(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJA II/2009
Ofiarowanie Pańskie

INTENCJA:
Wynagrodzenie za obelgi przeciwko Bożemu Macierzyństwu Maryi"Duchu Boże ucz nas wrażliwości na natchnienie Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii."

"Wnoszą rodzice Chrystusa
I Ten, co sam jest świątynią,
W świątyni poddał się Prawu,
Chociaż mu sam nie podlega.

Panno ofiaruj swe Dziecię:
To Twój i Ojca Jedyny,
I On w ofierze nas złoży,
Stając się ceną zbawienia".

Tylko czyste serce zdolne jest szukać Boga w ludziach, oczekiwać Go z ufnością i rozpoznać.
Symeon, otrzymał tę łaskę, wielbiąc Boga, tulił Go w objęciach, prorokował Jego zbawczą misję a Maryi współcierpienie, Ona zachowywała i rozważała to w Sercu, ponawiając Bogu swoje "fiat".

Bóg ofiarował Swego Syna, by odkupić świat,
Syn Boży ofiarował Swoje życie w akcie zadośćuczynienia za nasze grzechy i ukazał światu miłość,
Maryja ofiarowała Swego Syna Bogu w darze pokory i zawierzenia.

(24kB) Co dla mnie znaczy ofiarować się?
Czy w mojej ofierze jest miejsce na dar z siebie, na oddanie swej woli, oddanie życia, czy też ofiarę odczuwam jako konieczność - ciężar, który potrafię wypomnieć?

Istotą Boga jest miłość! To Bóg czyni mnie zdolnym do miłości, do ofiary.
- Nie ma większej miłości, niż oddanie życia za przyjaciół swoich.

Czy potrafię tak miłować, by dostrzec, że Pan stawia na mojej drodze ludzi potrzebujących pomocy, czy potrafię ofiarować ich Bogu w modlitwie, w cierpieniu?

Ofiara uwiarygodnia modlitwę -
ofiarne życie - to nie marzenie - to nasze życie w Bogu, na wzór Maryi.

Maryjo:
"Ogromna czartu jesteś,
w szyku obóz silny,
bądź chrześcijan ucieczką
i port nieomylny."

Matko, mamy tę pewność, że będąc przy Twym Niepokalanym Sercu nie zbłądzimy - Tyś kompasem wiary i gwarancją życia wiecznego w Bogu.

Henryk Sienkiewicz w Trylogii mówił, że gdyby wszystkie cnoty zaginęły wśród Polaków, to na czci i miłości do Najświętszej Maryi Panny jako fundamencie, reszta może być odbudowana.
Wiedzieli też o tym nasi wrogowie. Hans Frank oprawca hitlerowski w swym Dzienniku w 1940r. pisał: "Gdyby wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była Święta z Częstochowy i Kościół".

Bez Boga, bez Maryi, bez miłości, bez ofiary - tak wygląda świat:
- Idę przez park w długim czarnym płaszczu, naprzeciwko mnie pani z wilczurem - cicha komenda i pies wpada w szał, ujada, wyrywa się w moją stronę, piana ciecze mu z pyska -
po chwili pada głośna komenda - "zostaw to nie zakonnica" - pies milknie.

- Wigilijny wieczór, wracamy z Pasterki - w oddali grupa wesołych mężczyzn bardzo głośno wyśpiewuje, wielokrotnie powtarzając "Auschwitz - Birkenau - tra - la - la - la - la".
Jakże smutna ta rzeczywistość - nie wszyscy radują się z Bożego Macierzyństwa Maryi i Narodzenia Pana.

Św. Maksymilian Kolbe powie, że Lucyfer wymawiając Bogu posłuszeństwo
"Nie będę służył" - odniósł również do Maryi.

Wróg naszego zbawienia, podstawą walki z Bogiem uczynił dogmat Wcielenia Syna Bożego, Boże Macierzyństwo i dar życia ofiarnego.
Chciejmy zjednoczyć w ofierze nasze życie z życiem Maryi, Której Bóg wyjątkowe miejsce przeznaczył w zbawczym planie człowieka, pozwólmy ogarnąć się Duchowi Świętemu, by móc podjąć walkę ze złem, by tym, którzy zagubili miłość przyjść z pomocą - ofiarą, modlitwą różańcową, postem i zadośćuczynieniem.

Dziękujemy Matko, że pozwoliłaś nam usłyszeć Twoje słowa.
My, jak Ty Maryjo, wybieramy oddanie się Bogu - na wyłączną służbę.

Armia Niepokalanej