(113kB)
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku

(33kB)Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku położone jest na szlaku moich bieszczadzkich wędrówek, przy głównej drodze prowadzącej z Myczkowa do Bukowca. Polańczyk lokowany był przez Kmitów już w 1580 na prawie wołoskim pod nazwą Polieszczańskie.

Pierwotna cerkiew drewniana pw. Św. Paraskewy według przekazów, mogła stać w tym miejscu już pod koniec XVIII wieku. Obiekt murowany wzniesiono w 1907 roku. Po II wojnie światowej cerkiew została opuszczona (ludności zginęła w walkach lub została wysiedlona). W 1948 roku utworzona została parafia rzymsko-katolicka pw. NMP Królowej Polski w Polańczyku, nabożeństwa odbywały się kaplicy dworskiej, która okazała się za mała. W tej sytuacji Biskup Przemyski Franciszek Barda wystąpił do władz o zgodę na przejęcie cerkwi. Proboszczem mianowany został ks. Franciszek Stopa, który w 1949 roku ocalił z opuszczonej cerkwi w Łopience Ikonę Matki Bożej - dziś noszącej tytułu Matki Bożej Pięknej Miłości. Matka Boża z Dzieciątkiem w stylu hodegetrii czczona od połowy XVIII wieku przez Rusinów (przeważnie grekokatolików), a po wojnie przez wyznawców obrządku rzymskiego (łacińskiego) została ukoronowana 11 września 1999 roku, koronami papieskim poświęconymi 12 czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II w Zamościu. (26kB)

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Pięknej Miłości prośmy:
- o łaski Boże dla Polskich Rodzin, aby wzrastały we wzajemnej miłości,
- o łaskę zdrowia dla kuracjuszy i turystów wypoczywających w Polańczyku i okolicach,
- aby rozwój Bieszczad, nie prowadził do zniszczenia dzikiej przyrody, ale sprzyjał ich mieszkańcom i turystom.

Modlitwa do Matki Bożej Pięknej Miłości

Odpust w Polańczyku - 3 maja 2011 - Święto Matki Bożej Królowej Polski. Uroczysta Msza Święta o godz. 11:00.

Magdalena Święcka