(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VIII/2009
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
"Zjednoczenie z Chrystusem"

INTENCJA:
Wynagradzająca za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach(364kB)

Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J15, 5-7)

"Matka Słowa Wcielonego, heroicznie ofiarna i pełna najgłębszej pokory, jest także dla nas niezrównanym wzorem cnót i znakiem niezawodnej nadziei. Pozwólmy, by wzięła nas za rękę. Ona zaprowadzi nas do Swego Syna Jezusa." (św. Jan Paweł II, 31 maja 1987 r.)

Matko, tak wiele zależy od naszej współpracy z Twoim Niepokalanym Sercem, zachowanym przez Boga od wszelkiego grzechu, jedynym bezpiecznym schronieniem przed atakami zła.

Ukazujesz nam Matko, że największym złem świata jest życie poza "krzewem winnym" - ateizm - kolebka wszelkiego grzechu. Tak często lekceważymy grzech, bojąc się jedynie jego skutków. To grzech jest powodem zatracenia wielu dusz, nad którymi tak bolejesz Matko i pragnąc je ratować, wskazujesz nam drogę zjednoczenia ze zbawczym dziełem Twego Syna, bo tylko On ma moc przebłagać i zadośćuczynić za grzech świata, który obraża Boga i zamyka nas na łaskę, bez, której nic nie możemy uczynić.

Maryjo, Boskimi Darami obdarzasz nas od najmłodszych lat, zawsze ukazując nam Jezusa. Pamiętamy pierwszy obrazek nad łóżkiem, cenny medalik otrzymany z okazji Sakramentu Chrztu, Komunii Świętej, czasem Twój wizerunek lub figura Matko jest związana z historią rodziny, z pierwszą parafią, z lokalnym Sanktuarium. Nawiedzasz nas w różnych miejscach świata i niejednokrotnie objawiasz nam Swoje Imię.

-Siostrze Faustynie rzekłaś "Jestem Matką Boską Kapłańską".

"W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony, na głowie miała lekko zarzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus".

Siostra Faustyna tak pięknie mówi o Tobie Matko:
"Przez Nią, jak przez czysty kryształ,
Przeszło do nas miłosierdzie Twoje,
Przez Nią, miły Bogu człowiek się stał,
Przez Nią nam spływają wszelkich łask zdroje."

- W Fatimie objawiasz nam Swe Imię: "- Jestem Matką Bożą Różańcową", przypominasz o najwspanialszej broni do walki ze złem, o Różańcu i dajesz obietnicę:
"Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje"

Matko, my przytuleni do Twego Serca, ochronieni od zła, zanurzeni w modlitwie różańcowej, jesteśmy armią serc otwartych na Boga.

- Gdy nasze wakacyjne pielgrzymie drogi zawiodą nas do Warszawy, tu w dzielnicy Ursynów, w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego czczona Jesteś w wizerunku Matki Bożej Wytrwale Szukającej. Twój cudowny, XVII wieczny wizerunek z Dzieciątkiem znaleziono na klatce schodowej. Wyrzucona z serc ludzkich, wyrzucona z domów, przyszłaś wskazać nam drogę nawrócenia, drogę powrotu do jedności z Kościołem powszechnym, wspomóc naszą wiarę, dać nam nadzieję, utwierdzić w miłości, odszukać, uratować rodziny i zagubioną młodzież. Radując się z Twojej obecności Matko, dziękujemy i wynagradzamy Twemu Niepokalanemu Sercu za cierpienia, przyrzekamy słuchać i miłować Cię.
Matko, Ursynów tak bardzo Cię ukochał, w każdym Twym Imieniu, któż Je zliczy? Miłość nasza nadaje Ci tak wiele Imion.

- Tu w parafii Ofiarowania Pańskiego wokół kościoła znajdują się Twoje wizerunki Matko z największych Sanktuariów świata: Europy, Ameryki Południowej i Środkowej, Afryki, Azji i Oceanii, USA i Kanady. Natomiast elewacja kościoła ukazuje nam Twoje wizerunki z 28 polskich Sanktuariów, a także z czterech kościołów warszawskich: w ikonie Matki Bożej Łaskawej ze Starówki, Matki Bożej Dobrej Śmierci z kościoła seminaryjnego, Matki Bożej Zwycięskiej z Kamionka, Matki Bożej Tęskniącej z Powsina, a także z Litwy i Białorusi. Wnętrze kościoła ukazuje nam Ciebie Matko w ikonie Matki Bożej Częstochowskiej i figurze przywiezionej z Argentyny zwanej Matką Bożą z Lujan.

Tyle Imion - a Jedno Miłujące Serce.

- W środku Ursynowa, w parafii Św. Tomasza Apostoła, wśród wielu obrazów sercem malowanych, trwasz Matko z nami w ikonie Częstochowskiej. Po świętokradczym pozbawieniu Cię sukni, podzielamy Twój ból, ból parafian i ks. proboszcza twórcy tegoż wizerunku oraz wspaniałej sukni utkanej z wotów parafian. Otaczamy modlitwą, tych, którzy zagubili miłość.

- Na skraju Ursynowa " Na Ostańcu" w przepięknym miejscu, które ostało się po dawnej skarpie warszawskiej, niegdyś wyrzeźbionej przez wiele strumieni wpadających do Wisły, płynącej wówczas u podnóża skarpy, w kaplicy Bł. Edmunda Bojanowskiego, królujesz Matko w ikonie Miłosierdzia i z miłością tulisz relikwie z World Trade Center.

- Na południu Ursynowa, otoczona miłością w kaplicy Sióstr Niepokalanek, pozostałaś z nami w kopii posągu - w cudownej figurze Matki Bożej Jazłowieckiej.

- Matko, jakże bliska jesteś nam w ikonie Nieustającej Pomocy i jakże wdzięczni jesteśmy za wiele łask.

- W czasie wakacji gościłaś nas w wielu Twoich Sanktuariach. Na Górze Chełmskiej wynagradzaliśmy Ci za grzech nietrzeźwości i prosiliśmy o ratunek.

- Ze wszystkich zakątków kraju spieszyliśmy na Jasną Górę, by oddać Ci hołd, Królowo Polski, jednoczyć się z Twoim Synem, którego nam ukazujesz, ponowić nasze oddanie Bogu, Twej opiece zawierzyć, Kościół, nasze rodziny i Ojczyznę.

Miłość nasza ozdabia Twoje wizerunki, ale Ty bardziej pragniesz naszych czystych serc, zasłuchanych w Twoje Niepokalane Serce, serc, które żyją w Bogu dla Jego chwały.

Tyś Jedna, Jedyna Matka Boga i nasza Matka i każdy wizerunek, który Cię ukazuje jest nam radością, a każda jego profanacja jest nam wielkim bólem.

Armia Niepokalanej