(113kB)
Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia w Zagórzu, Archidiecezja Przemyska

(44kB)Bieszczady są miejscem szczególnie uświęconym obecnością Maryi. Najczęściej na trasie moich wędrówek jest Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku oraz cerkiew murowana w Łopience, gdzie znajduje się kopia cudownej ikony przeniesionej w 1948 r. właśnie do Polańczyka.

Na przedpolu Bieszczad w Zagórzu k. Sanoka znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Zagórskiej - Matki Nowego Życia - tytuł ten nadał 1 lipca 2007 roku Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, który ukoronował słynący łaskami obraz.

(88kB)Historia kultu Maryi w Zagórzu sięga czasów króla Kazimierza Wielkiego, według legendy król podczas wyprawy zbrojnej na Ruś w 1340 roku zatrzymał się ze swoim rycerstwem na nocleg w Sanoku. We śnie u ujścia Osławy do Sanu ukazała mu się Matka Boża przepowiadająca pomyślność tej trudnej wyprawy. Nazajutrz król odnalazł miejsce wskazane przez Matkę Bożą i polecił wykonanie kaplicy. Wracając z Rusi do Krakowa zatrzymał się tutaj i zostawił malowany na drewnie obraz ze sceną Zwiastowania Matki Bożej.

Kaplicę murowaną, w której znajdował się obraz Matki Bożej konsekrowano w 1514 r. Wiek XVII przyniósł samoistny rozwój kultu Maryjnego - człowiek człowiekowi przekazywał wiadomość. Pielgrzymowanie do zagorza w 1669 roku w dziele "Regina Poloniae Mater Dei Maria" opisał Michał Krasuski - Jezuita, który nazwał Matkę Bożą - "Panią Bieszczadzką, nadzieją upadających na duch i Przyjaciółką wszystkich", na zakończenie pisał "by górskie szczyty miłe były sercu Bogarodzicy, skoro Mieszkanka założyła Zgórską Stolicę przy Sarmackich Górach". Napisał, że do zagorza przychodzi tysiące ludzi, także z Węgier i ze Słowacji.

(52kB)W 1697 r. ks. Piotr Głoski - proboszcz z Poraża, do którego należała zagórska kaplica powiększył ją. Ze względu na napływ licznych rzesz pielgrzymów dalszej rozbudowy w stylu barokowym na początku XVIII w. dokonał ks. Józef Skarbiński przy pomocy finansowej kasztelana bieckiego Piotra Konstantego Stadnickiego.

Późnobarokowy kościół w Zagórzu został poświęcony w 1745 r. przez Biskupa Wacława Sierakowskiego, który nadał tytuł Wniebowzięcia NMP. Samodzielna parafia w Zagórzu została ustanowiona w 1750 roku.

Zagórski obraz przedstawia jedną z głównych tajemnic naszej wiary - scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Od FIAT - "Niech mi się stanie według twego słowa" - wypowiedzianego przez Maryję w chwili zwiastowania, gdy przyszedł do Niej Archanioł Gabriel i oznajmił Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego rozpoczyna się historia naszego zbawienia.

Matka Boża po prawej stronie ikony, a naprzeciwko Niej Archanioła Gabriela. Nad Archaniołem jest Pan Bóg, a wychodzące od Boga promienie symbolizują Ducha Świętego. Skierowane są one na otwartą Księgę Słowa: "Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, Benedicta tu mulieribus," - "Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami", która w tej scenie, za sprawą Maryi staje się Ciałem. Na tych promieniach znajduje się maleńka postać klęczącego Jezusa. (34kB)

Za wstawiennictwem Matki Nowego Życia, prośmy o Boże Błogosławieństwo dla naszych rodzin i bliskich, prośmy o łaski dla rodziców, którzy oczekują na poczęcie i narodzenie dziecka. Spoglądając na Matkę Nowego Życia złóżmy u Jej stóp także troskę o naszą przemianę wewnętrzną i odkrywanie drogi naszego powołania.
Przygotowując się do beatyfikacji Jana Pawła II rozważajmy słowa z Adhortacji Apostolskiej Redemptionis Donum z 1984 r.: "Powołanie niesie w sobie odpowiedź na pytanie: po co być człowiekiem - i jak nim być? Odpowiedź ta nadaje nowy wymiar całemu życiu i ustanawia jego definitywny sens. Ten definitywny sens wyłania się na drodze ewangelicznego paradoksu o życiu, które się traci, chcąc je zachować, i które - wręcz przeciwnie - zachowuje się, tracąc je "z powodu Chrystusa i Ewangelii", jak czytamy u św. Marka."

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nowego Życia dziękujmy:
- za dar naszego życia, za rodziców i najbliższych,
- za nasze powołanie do życia w zgromadzeniu, w małżeństwie lub w stanie wolnym, byśmy zawsze bezinteresownie i z miłością służyli Bogu i ludziom

prośmy:
- Matko Najświętsza, Ty wiesz jak bardzo cierpią małżeństwa pragnące potomstwa, udziel im łaski pokoju w sercu,
- Matko Najświętsza, wyjenaj u Boga Wszechmogącego łaskę zdrowia i dar poczęcia, według Świętej Woli Bożej,
- Matko Najświętsza, błogosław pracy duszpasterzy, lekarzy, psychologów, którzy wspierają malżeństwa pragnące potomstwa.
- Matko Najświętsza, błogosław małżeństwom, w których poczęło się nowe życie, aby przyjęli ten wielki dar z miłością i radością.
- Matko Najświętsza, błogosław rodzinom w Polsce i na świecie by wzrastały w miłości i przekazywały miłość z pokolenia na pokolenie.

Modlitwa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci

Dobry Ojcze, Stworzycielu wszechświata, uznaję, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wszelką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom św. Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukowcom, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcznością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość, tak jak św. Ricie, widzieć nasz dom przepełniony szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujmy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Modlitwa o potomstwo

Maryjo, Matko Jezusa!
Pod swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata.
Dzięki łasce Ojca naszego w niebiosach poznałaś,
czym jest radość i ból macierzyństwa.
Znasz moje imię. Znasz moją udrękę i smutek.
Z ukochanym małżonkiem nie możemy doczekać
się upragnionego dzieciątka.
Wierzę, że dziecko przychodzi na świat,
dlatego że tego chce Bóg.
Dlatego z głęboką wiarą i ufnością
błagam Cię o wyproszenie u
Stwórcy łaski macierzyństwa.
Amen.

Odpusty:
25 marca – odpust na dzień Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie
2 lipca – odpust na dzień Nawiedzenia Świętej Elżbiety

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Sanktuarium w Zagórzu: http://www.parafia-zagorz.pl

Magdalena Święcka