(113kB)
NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
"MIŁOSIERNI JAK OJCIEC"

(41kB)


NADZWYCZAJNY JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
(90kB)
Godzina Miłosierdzia

- O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją.
- Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy Moje miłosierdziem

Święto Miłosierdzia Bożego

- Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny - zmiłuj się nad nami i nad całym światem. /Koronka do Miłosierdzia Bożego/

Ikona "Hołd Miłosierdziu Bożemu" wykonawca Katarzyna Wolan, 2013 r.
Pan Jezus Miłosierny w otoczeniu świętych czczonych w Bieszczadach i apostołów miłosierdzia Bożego:
Rząd górny: św. Paraskewia, Matka Boża Łopieńska, Archanioł Michał, św. Mikołaj.
Rząd środkowy: św. Andrzej Bobola, św. Siostra Faustyna i bł. ks. Michał Sopoćko, św. Jan Paweł II, św. Jan z Dukli.
Rząd dolny: sł. Boży ks. Jan Siuzdak, bł. ks. Bronisław Markiewicz, sł. Boży ks. Stefan kard. Wyszyński, ks. Adam Bielecki.

Armia Niepokalanej