(113kB)
Skalnik - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór

(25kB)Do Skalnika położonego między Nowym Żmigrodem a Krempną trafiłam jesienią 2009 roku podczas wędrówek w Beskidzie Niskim.

Kościół parafialny w Skalniku, pod wezwaniem św. Klemensa Papieża i Matki Bożej Bolesnej, kryje w sobie słynący łaskami obraz Matki Bożej, która czczona jest tutaj jako Królowa Gór.

Wizerunek Maryi z Dzieciątkiem, typu hodegetrii przedstawia Maryję, która głową ma przechyloną ku Jezusowi. Lewą ręką podtrzymuje siedzące Dzieciątko, zaś prawą wskazuje na nie. Dzieciątko, zwrócone jest w stronę pątnika, prawą ręką błogosławi, zaś lewą wspiera na książce opartej na kolanach.

Według tradycji już w IX wieku Obraz do Nitry na Słowacji przynieśli Cyryl i Metody, a następnie w XII wieku został przeniesiony on przez przełęcz Dukielską do Skalnika.


(22kB) Przez wieki do Skalnika pielgrzymowali, Polacy, Rusini, Łemkowie, a także Cyganie oraz mieszkańcy Słowacji, Czech i Moraw. Kult Matki Bożej przez pielgrzmów z południa został jednak brutalnie przerwany gdy po I wojnie światowej, po rozpadzie monarchii austrowęgierskiej wyznaczona została granica między Polską, Słowacją i Czechami.

(27kB) Pod koniec 1952 roku proboszczem Parafii w Skalniku został ks. Michał Witkowicz, który starał się wznowić i rozwninąć kult Matki Bożej. Na przełomie 1958/59 roku obraz Matki Bożej został poddany konserwacji.

W latach 1961/1962 ks. Michał czynił starania, aby w Skalniku utworzyć ośrodek Maryjny. Skalnik wówczas należał do archidiecezji przemyskiej (obecnie diecezji rzeszowskiej), którą kierował Abp. Ignacy Tokarczuk. W 1962 roku, specjalna komisja, przy Kurii Biskupa w Przemyślu podniosła kościół w Skalniku do rangi Sanktuarium Matki Bożej, Pani Gór i Opiekunki Rodzin.

Prawie 40 lat później proboszcz ks. Stanisław Sokalski podjął starania zmierzające do koronacji Obrazu. Korony zostały ufundowane przez licznych pątników – czcicieli Matki Bożej Skalnickiej i pobłogosławione przez Sługę Bożego papież Jan Paweł II w Rzymie 23.X.2002 roku. Od 2003 roku prace w tym zakresie rozpoczęte przez ks. Stanisława kontynuował proboszcz ks. Jerzy Sepioł, który doprowadził do uroczystej koronacji obrazu 9.IX.2007 roku.

(26kB) Za wstawiennictwem Matki Bożej Sklanickiej - Królowej Gór i Opiekunki Rodzin, prośmy:
- o jedność Chrześcijan, którzy według różnych obrządków czczą Tego Samego Jedynego Boga.
- o Bożą Opiekę dla pielgrzymów przybywających do Skalnika, aby swoje rodziny otaczali prawdziwą miłością - czystą i bezwarunkową,
- o łaski dla Duszpasterzy i mieszkańców Dekanatu Nowy Żmigród, aby zawsze byli gotowi z miłością służyć Bogu i ludziom.
- o Bożą pomoc w pielęgnowaniu postaw religilnych i patriotycznych w naszym życiu.

Dziękujmy za Przewodników Górskich, którzy prowadzą nas szlakami górskimi i Maryjnymi.

Magdalena Święcka