(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2009
Pewni zwycięstwa - konfrontacja z cywilizacją śmierci.

MEDYTACJA V/2009
Zesłanie Ducha Świętego

INTENCJA:
Wynagradzająca za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach"Wierzyć w Ducha Świętego, to wyznawać, że jest On jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi."

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (...) a Duch Boży unosił się nad wodami" Rdz1,1n)

Bóg obdarował człowieka podobieństwem samego Siebie - pięknem świata, rozumem i wolnością, a gdy nadeszła pełnia czasów mocą Ducha Świętego zjednoczył naturę Boską i ludzką - przez pokorną Dziewicę Maryję, której "fiat" otworzyło serce świata dla Boga.
Piękno Maryi urzekło Boga, Jej życie to wspaniała harmonia wiary, modlitwy i czynu, my też dostrzegamy i podziwiamy to piękno, pragniemy je naśladować, wizerunki Matki Bożej koronujemy miłością i wysławiamy Ją modlitwą:
"Zdrowaś Maryjo, córo Boga Ojca;
Zdrowaś Maryjo, Matko Syna Bożego;
Zdrowaś Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego;
Zdrowaś Maryjo, przybytku całej Trójcy Przenajświętszej".

Maryjo, chcemy żyć w mocy Ducha Świętego, zjednoczyć się z Tobą - Jego wierną Oblubienicą - Pełną Łaski, Ty Matko, najpewniej uchronisz nas od oszustw złego ducha i dopomożesz nam zbliżyć się do Boga.
Duch Święty dany jest Kościołowi i mocą Sakramentów staje się źródłem życia. My, żyjąc w Nim, rozpoznajemy swego Stwórcę, ciągle do Niego dążąc.
On uzdalnia nas do współpracy z wolą Bożą, kieruje biegiem czasu, odnawia oblicze ziemi, przywraca ochrzczonym - utracone przez grzech podobieństwo Boże, i jest dawcą Darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

(39kB) A zwycięzcą jest ten:
- kto potrafi przyjąć te dary w Sakramencie pokuty i pojednania i żyć mocą Miłosierdzia wypływającą z Ofiary Krzyża,
- kto karmi się Słowem Bożym i Jego Ciałem,
- kto żyje w Bogu mocą Jego Ducha.

Jezus powiedział:
"Każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani przyszłym".

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu polega - nie na słownym znieważaniu Go, ale na odmowie Zbawienia, na odrzuceniu Odkupienia, co czyni człowieka zamkniętym na odpuszczenie grzechów, które on uważa za nieważne.
Jest to stan, który nie pozwala człowiekowi otrzymywać Darów Ducha Świętego. Pismo Święte nazywa ten stan "zatwardziałością serca", stan w którym utraciliśmy poczucie grzechu, a który prowadzi do utraty Boga.

Dlatego wołamy do Ducha Świętego:
"Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze"

Duchu Święty, udziel nam swoich darów, byśmy mieli moc zwyciężania zła w sobie i świecie, szczególnie zabiegając o cześć Niepokalanej Matki Bożej.

Armia Niepokalanej