(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2014
Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE I/2014

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J, 2-5)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi6 rok Nowenny - 2014r. Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.(38kB)

Przyjmij z ufnością ten Szkaplerz karmelitański. Naśladuj Maryję i żyj z Nią w głębokiej łączności. Noś ten Szkaplerz jako znak pamięci o Maryi, która pomaga ci każdego dnia przyoblekać się w Chrystusa żyjącego w tobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości oraz ku chwale Trójcy Świętej.(słowa wypowiadane przez kapłana podczas ceremonii przyjmowania Szkaplerza).

Szkaplerz:
- znak matczynej opieki Maryi wstawiającej się za nami u Boga w godzinie naszej śmierci.
- "szata Maryi", nosić ją, znaczy zawierzyć całkowicie macierzyńskiej miłości Maryi, odwzajemnić tą miłość upodabniając się do Niej, w otwarciu się na wolę Bożą.
- pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy.
- znak opieki Matki Bożej, - nadal noszony jest jako cześć habitu przez wiele rodzin zakonnych
- postać dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy noszona przez osoby świeckie

- medalik szkaplerzny, na który dekretem Świętego Oficjum zezwolił 16 grudnia 1910 św. papież Pius X.

Historia Szkaplerza związana jest z zakonem karmelitańskim, Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, powstałym w Palestynie na przełomie XII i XIII wieku. Zakon, po przeniesieniu się do Europy, z powodu prześladowań przez muzułmanów, zaczął podupadać. Wówczas, generał zakonu, angielski karmelita Szymon Stock, prosił Maryję o pomoc. W odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15 na 16 lipca1251 r. w otoczeniu aniołów, wskazała na Szkaplerz jako znak swej matczynej opieki, mówiąc: "To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów - kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego" Kult maryjny w znaku Szkaplerza stał się jedną z misji zakonu, dzięki, której przetrwał on trudne czasy i wydał wspaniałych świętych - doktorów Kościoła: św. Teresy z Awili, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.(44kB)

Istnieje też związek Szkaplerza z Fatimą. Matka Boża ukazała sie dzieciom się jako Matka Boska Karmelu, trzymająca w dłoniach Szkaplerz. Siostra Lucja zapytana o tę wizję powiedziała- w1950 r. - Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili Szkaplerz.

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił nam, że od wczesnego dzieciństwa nosi ten duchowy znak oddania i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy.

Jest także obietnica Maryi dla noszących pobożnie Jej Szkaplerz, przekazana papieżowi Janowi XXII, który ogłosił ją światu 3 marca 1322 r. bullą Sabbatina: "Ja, Wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z win i zabiorę was na świętą górę wiecznego żywota".
Dzieci Maryi wiedzą, że Szkaplerz to nie talizman, to miłość, zawierzenie i zobowiązanie.
Módlmy się do Maryi słowami papieża Franciszka danymi nam w Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii).

Pełni ufności, zmierzamy z Maryją ku tej obietnicy i mówimy:

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
przyjęła Słowo życia
(25kB)w głębi Twej pokornej wiary,
całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze "tak"
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej,
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie.
Ty, napełniona obecnością Chrystusa,
zaniosłaś radość Janowi Chrzcicielowi
i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej matki.
Ty, pełna wielkiej radości,
opiewałaś cudowne dzieła Pańskie.
Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem
z niewzruszoną wiarą
i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania,
któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego,
by narodził się ewangelizujący Kościół.
Wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych w obecnych czasach,
by nieść wszystkim Ewangelię życia
zwyciężającą śmierć.
Daj nam odwagę szukania nowych dróg,
aby dotarł do wszystkich
dar piękna, które nie zaniknie.
Ty, Dziewico słuchania i kontemplacji,
Matko miłości, Oblubienico wiecznych zaślubin,
wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną,
aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał
w swojej misji szerzenia Królestwa.
Gwiazdo nowej ewangelizacji,
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,
służby, żarliwej i ofiarnej wiary,
sprawiedliwości i miłości do ubogich,
aby radość Ewangelii
dotarła aż po krańce ziemi,
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.
Matko żywej Ewangelii,
źródło radości dla maluczkich,
módl się za nami.
Amen. Alleluja!

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej