(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2011
Więcej niż doczesność - jest niebo, jest piekło, jest czyściec.

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE IV/2011

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Zmartwychwstanie Jezusa (J 20.1-10)

INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa raniące Niepokalane Serce MaryiCelem istnienia człowieka jest nieśmiertelność, jego nowe życie w mocy Chrystusowego Zmartwychwstania. Już w Starym Testamencie, w Drugiej Księdze Machabejskiej dotyczącej prześladowania Żydów, w II wieku przed Chrystusem tj. ok roku180 - 160, czytając o męczeńskiej śmierci matki i jej siedmiu synów, dostrzegamy nadzieję na życie wieczne przez wskrzeszenie umarłych, stwórczą mocą Boga.

(38kB)A nam, nie zawsze udaje się widzieć siebie i braci w perspektywie zbawienia. Jesteśmy grzesznikami, czujemy całą bezradność wobec własnego grzechu, wiemy jak grzech potrafi zniewolić, ale nie gorszmy się sobą, jak uczynił to Judasz, błagajmy Pana, by pozwolił nam doświadczyć w sobie Bożego przebaczenia, doświadczyć głębokiego przymierza z Nim, by móc mówić innym o Jego miłości. Jezus mówił do s. Faustyny, "poznasz po tym, czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś cierpienia, i życzysz im dobrze".

A mając pewność łaski Chrystusa, wszczepionej w nasze serca przez chrzest, zwyciężamy nie swoją mocą, ale mocą Tego, który obarczył się grzechem świata i zwyciężył go na Krzyżu. Nie potęgujmy mocy zła przez odpowiadanie złem na zło, ale z miłością bierzmy grzechy innych na siebie, bo do Boga nie idziemy sami, ale przez drugiego człowieka. Uwierzmy, to realne, taki wzór zostawił nam Jezus.

"Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotyka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa" (Św. Jan Paweł II, Redemptor hominis)

Panie Zmartwychwstały, dotknij nas swą Miłością, daj łaskę codziennego umierania dla grzechu, by móc żyć z Tobą w chwale. Otwórz oczy i serca odrzucających Twój Krzyż, zamkniętych na dar życia, zniewolonych przez grzech, dalekich od chęci odczytania i wypełnienia Twej woli przekazanej nam w orędziu fatimskim. U Boga nie ma zbiegów okoliczności, Fatima to miejsce objawień Niepokalanej ale też imię najmłodszej, najukochańszej, czczonej przez islam córki Mahometa.

Fatima, to też całkowite zawierzenia siebie Maryi przez Jana Pawła II, to śmiertelne strzały Ali Akczy do niego, to jego cudowne ocalenie przez Maryję, to jego przebaczenie zamachowcy. To także, atak terrorystów islamskich na Amerykę, dokładnie w dzień i godzinę zwycięstwa polskiego króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem w 1683 r., nad potęgą islamu zagrażającemu chrześcijańskiej Europie.

Orędzie fatimskie, wskazuje na grożące światu nowe zarzewie wojny, wzywa zarówno chrześcijan jaki i świat islamu do opamiętania, nawrócenia, do zaprzestania terroru, i rzuca nam "koło ratunkowe", sposób, jak przebłagać sprawiedliwego Boga, jak zapobiec totalnej zagładzie.

Zmartwychwstały Panie, Ty masz moc wyprowadzić dobro z wielkiego cierpienia, a nawet ze śmierci. My ciągle poszukujemy siłowych lub rozumowych rozwiązań, a Ty mówisz nam, zawierzcie siebie mojej Matce Maryi, sprawcie by była znana i kochana, by nie cierpiała, wynagradzajcie Jej Niepokalanemu Sercu za grzechy, a świat będzie radował się pokojem.

Panie przymnóż nam wiary.

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej