(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE XI/2013

"Oto ja służebnica Pańska, niechże mi się stanie według twego słowa"( Łk 1, 38)


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(105kB)Maryja w imieniu ludzkości powiedziała Bogu "TAK". I Bóg, ponownie przez Maryję pragnie ratować ludzkość. W Jej Niepokalanym Sercu, poranionym naszym grzechem, odzwierciedla się cała nędza ludzkości. To jedyne Serce bez grzechu, będące jedno z Eucharystycznym Sercem Jezusa, które ma moc wynagradzać za grzechy świata, Bóg uczynił błogosławieństwem i ratunkiem dla dusz.


Przepraszamy Cię Maryjo, że zapominamy o Tobie jako Gwieździe Nowej Ewangelizacji.

Widzimy, jak wiele dusz idzie na potępienie, chcemy je ratować, co więcej wkładamy wiele wysiłku w poszukiwanie sposobów jak mamy to czynić. Bóg już wskazał drogę i trzeba nią iść. Znamy przecież warunki orędzia fatimskiego: Spowiedź, Komunia Święta, Różaniec, 15 minut medytacji z Maryją, a wszystko w intencji wynagradzającej, za grzechy raniące jej Niepokalane Serce i obrażające Boga, z prośbą o nawrócenie grzeszników.

Wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji, ale ewangelizacja, to nie zabawa w wiarę, to słuchanie Boga i pełnienie Jego woli. Wszyscy też jesteśmy grzeszni, pomagajmy sobie nawzajem wypraszając łaskę otwarcia się na Boga: ofiarą, wynagrodzeniem za grzechy, cierpieniem, miłowaniem, modlitwą.

Ale modlitwą serca w Duchu Świętym, a nie "modlitwą" odnoszącą się do ciała i emocji, nie mającą nic wspólnego z duchowością chrześcijańską. Są zachowania, które jedynie odwracają uwagę ludzi od prawdziwej kontemplacji Boga. Bo czymże są dwa, trzy słowa wyrwane z kontekstu i powtarzane przez kilka lub kilkanaście minut, jak nie mantrą.- jest to element wschodniej praktyki duchowej ukierunkowanej na pomoc w uspokojeniu, oczyszczeniu umysłu. Niektórych chrześcijan pociągają takie nowe formy duchowości rodem z wierzeń hinduskich, zamykają oni oczy i w rytm towarzyszącej im muzyki - "odpływają". A jakże pięknie i radośnie można uwielbiać Boga, nie aranżując Psalmów na wzór mantry. Przede wszystkim, dajmy ludziom czas na osobiste spotkanie z Nim w ciszy serca.

-Jeżeli czujecie się dostatecznie złączeni ze Mną i włączeni w Boży nurt mojej adoracji, zostawcie na boku wszelkie teksty i metody adorowania. Trwajcie w skupieniu z uwagą i miłością skierowaną ku Mnie. Wtedy Ja sam adoruję w was i z wami. /Dialogi eucharystyczne/

Jeśli Pan dotyka naszego serca, nie potrafimy tej radości zatrzymać dla siebie. Tak, bądźmy radośni w Panu, zapraszajmy cały Kościół, ten pielgrzymujący, ten cierpiący, tryumfujący, Maryję, wszystkie stworzenia z głębi tysiącleci, do uwielbienia Jezusa i z Jezusem jedynej i nierozłącznej Trójcy Świętej. Uwielbiajmy i dziękujmy także w imieniu tych, którzy tego nie czynią. Bądźmy ofiarą miłości wynagradzającej adorując Pana. Jest to też czas błagania, by Pan uleczył to co boli, zniewala, by dał prawdziwy pokój duszy.

Tak więc:
UWIELBIENIE, DZIĘKCZYNIENIE, MIŁOŚĆ, WYNAGRODZENIE I PROŚBA.

-Wiedz o tym, córko Moja, kiedy przychodzę w Komunii Św. do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich, pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czym innym. O jak mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. /Dzienniczek Św s. Faustyna/

Jezus Eucharystyczny pragnie żyć dla Ojca, w nas i poprzez nas.

"Nie wystarczy, że słuchają Słowa Bożego, ani że modlą się wspólnie: muszą jeszcze uznać ofiarę Chrystusa za swoją, ofiarując - z Nim i w Nim - własne winy, kłopoty, doświadczenia, więcej nawet: muszą ofiarować samych siebie, ażeby ten ich dar został zaniesiony Ojcu wraz z darem Chrystusa, który składa On z samego siebie. Uczestnicząc w ofierze Zbawiciela, będą oni również uczestnikami zwycięstwa, które odniósł On nad złem świata." /Św. Jan Paweł II, Watykan, 1.VI.1983 - Audiencja Generalna/

I tylko mocą tego zwycięstwa możemy ewangelizować. Ale musimy odpowiedzieć "TAK" na Dar, którym Bóg chce nas obdarować, tak jak uczyniła to Maryja. Zaprośmy Ją do naszego serca, by pomogła nam wewnętrznie przemienić się mocą prawdy i miłości, całkowicie zaufać, pozwolić, by Duch Święty kształtował nas i prowadził, a będziemy gotowi do dawania osobistego świadectwa, do wzięcia odpowiedzialności za ten Dar.

Uwielbiam Cię
Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba,
w którym wieczność na chwilę zamieszka,
podpływając do naszego brzegu
tajemną ścieżką.
/Św. Jan Paweł II/

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej