(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJA III/2009
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

INTENCJA:
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za obelgi
przez, które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej MatkiŚw. Mateusz Ewangelista przekazuje nam słowa Jezusa z Kazania na Górze. (Mt 5,13-16)

"Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić..."
(33kB) Panie naucz nas żyć w blasku Twych błogosławieństw, naucz przekazywać tę prawdę i miłość naszym dzieciom.

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

"Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze".

Czy mogą o mnie powiedzieć? - to chrześcijanin jemu można zaufać!

"Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu".
Czy lęk przed odrzuceniem, niezrozumieniem, wyśmianiem nie pozwala mi świadczyć o wierze?

"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie..."

Być solą ziemi -
Panie, pragnę być solą ziemi, spraw bym przejrzał, wyzwól mnie z niewoli zmysłów, zakorzeń mnie w miłości Twojej, by przykazania Twoje były mi radością, proszę daj mi słyszeć Twą wolę, daj łaskę do jej wypełnienia, oczyść mnie ze wszystkiego - co nie należy do Ciebie, naucz mnie kochać jak Ty, przebaczać jak Ty, daj miłość czystą, bezinteresowną, która nie szuka siebie, naucz wytrwałej modlitwy i pomóż mi być jak chleb, którym każdy może się posilić. Być światłem świata -
Zawierzyć Bogu na wzór Maryi -
Nie wystawiać Boga na próbę, nie mówić - zejdź z krzyża to uwierzę - Maryja mówi: "Niech się dzieje wola Twoja Panie i nie docieka dróg, którymi Pan Ją prowadzi.

Odnaleźć Jezusa w Maryi -
Patrzeć na Niego Jej oczami -
Maryja zawsze jest w obecności Boga i dla Boga, ukazuje nam Syna i mówi "zróbcie wszystko cokolwiek On wam powie".

Móc powiedzieć -
Oto, jestem Panie, poślij mnie, poślij mnie tam, gdzie nikt nie chce pójść.

Mieć pokój duszy, bo:
"Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała".
(św. Jan Paweł II)

Maryjo pragniemy uwielbić Boga hymnem - za wielkie rzeczy, które Ci Pan uczynił.

za Miłość Twoją Ojcze Nasz - wielbię, wielbię Cię,
za Syna Twego
za Ducha Życia
za Miłosierdzie Twoje
za dar Stworzenia
za Pełną Łaski
za "Fiat" Maryi
za dar Wcielenia Syna Twego
za Słowo Zrodzone
za dar Objawienia Siebie nam
za Królestwo Twoje pośród nas
za dar Kapłaństwa
za dar Pokuty
za dar Pojednania
za dar Miłosierdzia
za dar Eucharystii
za Słowo Życia
za Pokarm Życia
za Krzyż i Mękę Syna Twego
za Współcierpienie Maryi
za dar Zmartwychwstania
za dar Odkupienia
za dar Zbawienia
za życie wieczne w Tobie Ojcze, wielbię, wielbię Cię
(na melodię modlitwy harcerskiej)

Matko, naszą obecność i to rozważanie przyjmij jako wynagrodzenie za ból Twego Niepokalanego Serca i prosimy bądź zawsze z nami, gdy błagamy Boga o Miłosierdzie dla grzeszników.

Armia Niepokalanej