(113kB)
HASŁO WIELKIEJ NOWENNY FATIMSKIEJ NA ROK 2013
Eucharystyczny klucz - cud na cudami, który zmienia wszystko.

(119kB)

MEDYTACJE RÓŻAŃCOWE VIII/2013

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan


INTENCJA:
Wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa obrażające Boga
i raniące Niepokalane Serce MaryiMe serce ciągnie, gdzie mój Bóg ukryty.
Gdzie dzień i noc pozostaje z nami
Białą Hostią spowity,
Kieruje całym światem, obcuje z duszami.
Me serce ciągnie, gdzie mój Pan się ukrywa,
Gdzie Jego miłość wyniszczona,
Lecz serce me czuje, że tu jest woda żywa,
To mój Bóg żywy, choć kryje Go zasłona.

/Dzienniczek-święta s. M. Faustyna Kowalska/

(13kB)Po raz pierwszy 23 maja 2013 r. w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Kościół w Polsce obchodził święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Święto, dane nam ku kontemplacji świętości i piękna Chrystusa Kapłana. Kapłanom ku przypomnieniu o uczestnictwie w Jego kapłaństwie służebnym, a wszystkim wiernym o uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym i modlitwie o uświęcenie zastępców Pańskich - kapłanów.

W "Dialogach Eucharystycznych" orędzia spisanego przez rumuńską mistyczkę, Jezus mówi takie słowa:
- Kto odkupuje i uwalnia ludzkość dzisiejszą z ciemności i ze szponów szatana, z ognia potępienia wiecznego, zwracając jej nadprzyrodzone życie łaski.

- Kim jest ten, który zadośćuczyni za grzech i bezmierne nieprawości wszystkich ludzi? Oto Baranek Boży. Jestem tu i głosem swojej krwi wołam do was: Aby świat ujrzał, że miłuję Ojca, wstańcie, pójdźmy, niech się spełni ofiara krzyża. Ofiara Mszy Świętej, ofiara w tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata, ofiara każdej chwili naszego życia.

- Jestem Arcykapłanem, który we Mszy Świętej i w tabernakulum kontynuuje i odnawia wynagradzającą ofiarę krzyża za wszystkie nieprawości ludzkie, przez które jest obrażany wiekuisty majestat Ojca i chwalebnej Trójcy: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, całego wszechświata.

- Jestem Bogiem - Miłością! Razem z Ojcem jestem źródłem miłości Trójcy Świętej, jestem Światłością Ogniem, z których pochodzi żywy płomień miłości - Duch Święty.

- Jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Jestem Wszystkim Ojca. To przeze Mnie Ojciec dokonuje wszystkich rzeczy. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie!

- To Ja jestem modlitwą do Ojca, Ja Arcykapłan Eucharystii, tak jak to obiecałem apostołom, a przez nich Kościołowi i wierzącym wszystkich czasów: to Ja będę prosić Ojca.

- Jestem Miłością. Jestem Przekazicielem i Objawieniem miłości Ojca do wszystkich ludzi, ale również miłości ludzi do Ojca, do Trójcy Miłości.

- Ja, Mistrz i Pasterz, który przelewa krew nowej Kalwarii - w Eucharystii. Ofiaruję się jako najwyższa ofiara przebłagalna, nieskończenie zadośćuczyniąca. Łącz się więc ze Mną, Zbawcą i Ofiarą, przez bolesne Serce mej Matki. Łącz się ze Mną w jednej i tej samej ofierze przebłagalnej, którą nieustannie składam Ojcu, Ja broczący krwią Baranek ołtarzy.

- Ja w imieniu wszystkich ludzi proszę: Przyjdź królestwo Twoje, Twoje panowanie we wszystkich duszach i życiu ludzi przeze Mnie, Króla Eucharystii.

- Na krzyżu i bez ustanku w Eucharystii składam samego siebie i całe swoje Ciało Mistyczne w ofierze Ojcu, błagając: "Ojcze, przebacz im..." Jestem Ofiarą Najwyższą, Głową Ciała Mistycznego. Ale gdzie są jego członki, które składają się razem ze Mną, z Matką miłosierdzia, z moim Kościołem ciągle prześladowanym?

- Ja jestem zmartwychwstałym w Eucharystii...

- Adoruj Mnie na ołtarzu i w tabernakulum. Adoruj Mnie podczas Mszy Świętej, ale także w ciszy samotności.

- Módlcie się do Ojca w moim imieniu, bo On wysłuchuje was z miłości do Mnie.

- Tak jak Ja jestem od zawsze zjednoczony z Ojcem przez Ducha miłości, chcę zjednoczyć w ten sam sposób wszystkich ludzi z Ojcem ta samą wieczną miłością.

- Uczyniłem ze swojej Eucharystii ofiarę i sakrament miłości...

- Złącz się ze Mną przede wszystkim w ofierze mego Ciała i Krwi, które dokonuje się, gdy przyjmujesz Komunię Świętą Wtedy przyjmuje cię jako ofiarę wynagradzającą i daję ci moc ekspiacji, którą sam mam jako Ofiara najwyższa.

- Zatem według odwiecznej woli Ojca człowiek jest przeznaczony do życia wiecznego. Ale dojść do Ojca może tylko przeze Mnie. Człowiek sam jest nicością, ciemnością, grzechem, cierpieniem, śmiercią... Zjednoczony ze Mną wchodzi w życie, żyje w świetle, dochodzi do świętości, zwycięża przez ofiarę, triumfuje nad śmiercią, zdobywa wieczność, staje się wielbicielem [Boga], bo Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

(10kB)- Ja dlatego stałem się prawdziwym człowiekiem, aby zjednoczyć z moją Boską Osobą marność człowieka, aby przeze Mnie mógł on prosić Trójcę, Ojca Niebieskiego o wszystko, co mu jest konieczne, aby dojść do życia wiecznego...

- Daj Mi swoje serce. Zamykam je w swoim boskim Sercu i daję ci udział w całej mocy mojej niewypowiedzianej miłości. W ten sposób kochasz Mnie i Ojca moją miłością.

- Daję Ci Ducha Miłości, który zamieszkuje w moim Sercu...

- Ja, Głowa Ciała Mistycznego, chcę, żeby moje członki towarzyszyły Mi na mej nowej Kalwarii.

- Ja Głowa, nadaję wartość wszystkim ofiarom dusz, które łączą się ze Mną, z moją ofiarą liturgiczną i z jej przedłużeniem w tabernakulum.

(14kB)- Jestem Odkupicielem świata. Jestem ceną odkupienia grzechów świata, przez krew mego krzyża i Eucharystię Jestem wynagrodzeniem i odnowieniem. Jestem miłością, którą się stale składa w ofierze w Kościele, na ołtarzu, w tabernakulum za niegodziwości twoje i całego świata.

*
Siostrę Faustynę, Jezus pouczał: Bądź dzieckiem wobec zastępców moich, gdyż Ja pożyczam ust ich, aby mówić do ciebie, abyś nie miała wątpliwości w niczym.

Św. Maria Vianney mówił: O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii.

(17kB)O swoim kapłaństwie tak pisał ks. Jan Twardowski:
Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem
biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

Jeśli odpowiedziałeś już na wezwanie Maryi - witamy w Armii Niepokalanej

Armia Niepokalanej