(113kB)

HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2016
Bóg jest miłosierny - ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.

(20kB)
"IDŹCIE I GŁOŚCIE"

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2016

"Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie?" (Mt 16, 3)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga i raniące Niepokalane Serce Maryi

Trzej Mędrcy, w gwieździe rozpoznali Boży znak i wyruszyli w drogę, by odnaleźć Nowonarodzonego Pana i oddać mu pokłon. Boże znaki, można rozpoznać jedynie, sercem i wiarą. Bez wiary, szukamy tylko sensacji, a nie woli Bożej, przekazywanej nam przez posłańców nieba. A szukające serca, Pan poprowadzi i przestrzeże przed zamysłami serc wielu, tak, jak przestrzegł Mędrców przed podstępem i wrogością Heroda.

(24kB) Jakże wiele łask, otrzymaliśmy za wstawiennictwem posłańców nieba, a szczególnie przez Serce Maryi, Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej, Królowej i Patronki Królestwa Polskiego - duchowej Matki naszych serc.

Maryjo, pomni na Twoje słowa -zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [mój Syn] J 2,5 wypełniliśmy wolę Pana, którą przekazała nam służebnica Boża Rozalia Celakówna - "Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się"

19 listopada 2016r. Polska uznała i przyjęła Jezusa Chrystusa za Króla i Pana i zawierzyła Jego Miłości, Jego zbawczej woli.

Wynagradzając za wzgardzoną miłość Chrystusa i ból Twego Serca Maryjo, prosimy bądź z nami w jedności eucharystycznej Ofiary, byśmy Jej Mocą żyli Bożymi przykazaniami, bez wybiórczości. By, nie zabijaj-znaczyło nie zabijaj. By nie istniało pojęcie śmierci na receptę.

Usłyszałam, taką opowieść-żalono się Bogu, że nie mają człowieka prawego, któremu mogliby zaufać, który mógłby ich poprowadzić. A Bóg odpowiedział-dawałem wam wielu takich ludzi, ale mordowaliście ich w łonach matek.

                                                                                        ***

(22kB)
Maryjo, Matko nasza, prosimy oręduj za nami u Boga. O wstawiennictwo prośmy też patronów Polski: św. Wojciecha, św. Stanisława Biskupa, św. Stanisława Kostkę, św. Andrzeja Bobolę, a także patronów Europy: św. Benedykta z Nursji, św. Cyryla i Metodego, św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny, św. Benedyktę od Krzyża (Edyta Stein). Módlmy się za ich wstawiennictwem, o powrót Europy do korzeni chrześcijańskich.


(12kB)  (9kB)

Zatrzęsła się ziemia we Włoszech,w Nursji, rodzinnym mieście świętego Benedykta, patrona Europy. I trudno pojąć,że wśród tylu zniszczeń, nikt nie zginał. Pozostał, też nie naruszony posąg świętego Benedytka, chociaż wszystko wokół runęło.

(11kB)
To wspaniałe zdjęcie, zrobione wśród ruin i jakże wiele nam mówi:
Europo, "czas ucieka - wieczność czeka".
Europo, przecież miało być -"Módl się i pracuj"
A co pozostało?
Ludzie, szukają szczęścia w zabezpieczeniach finansowych, pięknych budowlach, a Jezus mówi"Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu"

Jezus nie chce straszyć, - wskazał Papież Franciszek w homilii 13 listopada 2016 r. - ale powiedzieć nam, że wszystko, co widzimy nieubłaganie mija. Nawet najbardziej potężne królestwa, najświętsze budynki i najbardziej stabilne rzeczywistości świata nie trwają wiecznie; prędzej czy później upadają. ...Jezus nieugięcie zachęca, by nie obawiać się w obliczu wstrząsów każdej epoki, ani też w obliczu najcięższych i niesprawiedliwych prób, jakie przytrafiają się Jego uczniom. Prosi, aby wytrwać w dobru i pokładać pełną ufność w Bogu, który nie zawodzi, "włos z głowy wam nie zginie".

                                                                                        ***

20 listopada 2016

Homilia papieża Franciszka wygłoszona w Uroczystość Chrystusa Króla

                                                                                        ***

21 listopada 2016

Misericordia et misera - List Apostolski papieża Franciszka

Armia Niepokalanej