(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2009
Cześć trzecia bolesna Różańca Św.
Tajemnica druga - Biczowanie Pana Jezusa


INTENCJA:
Zadośćuczynienie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy przeciw Jej DziewictwuJezus odrzucony przez swój naród

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: "Jeżeli chcecie uwolnię wam Króla Żydowskiego?" Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: "Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?" Odpowiedzieli mu krzykiem: "Ukrzyżuj Go!" Piłat odparł "Cóż wiec złego uczynił?" Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: "Ukrzyżuj Go!" Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mk.15,6-15)

Jeśli nasze serca są poranione grzechem i nie widzą potrzeby odmiany, potrzeby nawrócenia, to wybierają tych, którzy akceptują grzech, którzy są gwarancją, że nasze grzechy pozostaną w ukryciu, że nie trzeba się będzie z nich tłumaczyć . A grzech, nawet ten najmniejszy, nigdy nie jest obojętny, ani dla nas, ani dla świata i wzrasta karmiąc się sobą. Potem dziwimy się że nasze grzeszne życie, nasze wybory, wydały gorzkie owoce. A po owocach ich poznacie!

(14kB) Krzyż, symbol miłości dla każdego z ludzi bez wyjątku - odrzucono. Jakim symbolem zastąpić miłość, przebaczenie, wieczne szczęście? Życie bez tej miłości to bezsens, to teraźniejszość bez przyszłości bez ukierunkowania na wieczność. Sąd w Strasburgu orzekł, że krzyż narusza prawa dziecka, prawa rodziny. Trybunał, pod pozorem neutralności politycznej dokonał wyboru. ale, czy istnieje coś takiego, jak neutralność polityczna? Przecież każdy z nas ma jakieś poglądy. Państwowy laicyzm, to też pewien pogląd. Ale, to nasze wybory sprawiły, że struktury Europejskie nie przyjęły do swojej konstytucji Dekalogu, nie zgodziły się na przyjęcie wartości chrześcijańskich ?

Jezus mówi, że nas będę prześladować tak jak Jego prześladowali, ale zaufajmy Mu, jak On zaufał Ojcu i wypełnił Jego wolę do końca. Zaufajmy Maryi, Jej zgoda by w dziewictwie i mocą Duch Świętego począć i porodzić Syna Bożego, zachwyciła niebo. A z ludzi, któż by Jej uwierzył, oni mieli prawo Ją ukamienować. I dziś, po 2-tysiącach lat, wielu nie wierzy, że Boża moc jest nieogarniona i wszechmogąca. Wzorem Maryi, słuchajmy bardziej Boga niż ludzi i zawierzmy mu wbrew nadziei.

Wyznawcy różnych religii czczą swoje symbole, a mnie chrześcijanina po czym można rozpoznać? Jeśli złożyłem nadzieję w Bogu, to nie mam się czego lękać. On, który mnie stworzył, karmi Swoim Ciałem, sprawia, że ciemność moja już do mnie nie przemawia, a Jego miłość jest moim życiem teraz i w wieczności.

Matka Boża pytała dzieci w Fatimie."Czy jesteście gotowe przyjąć cierpienia, jakie Bóg wam ześle?" - zgodziły się - Łucja i Hiacynta, cierpiały w intencji nawrócenia grzeszników, modlitwą różańcową wypraszały łaskę pokoju dla świata, dla Ojca św., współcierpiały z Maryją. Franek pocieszał Pana Jezusa.

A jak ja, odpowiadam na cierpienie, którym zapragnął podzielić się ze mną Jezus ? Buntuję się przeciwko Bogu, ranię innych? Czy, przez miłość wypływającą z wiary w Jezusa, nadaję sens cierpieniu?

Od pięciu lat, chrześcijanie w Indiach dokonują wyborów. Nie chcąc wyprzeć się wiary w Jezusa Chrystusa, cierpią prześladowania: torturowani, okaleczani, pozbawiani całego mienia, mordowani w bestialski sposób. Już, 50 tysięcy ludzi wysiedlono z własnych domów, 25 tys. wegetuje w 18 obozach dla uchodźców. Spalone domy, kościoły, klasztory. Wspomagajmy ofiarą i modlitwą cierpiących braci w wierze - stanowimy wszak jedno Ciało w Chrystusie.

(30kB)Przed nami czas wielkiej próby, dla wszystkich chrześcijan, czas dawania świadectwa o Bogu, wszędzie tam gdzie żyjemy, pracujemy, uczymy się. Czas, by Krzyż znalazł godne miejsce w naszych sercach i domach, by codzienna wspólna modlitwa różańcowa naszych rodzin wypraszała nam łaskę ochrony od wszelkich złudzeń i oszustw zła. Módlmy się też, za naszych prześladowców.

Zaprośmy Maryję do naszych serc, a Jezus narodzi się w nich i będąc wolnymi, wolnością, jaką daje Zmartwychwstały Pan, Jego mocą będziemy dokonywać wyborów, budując Królestwo Boże na ziemi.

Św. Paweł, powiedział "kiedy objawi się człowiek grzechu" będzie chciał, być uważany za Boga (2 Tes 2,4) /Nasz Dziennik 17.XI 2009 "Ku niepodległości przez kulturę" ks. prof. Jerzy Bajda /

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, mówi: tam, gdzie Maryja wskazuje kierunek, tam ani duch ciemności ze swymi mamidłami, ani odszczepieńcy z całą swoją przebiegłością, dostępu nie mają. Skoro Ona cię trzyma, nie upadniesz

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej