(113kB)
Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej k. Koszalina

(28kB)Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej położone jest na Górze Chełmskiej, która jest najwyższym nadmorskim wzniesieniem na Pomorzu Środkowym - 137 m. n.p.m.. Góra Chełmska była miejscem modlitwy już w XII wieku, był tu wówczas kościół oraz budynek gospodarczy, wokół nich znajdował się cmentarz. Zabudowa ta została zniszczona po reformacji (lata 1533-1545).

Obecnie na Górze Chełmskiej znajduje się kaplica z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, nad którą opiekę sprawują siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. 1 czerwca 1991 roku Górę Chełmska odwiedził Papież Jan Paweł II, dokonując konsekracji kaplicy Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Kaplica wraz z ołtarzem polowym otoczona jest różańcem z kamieni połączonych łańcuchem.

(31kB)Na Górze Chełmskiej znajduje się także wieża widokowa z 1888 r. o wysokości 31,5 m, z której rozciąga się widok na jezioro Jamno i morze Bałtyckie patrząc w kierunku północnym oraz na Koszalin - w kierunku południowym i zachodnim.

W sobotę 1 sierpnia 2009 r. z Parafii Św. Ducha w Koszalinie pod hasłem: "Troska o trzeźwość - troską o życie" wyruszyła XIX OGÓLNOPOLSKA. PIELGRZYMKA TRZEŹWOŚCI. KOSZALIN-GÓRA CHEŁMSKA. Mszy Świętej w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej odprawianej w intencji trzeźwości narodu przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Werno.

(31kB)Nadużywanie alkoholu oraz wsiadanie za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu prowadzi do wielu tragedii - cierpienia i upokorzenia, utraty zdrowia i życia, marzeń i nadziei, rozbicia rodzin.

Spotkanie na Górze Chełmskiej skłaniało również do dziękczynienia Panu Bogu za pracę wszystkich zaangażowanych w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Módlmy się o łaski:

- trzeźwości dla Narodu Polskiego,
- uzdrowienia dla wszystkich uwikłanych w problemy alkoholowe,
- Bożej Opieki dla cierpiących z powodu choroby alkoholowej najbliższych.

Magdalena Święcka