(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VI/2013

Komunia serc:
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
i naszych serc


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce Maryi(15kB)
Widzisz tu serce moje
I życie od zarania:
Składam je w dłonie Twoje.
I wszystkie me kochania,
I wszystkie władze duszy,
By miłość je objęła.
O, niech głos mój Ciebie wzruszy!
Co chcesz, abym czyniła?

/"W Bożych rękach" św. Teresa z Avila/

Nic tak nie zmienia serca jak modlitwa. Dzięki niej, serca poranione, nieżyczliwe, wracają do życia "w Duchu i Prawdzie".

Matko, pozwól mi zjednoczyć moje serce z Twoim, by w mej niegodności móc uwielbić Pana Twoim Niepokalanym Sercem. Pan z radością przyjdzie do mego serca, gdy Ty będziesz w nim, Ty, prawdziwy raj ziemski nowego Adama.

Nikt bowiem z ludzi nie jest w stanie tak wspaniale uwielbić Boga, jak bezgrzeszna Maryja.

W jedności Ducha Świętego, Jezu, z Tobą i przez Ciebie, w akcie zadośćuczynienia, pragniemy ofiarować Ojcu Przedwiecznemu, poranione grzechem ludzkim, współcierpiące z Tobą, Niepokalane Serce Twojej Matki Maryi i zjednoczone z Nim, naznaczone Matczyną miłością, nasze skruszone serca.

I nie czyńmy tego okazjonalnie, ale niech to będzie stałością naszej duszy: w miłości, bezinteresowności, w całkowitym zaufaniu Niepokalanej, która zawsze jest obecna w tajemnicy Eucharystii, tak jak była na Golgocie, która formuje nasze dusze do umiłowania Boga, do rozradowania się w Nim.

Św. Bernard, mówił: "Skoro Ona (Maryja) cię wspiera, nie upadniesz, skoro cię strzeże, nie będziesz się trwożył, skoro cię prowadzi, nie zaznasz znużenia, skoro ci jest łaskawa, dopłyniesz do portu zbawienia."

Maryjo, opieczętuj serca nasze Twoją miłością, pozwól uczestniczyć w Twojej wierze, zjednocz je z Sercem Jezusa, zachowaj w Nim, a Jezusa w naszych sercach. Daj doświadczyć, że Eucharystia - to klucz do nieba.

Wszak Pan mówi "czyńcie to na Moją pamiątkę". To znaczy - czyńcie ze Mą i przez Mnie, zanurzajcie swoje życie i życie świata w uobecnianej Ofierze Zbawienia, karmcie się Moim Ciałem, by Duch Święty uczynił nas jedno dla Ojca.

Jeśli brakuje nam osobistego doświadczenia Boga, wrażliwości na sacrum, prośmy Maryję, by wprowadziła nas w tajemnice swego życia oddanego Bogu i pomogła przyjąć łaskę wierności Bożemu zamysłowi.

A wówczas nie będziemy świadkami takich bolesnych rozmów.

Przyjeżdża moja wnuczka, z córeczką i jej ojcem, ale nie mężem. Wnuczka mówi: babciu, nie potrzebny nam papierek, nie będziemy sobie komplikować życia. A błogosławieństwo Boże nie jest wam potrzebne? Babciu, nie te czasy, nie chcemy być zniewoleni. Dzisiejszy świat pojmuje wolność jako wyzwolenie od Boga.

Niektórzy myślą, przecież jestem ochrzczony - to jestem chrześcijaninem. Chrzest jest naszą szansą na życie w Chrystusie, ale jeśli to życie nie przynosi owoców w wierze, samo wyklucza się z grona wierzących i wtedy próbuje się usprawiedliwiać "jestem wierzący, ale nie praktykujący". Tylko, że to już nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to pogaństwo.

(58kB)Jezus wyraźnie mówi, ten tylko ma życie, kto jest jedno z Nim, kto żyje Jego życiem Eucharystycznym, kto karmi się Jego Ciałem. Człowiek zapomina, że bez Boga zatraca człowieczeństwo i buduje piekło na ziemi. Ileż razy świat doświadczał cierpień od ludzi, którzy z serca wyrzucili Boga i Maryję. A to właśnie nabożeństwo do Maryi jednoczy w miłości Boga, uczy karmić innych tą miłością, przynosi wolność duszy, uwalnia od lęków, pokonuje wszelkie herezje, tam gdzie jest Maryja, tam zło nie ma dostępu.

A tak modlili się do Maryi:

- Św. Jan Paweł II - Rzeszów, 2 czerwca 1991:
"Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego! Bądź pozdrowiona Matko Serca Jezusowego! Przybliżaj nas wszystkich do tego Serca, które jest przebłaganiem za grzechy nasze!"

- Sługa Boży, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia w Jasnogórskim Akcie oddania się Matce Bożej:
"Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką."

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej