(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJA IV/2009
Zmartwychwstanie Pana Jezusa

INTENCJA:
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za obelgi przeciw Jej DziewictwuOkoło 50 roku, Św. Paweł pisał do Koryntian (1Kor 15, 3 - 6)

"Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:
że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy,
że został pogrzebany,
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,
później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie..."

Maryjo, dzisiaj prawdy o wiecznym Twoim Dziewictwie, wielu nie rozumie, zaprzeczanie tej prawdzie to bluźnierstwo, to niedowierzanie we wszechmoc Boga Stwórcy. Dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych.

(39kB) Maryjo, Tobie Bóg powierzył Zbawczą Tajemnicę Zbawienia;
Wcielenia i Narodzenia Słowa,
Tajemnicę Krzyża, Śmierci i Zmartwychwstania,
Tajemnicę Pięćdziesiątnicy i Wyniesienia do Chwały Nieba.

Matko, pozwól odczuć radość tego poranka, gdy witałaś Twojego Syna w Zmartwychwstałym Ciele,
pozwól wraz z Tobą zgłębiać Tajemnicę Paschalną,
uczynić Ją treścią i radością naszego życia,
umrzeć dla grzechu, nadzieję złożyć w Zmartwychwstałym,
dzielić się tą radością z braćmi i objąć ich modlitwą,
by zmartwychwstanie stało się naszym wspólnym udziałem.

Matko, powiedz, jak w miłość i pokorę ubrać swoje życie, z tą pewnością, że pokora to nie uległość, ale droga prawdy, odwagi - "to nie wynik jakiejś porażki, ale rezultat zwycięstwa miłości nad egoizmem i łaski nad grzechem" (kard. Jose Saraiva Martins).
Powiedz, jak siać prawdę w miłości - by nie ranić Twego Niepokalanego Serca, by nikogo nie ranić, ale wzajemnie brzemiona nosić, starać się zapanować nad grzechem, nie pozwolić, by nas zniewalał.

Matko, tak bardzo potrzebujemy Bożego dotknięcia w sakramencie pokuty i pojednania, by nasze dusze znalazły pokój i radość, by mogły zmartwychwstać do życia w łasce.

Z perspektywy Krzyża widać jaki ciężar posiada grzech, i z jaką wielką miłością Pan daje nam nowe życie, uwalnia od grzechu, czyni prawdziwie wolnymi, a każdego kto uwierzy, otworzy swe serce i zapragnie tej Miłości - Pan Nią obdarza.

"Jam jest Zmartwychwstanie i Życie,
kto we Mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie." - mówi Pan
- tak więc,
"Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym
radością naszą Jego chwała."

Matko, podzielamy Twoją radość, oczekujemy na słowa Pana "Pokój wam" - gdyż:

"Zwycięski Król Pokoju
Śmierć pokonał w Krzyża znoju
Otworzył niebios bramy
I na wieki żyje z nami".

fragment "Hymnu Apostołek Zmartwychwstania"

ALLELUJA

Armia Niepokalanej