(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IX/2009
Czwarta tajemnica światła
"Przemienienie na Górze Tabor"

INTENCJA:
Wynagradzające za obelgi przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej MatkiPo sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: "Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie" Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!" Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Mt 17,1-8

Tradycja mówi, że na Górze Tabor, zwanej też górą Przemienienia, znajdującej się 17 km na zachód od Jeziora Galilejskiego i około 10 km od Nazaretu, Jezus objawił się uczniom się w Jego Boskiej chwale jako Syn Boży.

Sześć dni wcześniej Pan mówił do uczniów:
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój niech Mnie naśladuje" Mt 16,24
Jakże Fatima podobna jest do Góry Tabor!

Maryja ukazuje nam:
- miłość Boga i Jego plany wobec nas, mówi "Aby uratować świat, Bóg chce zaprowadzić nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca",
- ukazuje cierpienie Jezusa i zadośćuczynienie Bogu Ojcu za grzech ludzkości,
- przypomina, że w Krzyżu i Zmartwychwstaniu Jezusa jest nasza nadzieja,
- Ona, cała zjednoczona z odkupieńczym poświeceniem Swego Syna, ukazuje nam Jego Zbawczą Moc,
- ukazuje grzech, jako największe zło świata, zamykające nas na życie wieczne,
- Maryja, jak Ojciec, mówi, słuchajcie mego Syna, - oznajmia, że Jezus chce, by moc Jego łaski objawiła się za Jej pośrednictwem,
- prosi nas o naśladowanie Jezusa w zjednoczeniu się z Jego poświęceniem, w przez: Sakrament pokuty i pojednania, Eucharystię - przez karmienie się Ciałem Pana, przez trwanie w Jego Łasce. (20kB)

Maryja, pragnie przemienić i przygotować nasze serca do zjednoczenia z Jej Synem, ucząc nas współczucia i wynagrodzenia Jej poranionemu Sercu, uczy miłości odpowiedzialności za zbawienie bliźnich, za losy świata, zachęca do modlitwy różańcowej, wskazuje na miłość, która zwycięża każdy grzech, uczy stanięcia po stronie Boga, dawania świadectwa o Bogu codziennym życiem, mówi nam, że cierpienia są konsekwencją grzechu, że zwalczając grzech grzechem potęgujemy cierpienia.

A my, bardziej boimy się kary za grzech, niż samego grzechu, który jest źródłem cierpienia i zrzucamy winę na zewnętrzne przyczyny, nie potrafimy przyznać się, że grzech pochodzi z wnętrza naszego serca. Zagubiliśmy poczucie grzechu.
Usprawiedliwiając grzech nadajemy mu zorganizowane struktury poparte prawem państw. To już bunt przeciwko Stwórcy - to cywilizacja śmierci.
Struktury zła oswajają nas z grzechem, już go nie zauważamy.
Cieszą nas seriale, w których coś się dzieje - piąta żona, czwarty mąż, wspólne dzieci z wielu związków, a my nie dostrzegamy w tym grzechu - uczestniczymy w tym.
Grzechowi nadajemy mylące nazwy:
- aborcja - przecież to zabijanie nienarodzonych dzieci - morderstwo,
- eutanazja - niby dobra śmierć - a to samobójstwo, jeśli przy pomocy innych - morderstwo.

Ratunkiem dla świata jest poświęcenie go Maryi i trwanie w tym poświeceniu.

Orędzie fatimskie - to orędzie miłości przynoszące nam nadzieję, to wskazówka, to droga - by modlitwą, pokutą poświęceniem i zadośćuczynieniem za grzechy, przynieść światu pokój i uchronić go od cierpienia.

Mamy wybór:
Jeśli wybierzemy grzech - będą wojny, cierpienia, męczeństwa niewinnych i wieczne potępienie grzeszników.
Ale zamiast tego, możemy wybrać "białe męczeństwo" - tak Kościół nazywa ofiarę, gotowość umiłowania do końca jak Jezus, zadośćuczynienie wielu skupionych przy Niepokalanym Sercu Maryi, bo tylko To Serce czyste, nigdy nie skażone grzechem, do którego zło nie ma dostępu ma moc przemienić nasze serca i zaprowadzić do Jezusa. Świat potrzebuje ludzi ofiarnych i miłujących.

(26kB) Mówią - cierpiętnictwo, nic podobnego, zwyczajne życie, jeśli żyjesz w Bożej miłości - to brzemię jest lekkie.
Cierpienia ziemskie zawsze mają swój kres, ale przerażają nas wieczne cierpienia grzeszników i to nad nimi tak bardzo boleje Maryja i zaprasza nas do współpracy, by przyjść im z pomocą.
Nie lękajcie się, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. nie lękacie się zawierzyć Maryi.

Św. Jan Paweł II w1987 r. w Castel Gandolfo mówił:
"Maryja jest wspaniałą i jedyną Nosicielką Chrystusowego Odkupienia; uprzywilejowaną Przekazicielką Jego łaski, jedyną Drogą, przez którą łaska spływa w niezwykłej i cudownej obfitości. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy człowieka."

Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu ofiarujemy nasze serca, byś mogła je ukształtować na wzór Serca Swego, poświęcić je Jezusowi, byśmy wspólnie Nim mogli uświęcać i przemieniać świat.
Matko ucz nas, zawierzenia, pokory, ofiarności, modlitwy, ucz bronić życia, ucz zwyciężać miłością, przekazywać wiarę naszym dzieciom, życie odnosić do tajemnic różańcowych, i jak Ty mówić Bogu "Fiat", ucz zapomnieć o sobie, ucz przezwyciężać wszelki grzech w nas i otaczającym nas świecie, wynagradzać za grzechy i pomagać tym, którzy pogubili się i nie dostrzegają ani łask, ani ostrzeżeń zsyłanych im przez niebo.

RADUJ SIĘ MARYJO!

Armia serc z wielu krajów, ze wszystkich kontynentów odpowiedziała na apel Wielkiej Nowenny, który popłynął z Twego Sanktuarium w Zakopanem na Krzeptówkach.

I my pragniemy, przygotowywać nasze serca do setnej rocznicy objawień - 13 maja 2017r. i przez kolejne dziewięć lat rozważać Słowo Boga skierowane do nas przez Ciebie Matko.

2009r.: Pewni zwycięstwa
- konfrontacja z cywilizacją śmierci.
2010r.: Bezpieczni na krawędzi czasu
- zawsze przy Maryi.
2011r.: Więcej niż doczesność
- jest niebo, jest piekło, jest czyściec.
2012r.: Nie żyjemy dla siebie
- wynagradzanie za grzechy świata.
2013r.: Eucharystyczny klucz
- cud na cudami, który zmienia wszystko.
2014r.: Zapraszani do nieba
- jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.
2015r.: Potęga rodziny
- domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.
2016r.: Bóg jest miłosierny
- ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.
2017r.: Droga przez serce
- przymierze serc Jezusa, Maryi.
"Pewni Zwycięstwa" - Sekretariat Fatimski 2009

Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemienić otaczający nas świat.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej