(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2016
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.

(41kB)


MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2016

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Wszystko zaś to pochodzi od Boga,
który pojednał nas z sobą przez Chrystusa
(2 Kor 5, 17-18).

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

Gdzie chrzest, tam nadzieja

(129kB) Hymn na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

1. Wszczepiłeś nas, Panie
W krzew winny, w Twe Życie
I Słowo nam dałeś,
By wiodło nas w świecie

Ref. Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga zbawienia
Przez wiarę, w miłości, ku pełni radości.

2. Wszczepiłeś nas, Panie
W Twe Życie, krzew winny
I w Duchu wprowadzasz
W dom Ojca szczęśliwy

Ref.
3. Przez chrzest nas odziałeś
W czystości twej szatę
W niej chcemy żyć wiarą
W miłości Twej. Amen

sł. Helena Abbe i Leopold Twardowski
muz. Leopold Twardowski

(19kB)Papież Franciszek - I.2014 r.

- Musimy rozbudzić pamięć naszego chrztu. Jesteśmy wezwani, by żyć naszym chrztem każdego dnia, jako rzeczywistością aktualną w naszym życiu. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i trwać w Kościele, pomimo naszych ograniczeń, słabości i grzechów, to dzieje się to jedynie ze względu na sakrament, w którym staliśmy się nowymi stworzeniami i zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa. To właśnie na mocy chrztu uwolnieni od grzechu pierworodnego zostaliśmy wszczepieni w relację Jezusa z Bogiem Ojcem; niesiemy nową nadzieję, bo chrzest daje nam ową nową nadzieję, nadzieję podążania drogą zbawienia przez całe życie, a tej nadziei nic i nikt nie może zgasić, bo nadzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to dobrze: nadzieja w Panu nigdy nie zawodzi!


(11kB)Święty Jan Paweł II

Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach w Krakowie, 9 czerwca 1979 r.

O rodacy! Jakże gorąco dziękuję wspólnie z wami raz jeszcze za to, że zostaliśmy przed tysiącem z górą lat ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Że zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która odbija w sobie obraz Boga żywego - w wodzie, która jest falą wieczności: "źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu" (J 4, 14). Że zostaliśmy my, ludzie, my, Polacy, z których każdy rodzi się jako człowiek "z ciała i krwi" (por. J 3, 6) swoich rodziców, poczęci i narodzeni z Ducha (por. J 3, 5). Z Ducha Świętego.

                                                                                                  *

ROK MIŁOSIERDZIA

W Fatimie, Anioł Pokoju, podczas drugiego objawienia, w lecie 1916 roku, przygotowując dzieci na spotkanie z Matką Bożą, mówił:

Módlcie się, módlcie się wiele! Najświętsze Serca Jezusa i Maryi chcą okazać przez was Miłosierdzie.

Wielu z nas zanurzonych mocą chrztu, w Źródle Łaski i Miłosierdzia - Trójcy Świętej, doświadcza miłosierdzia wysłużonego nam męczeńską Krwią Najświętszego Serca Jezusa i współcierpieniem Serca Maryi. Zauważmy, Anioł przynagla do modlitwy, jej moc wyprasza Miłosierdzie. W wielu objawieniach, Bóg wzywa nas do współpracy w dziele zbawienia, do jedności z Ofiarą Eucharystyczną Chrystusa, składaną Ojcu, tak jak uczyniła Maryja. A nas, tą jednością czyni Duch Święty, gdy przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. On daje nowe życie i osłaniając miłosierdziem nasze serca, wlewa w nie nadzieję na życie wieczne.

A my, jedności szukamy poza Bogiem, w ideologiach, w obronie skostniałych schematów, w liderach żądających posłuchu. A Duch Święty, to nie skostniałość, to Pełnia Życia na drogach zbawienia, działająca w każdej duszy. By żyć w Bogu, żyć miłością i wyobraźnią miłosierdzia, trzeba nam mocą Tego Ducha, odkrywać życie Łaski w każdym człowieku. Trzeba odczytywać znaki czasu i nie niszczyć, ale budować i jednoczyć.

Być jedno z Panem!
Sama wiedza, że Chrystus zmartwychwstał, jeszcze nie czyni nas jedno z Nim. Także pokonany Szatan wie, że Zmartwychwstały ma ”klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 18) , że na imię Jezusa zgina się „każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp2,10).

Być jedno, to z pomocą łaski otrzymanej od Boga, odpowiedzieć na Jego powołanie, to pełnić Jego wolę, odczytywaną w głębi naszych serc, w spotykanych ludziach. To żyć w przestrzeni Bożego Miłosierdzia i wieczności.

Być jedno na modlitwie! Nikt piękniej nas zjednoczy w modlitwie, niż Niepokalane Serce Maryi – Matki Łaski i Miłosierdzia. To Serce kochające, ale i bardzo cierpiące, niech będzie nam wzorem w służbie Bogu. A przeciwności i cierpienia, będą po to, by na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35), by dusze zagubione mogły zmartwychwstawać z grzechu do wiary i miłości.

(33kB)Z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, w Wielkim Tygodniu, na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej została nałożona sukienka milenijna wykonana w związku z uroczystościami Millenium Tysiąclecia Chrztu Polski (966-1966) oraz korony ofiarowane przez Jana Pawła II. Suknia Poświęcona została przez Prymasa Tysiąclecia ze współudziałem abpa Karola Wojtyły 3 maja 1966 r.

Korony papieskie - dar Jana Pawła II. Papież pobłogosławił korony na dzień przed swoją śmiercią, 1 kwietnia 2005 roku. Są To korony z wyobrażeniem orłów piastowskich i lilii andegaweńskich i słowami zawierzenia "Totus Tuus".

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadziejo nasza witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!"

                                                                                                   *

Bóg jest Miłością, więc nie może nie miłować. Pierwszy wychodzi nam na spotkanie, ale też oczekuje od nas miłości i miłosierdzia. Orędzie fatimskie, wskazuje nam, iż wynagrodzenie Bogu za grzechy nasze i świata, to miłość powracające do Źródła Życia- miłość odpowiadająca na miłość Boga, miłosierna, ofiarna, czuła i czynna.

Jezus do Sługi Bożej Kunegundy Siwiec.

- Córko moja najmilsza, schowaj Mnie do serca swego przed grzesznikami.

- Za mą miłość odpłacaj Mi miłością. Udowodniłem moją miłość czynem. Chcę, abyś i ty twoją miłość czynem udowadniała. Miłość czynna ma się objawiać w ofiarach, w cierpieniach… Kochaj Mnie miłością czułą i czynną. Miłość czuła ma się objawiać wynagradzaniu i pocieszaniu mojego Serca.

- Radość sprawiłaś Mnie i mojej Najmilszej Matce, żeś przyjęła Komunię świętą, by wynagrodzić Sercu Matki mojej. Co chcesz, abym ci uczynił? Proś, a wszystko dam. Proś przez Matkę moją Najmilszą.

- Mało jest dusz, które by składały ofiary. Są takie, które się wystrzegają grzechu, ale mało jest takich, które starałyby się o małe ofiary, które Mnie sprawiają radość, a dla dusz są bardzo pożyteczne, dla ich nawrócenia.

                                                                                                  *

Papież Franciszek mówi, iż "Miłosierdzie to imię Boga":

(38kB) - Miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swego brata, którego spotyka na drodze życia.

- Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera na serce na - nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech.

- Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, nikt nie może postawić granic miłości Boga, który przebacza.

- Bóg nas oczekuje, czeka, aż pokażemy Mu, choć maleńki prześwit, by mógł w nas działać swoim przebaczeniem, swoją łaską. Tylko ten, kto został dotknięty, przytulony czułością Jego miłosierdzia, zna tak naprawdę Pana.

Armia Niepokalanej