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem.

- Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi św., do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda, która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi św. zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic...

                                                                                        *

(35kB)FATIMA

Łaska Bożego Miłosierdzia dla świata - jedność z Ofiarą eucharystyczną Chrystusa w dziele zbawienia przez nawrócenie, pokutę, modlitwę i Komunię wynagradzającą Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie może nas zbawić.

- (Tuy, 13 czerwca 1929 r.) - Łucji dana jest łaska poznania, tajemnicy Trójcy Świętej, "pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery jakby z wody źródlanej biegły na ołtarz, tworząc słowa: Łaska i Miłosierdzie". Pod prawym ramieniem, Ta, której Niepokalane Serce najpełniej poznało tajemnicę Bożego Miłosierdzia - Maryja.

- Anioł Pokoju, przynaglał pastuszków: "Módlcie się, módlcie się wiele! Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie".

- Anioł, przekazał też dzieciom słowa modlitwy: "Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Wam Najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi jest obrażany. Przez niezmierzone zasługi Przenajświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników".

Jakże identycznie brzmi Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą przekazał Jezus św. Faustynie:

"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas" (Dz. 475).

Wielki Apostoł Bożego Miłosierdzia Święty Jan Paweł II, modlił się:

"Niech raz jeszcze objawi się w dziejach świata nieskończona moc Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni dla wszystkich światło Nadziei!"

                                                                                        *

Tam gdzie jest Jezus, tam zawsze jest Maryja.

Jezus, do Kundusi:

"Radość sprawiłaś mnie i mojej Najmilszej Matce, żeś przyjęła Komunię świętą, by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Co chcesz abym ci uczynił?

Proś, a wszystko ci dam. Proś przez Matkę moją Najmilszą i z Matką moją".

Faustyna notuje w "Dzienniczku":

"Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną kara Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża na mało by się przydały nasze zabiegi" (Dz. 686).

Fatima, siostra Łucja notuje słowa Matki Bożej:

Pierwsze objawienie 13 maja 1917 roku: "Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny".

Drugie objawienie: 13 czerwca 1917 roku: "Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga".

Armia Niepokalanej