(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XII/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20b)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiOto Miłość przyszła na świat, stając się człowiekiem, by przekazać i objawić miłość Ojca do ludzi, by Jemu i Trójjedynej Miłości ponownie przyprowadzić serca ludzi i pozostać z nami po wszystkie dni.

Oto Pan mój i Bóg mój - Jezus, Miłość żyjąca na wieki w sakramencie Eucharystii, zjednoczona z Ojcem i Duchem Świętym. On Początek i Koniec, On Uwielbienie Trójcy Odwiecznej, dla Niego i przez Niego wszystko Ojciec uczynił. On, też jest jedyną drogą do Ojca, drogą jednoczącą wszystkich ludzi z Ojcem tą samą wieczną miłością.

"Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś".

Droga- Bóg kocha człowieka, człowiek kocha Boga.

(43kB) By odnaleźć tą drogę miłości, by godnie uwielbić i adorować Boga w Duchu Miłości, prośmy Maryję, by zjednoczyła nasze Serca, oddane Jej Niepokalanemu Sercu, z Eucharystycznym Sercem Swego Syna. Wówczas umiłujemy Jezusa Jego własną miłością, umiłujemy Ojca Sercem Jego Syna.

Trójca Święta jest miłością bezkresną, a największym naszym dowodem miłości ku Niej, jest jedność z ofiarą Jezusa, z jego nieskończoną miłością eucharystyczną. Nie ma bowiem większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich.

Eucharystia jest ofiarą i sakramentem miłości jednoczącym Stwórcę i stworzenie. Kto Mnie miłuje w Eucharystii, mówi Jezus, tego umiłuje mój Ojciec.

Miłuję Cię Boże, najdoskonalszym dziełem Twojej miłości, Kościołem - Mistycznym Ciałem Twego Syna.

Miłuję Miłością Sakramentu Miłości- Eucharystią, dającą życie Boże ludziom.

Miłuję całą miłością wszechświata.

Miłuję Niepokalanym Sercem Maryi.

Miłuję, całą moją nędzą, miłuję za grzeszników, za tych, którzy Cię nie miłują.

Miłość bliźniego, to nie słowa, deklaracje, żyjmy nie tyle miłością uczuciową ale konkretną. Wzór wzajemnej miłości dał nam Jezus, On umiłował wszystkich ludzi miłością Ojca.

"Jak Mnie Ojciec umiłował, tak i Ja was umiłowałem".

Wszystkich ludzi, nawet nieprzyjaciół. Tak, to trudne, prośmy Pana, za św. Augustynem

"Niech Duch Twój porazi serce moje, abyś Ty żył we mnie! Niech rozgorze w mym wnętrzu żywy węgiel Twej miłości, by rozniecić w nim pożar doskonałości".

A doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa, na zjednoczeniu z Nim, na poświeceniu się Jemu. Uczyńmy to, przez Niepokalane Serce Jego Matki Maryi, która ze wszystkich stworzeń jest najdoskonalej z Nim zjednoczona.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej