(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IX/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiSzybko zbliża się 100 rocznica objawień fatimskich( 2017r.),a my nie spełniliśmy woli Bożej, przekazanej nam przez Maryję, bowiem wiele serc zamkniętych jest na drugiego człowieka, wielu sercom obca jest wyobraźnia miłosierdzia, wielu nie znane jest przebłagalne i wynagradzające nabożeństwo pierwszych sobót. Jezus w marcu 1939 r. powiedział s. Łucji.

" Proś i proś ponownie o zatwierdzenie Komunii wynagradzającej w pierwsze soboty."

Zatwardziałość naszych serc, Jezus pragnie uleczyć Koronką do Miłosierdzia Bożego, przypomina za jaką cenę zostaliśmy zbawieni, prosi o modlitwę, która otwiera nas na Boga i ludzi, obiecując, że nie odmówi duszy niczego, która prosi Boga przez Jego Mękę.

(12kB)"Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego."

Modlitwa ta, odzwierciedla cały sens wiary chrześcijańskiej. Mówimy, za nasze grzechy, tak, zawsze w relacji z bliźnimi, nie żyję bowiem dla siebie, ale na wzór Jezusa, dla zbawienia z tymi, których dał mi Pan, ku chwale Ojca Jezusa Chrystusa, Ojca Wszelkiego Miłosierdzia.

Jakże szczególną miłością ogarnia Pan dusze wyznające "Jezu, ufam Tobie" Ta miłość jednoczy z Nim, uwalnia od lęku przed karą.

Plaża, szum morza i wyznanie "Nie rozumiem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Jak ja nędzna, niegodna mam ofiarować Bogu Ciało i Krew Jezusa".

A Jezus sam prosi byśmy świadomie i z miłością włączyli się w Jego przebłagalne zbawcze Dzieło. Tak mówi do s. Faustyny.

"Teraz polecam ci, abyś w szczególny sposób łączyła swoje choćby najdrobniejsze uczynki z zasługami moimi, a wtenczas Ojciec mój spojrzy na nie z miłością, jako na moje."

W jaki to szczególny sposób jednoczyć się z Jezusem?

Jedynie poprzez dziękczynienie i czynne uczestnictwo w tej bezgranicznej miłości, jakim jest Eucharystia, w tej uobecnionej zbawczej Ofierze. W Niej wraz z Niepokalanym Sercem Maryi i z całym Kościołem, wobec uwielbionej Trójcy, Jezus ofiaruje Ojcu Siebie, tę największej boską Miłość, na wieki żyjącą i obecną w tabernakulach całego świata, jako doskonałe dziękczynienie i przebłagania za grzechy.

17 sierpnia 2002 roku Św. Jan Paweł II w krakowskich Łagiewnikach dokonał aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu. Nastawmy nasze serca na fale miłosierdzia, uznajmy, że należymy do Boga w życiu teraźniejszym i wiecznym i nie mówmy my i oni, ale modlitwą ogarniajmy cały świat.

Potępiajmy grzech, a nie grzesznika. Módlmy się za siebie nawzajem, wynagradzając Bogu za grzechy nasze i świata.

W " Przekroczyć próg nadziei" Św. Jan Paweł II pisze, że Bóg zawierzył ludziom zbawienie ludzi.

Obecny czas, jest czasem miłosierdzia, czasem wzajemnego noszenia brzemion. Zauważmy prośbę Maryi, która w Fatimie prosiła by między dziesiątkami Różańca dodać modlitwę.

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia".

Ojcze Przedwieczny, Ty ukazałeś nam bezgraniczne Miłosierdzie Twoje w Jezusie Chrystusie, Który złożył Siebie w ofierze zadośćuczynienia za nas i dla nas, by mocą Tej Ofiary uzdolnić nas do uczestnictwa w dziele zbawienia.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej