(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2017
Droga przez serce - przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

"IDŹCIE I GŁOŚCIE"
(18kB)


Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
Amen

/Jan Paweł II /MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE V/2017

"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20).


INTENCJA: Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

W tym roku przypada setna rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, ale też trzechsetna rocznica koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.
(50kB)
13 maja 2017 roku - w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, rodzeństwo Franciszek Marto (1908-1919) i Hiacynta Marto (1910-1920) - zostaną ogłoszeni świętymi, przez Papieża Franciszka.

(35kB)
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny trzeciej uczestniczki objawień Maryjnych, s. Łucji Dos Santos (1907-2005).

Mija sto lat, a orędzie z Fatimy jest nadal aktualne. Bóg, wychodzi nam na spotkanie i przypomina ludzkości, która oddala się od Źródła Życia - Eucharystii - JA JESTEM - Zmartwychwstały - Droga, Prawda i Życie.
Polsce, fatimską drogę codziennej modlitwy różańcowej, zawierzenia, poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, wyznaczył Sługa Boży ks. Kard. August Hlond - 8 września 1946r. - przed obliczem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i głównej Patronki Kraju.. /Fatimska droga Polski/

(14kB)Bóg, w orędziu fatimskim przypomina nam, iż pragnie udzielać nam łask przez Niepokalane Serce Maryi, które bardzo cierpi z powodu naszego grzechu oddalającego nas od Boga.
Bóg, daje nam naczynie, którym czerpie się te łaski - Komunię wynagradzającą w pierwsze soboty, jako ratunek dla poranionego grzechem świata.
Bóg, pragnie, byśmy kształtowali nasze serca na wzór Przeczystego Serca Maryi, zawierzyli Jej siebie, a Ona, zjednoczy nas z eucharystyczną Ofiarą Chrystusa, składaną Ojcu - w uobecniającym się dziele naszego odkupienia.


Święty Jan Paweł II nauczał - Nasze zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, to zjednoczenie się z Jej "fiat", to nasze życie w "pełni czasu", w uobecniającej się Ofierze Eucharystycznej, jako ekspiacji za grzechy świata.
(10kB)Święty Jan Paweł II - fragmenty Encykliki Ecclesia de Eucharistia.

- Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne, i "dokonuje się dzieło naszego odkupienia" Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców.
- Czasami spotyka się bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii. Ogołocona z jej wymiaru ofiarniczego, jest przeżywana w sposób niewykraczający poza sens i znaczenie zwykłego braterskiego spotkania.
- Sobór Watykański II: "Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, w źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu Boską Żertwę ofiarną, a wraz z Nią samych siebie.
- Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6,57).

Słowa Pana Jezusa w "Dialogach eucharystycznych"
- Jedynie Ja jestem Zbawcą i Odkupicielem, niewinnym Barankiem , który gładzi grzechy świata, Ja, Mistrz i Pasterz, który przelewa krew na nowej kalwarii- Eucharystii. Ofiaruję się Ojcu w każdej Mszy Świętej i w każdej chwili w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata Oddaję się jako najwyższa ofiara przebłagalna, nieskończenie zadośćuczyniąca. Łącz się ze Mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, którą nieustannie składam Ojcu, Ja , broczący krwią Baranek ołtarzy.
- Ja, Głowa Ciała Mistycznego, chcę, żeby moje członki towarzyszyły Mi na mej nowej Kalwarii.

Papież Franciszek 19 kwietnia 2017 r. podczas audiencji ogólnej w Watykanie wskazał, na rodowód naszej wiary.

"Godzenie się z tym, że Chrystus umarł, i umarł ukrzyżowany, nie jest aktem wiary. Natomiast jest nim wiara, że zmartwychwstał. Nasza wiara rodzi się w Poranek Wielkanocny".

                                                                              ***

(8kB)Eucharystia to uobecnienie naszego odkupienia: męki, śmierci Zbawiciela i tajemnicy Jego Zmartwychwstania. To ofiara uwielbienia Trójcy Świętej, dziękczynienia za dar stworzenia i zbawienia, za dar bezgranicznej Bożej miłości. To ofiara przebłagania za grzechy świata. To święta uczta i jedność w żywym sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa. To Źródło życia i łask.
Konieczne jest nasze z jednoczenie się z uobecniającą się jedyną i ostateczną Ofiarą Jezusa Zmartwychwstałego, który Jej mocą uzdalnia nas do uczestnictwa w dziele zbawienia.
Orędzie fatimskie, przestrzega przed skutkami życia bez Boga, przed traktowaniem Eucharystii jedynie jako pamiątki, a nie jako uobecnienia misterium naszego odkupienia, które dzieje się realnie - tu i teraz.
Jezus mówi:
W Ewangelii - Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.( J, 14, 1-6)
Do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec - Czerp z zasług, kiedy i ile chcesz, dla siebie i dla innych. Bez ciebie stworzyłem cię, ale bez ciebie nie zbawię cię. Z twojej strony, choćby iskierkę miłości musisz dołączyć do moich zasług, do niewyczerpanego mojego miłosierdzia.

                                                                              ***

Treścią orędzia Fatimy jest nasze wszczepienie w misterium zbawienia, w życie Zmartwychwstałego. Żyć Jego życiem w Eucharystii- życiem przebłagania przez miłość. W Bożej przestrzeni z miłością wzajemne brzemiona nosić, a Boży pokój będzie naszym udziałem.

Papież Franciszek, podczas celebrowania Mszy św. na terenie bazy lotniczej pod Kairem. (29 kwietnia 2017 r.) nauczał - "Bogu podoba się jedynie wiara wyznawana życiem, bo jedynym ekstremizmem dopuszczalnym dla wierzących jest radykalizm miłości. Wszelkie inne ekstremizmy nie pochodzą od Boga i jemu się nie podobają.

                                                                              ***

JUBILEUSZ 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH W SANKTUARIUM NA KRZEPTÓWKACH
Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich z udziałem Episkopatu Polski będzie miał miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem w dniu 6 czerwca 2017 roku.
(5kB)Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki - Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - Metropolita Poznański.
Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie.

                                         ***

Papież Franciszek - Nie przemocy, zemście i nienawiści w imię Boga


Armia Niepokalanej