(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE III/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Narodzenie Jezusa (Mt 1,18-24)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiZaufać Bogu wbrew nadziei, zawierzyć Mu swoje życie, jak uczyniła Maryja, jak uczynił św. Józef. To jego, człowieka pokornego, cichego, mądrego, roztropnego, szlachetnego, wielkiego czystością serca, Pismo Święte nazywa człowiekiem sprawiedliwym, a tak właśnie język hebrajski określał człowieka świętego. Józef, nie rozumiejąc brzemienności Maryi, w wielkim bólu, pytał Boga, co ma czynić. I on, tak jak Maryja, przeżył swoje zwiastowanie, a dowiedziawszy się, że są to plany Boga i że Jego wolą jest, by wziął Maryję do swego domu, tak też uczynił.

(32kB)Czy w naszych trudnych sytuacjach rodzinnych dostrzegamy wolę Bożą?

Jeśli lękamy się Boga, którego uznajemy za zagrożenie dla naszych planów, to znak, że nie doświadczyliśmy spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Jakże mógłby być zagrożeniem dla człowieka Ten, który przyjął na siebie doświadczenie naszego grzechu, który wyzwolił nas z niewoli szatana, który ukochał nas aż po śmierć. Nikt nie jest tak wierny i solidarny z człowiekiem jak Bóg, tak w jego radościach jak i cierpieniach.

A nasza wierność rodzi się z wierności Bogu. Św. Józef, najpierw zaufał Bogu, to zaufanie zrodziło zaufanie do Maryi, a kiedy Jej zaufał, zaufał też sobie, uwierzył, że Bóg go potrzebuje, że poprowadzi, że da łaskę wypełnienia Jego woli. Współcześni nazwali go mężem sprawiedliwym, dla nas jest też wzorem, miłości, zaufania, wzorem ofiary i życia zasłuchanego w wolę Bożą.

Rozważmy co Jezus mówi o cierpieniu, o ufności, o ofierze.

W odpowiedzi na pytanie siostry Faustyny - Czy wszyscy są w stanie łaski, bo nie odczuwam Twych cierpień.
Jezus odpowiada: "Nie dlatego, żeś nie odczuwała cierpień moich, to wszyscy mają być w stanie łaski, niekiedy ci daję odczuć pewien stan dusz i daję ci łaskę cierpienia, to tylko dlatego, że ciebie używam jako narzędzia do ich nawrócenia."
W innym miejscu mówi Pan "krzyżyka tego odjąć nie mogę, aż poznają znaczenie jego."

Poznać znaczenie Krzyża - współcierpieć z Jezusem dla ratowania dusz i czynić to z miłości, bowiem tylko przez miłość ofiara nabiera wartości. To miłość sprawia, że przestajemy się lękać, a modlitwą dotykamy nieba.

Ufność - Jezus mówi, iż jest zależny od naszej ufności; jeżeli ufność nasza będzie wielka, to hojność Jego nie będzie znać miary, a nagradzał będzie za czystość intencji jaką mieliśmy w chwili działania, nie za wyniki. A my, przewrotnie, wbrew woli Bożej, potrafimy powiedzieć, iż dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane.

Ofiara - a cóż możemy ofiarować Bogu, czego byśmy od Niego nie otrzymali? Jezus, mówił siostrze Faustynie, iż tylko nasza nędza jest naszą własnością.

Nie lękajmy się, gdy spodoba się Bogu uczynić nas znakiem sprzeciwu- lustrem, w którym przeglądające się osoby odkrywają prawdę o sobie. Zaufajmy, nawet, gdy kończy się to zbiciem lustra. Pan poskłada je na nowo i postawi przed nim kolejne osoby.

Zaufajmy wbrew nadziei, jak Maryja, jak św. Józef, nie lękajmy się być narzędziem w ręku Pana, Który mówi - Kiedy jesteś posłuszna; odbieram ci słabość twoją, a natomiast daję ci moc moją. (Dzienniczek Św. Siostry Faustyny)

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej